فرهنگی

پنج ستاره درخشان پشت ابرصورت کاشانی

 زبان و ادبیات شغنانی(خُږنۈنے زِڤ ات ادبېن)

خُږنۈنےفارسے لُغَتنۈمه-لغتنامه شغنانیفارسی

زبان و ادبیات و فرهنگ اشکاشم

خُږنۈنے زِڤ تے

  شاعران 

 همکاران قلمی  

 شخصیت های مذهبی واجتماعی دیگر

مولانا جلالدین محمد بلخی     

معارف   

مرکز علمی الهام نوین

کتابهای رایگان   

موزیک   

نوروز یا خدیر ایام   

مراسم تشریفات جشنواره عروسی

ادب شفاهی در شغنان

ورزش

داستانهای فلکلوریک

طنزها

داستان و قصه

پند و اندرز

جماعتخانه

سینما و تیاتر

خُږنۈنے کارتونېن

 Хуғнонӣ мултикен

تاریخ باستان شغنان

هنرهای زیبا

 ضرب المثل ها

گفتمانی پیرامون  هویت و هویت شناسی تاریخی  و اجتماعی-داکتر نصرالدین شاه پیکار

مولانا جلال الدین محمد بلخی،  تهیه و ترتیب: جیهون آمو

mawlana-balkhi

مولانا جلال الدین محمد بلخی، نویسنده: حسینی حسنیار شغنانی

چید و اشیای کاربرد داخل آن خزینهٔ کلمه های قدیمی زبان های آریایی-فارسی و شغنانی-دکتورپامیر زاد

چله- حسینی حسنیار شغنانی

رمز رنگ ها- حسینی حسنیار شغنانی

صنعت رنگرزی- حسینی حسنیار شغنانی

Print Friendly, PDF & Email