صفحه نخست

بیوگرافی مختصر و نمونه کلام شاعر جوان شغنان، خواجه اعتباری 

نوشته: اداره سیمای شغنان

خواجه اعتباری فرزندجمعه خان اعتباری درسال ۱۳۷۱ درقریه سرچشمه ولسوالی شغنان متولد گردید.
او مکتب را ازصنف اول تا صنف دوازدهم در لیسه سرچشمه با درجه عالی به اتمام رسانید و بعدازآزمون کانکور شامل تربیه معلم شغنان شد ودوسال بعد سندفراغت را موفقانه بدست آورد. خواجه اعتباری، همچنان به مدت شش ما کورس ساتنمی را اکادمی پولیس مزارشریف خوانده بود و اکنون درولایت هلمند وظیفه اجرا میکند.
مجموعه اشعار خواجه اعتباری تحت عنوان  هدیه دردمندان که درحدود۳۰۰ قطعه میشوند، شامل مخمس، مستزاد، غزل، قصیده و چهاربیتی ها میباشند. ازشاعران معاصرافغانستان، او  پیروسبک عبدالله عارف چا آبی میباشد. یگانه هدف شان ازشعروشاعری اینست تاصدای مردم غریب را ازطریق شعر بسمع مردم  برساند.  ادامه دارد

The Feminist Dressing for War: America’s 2001 Intervention in Afghanistan

By Farid Ghalib
This essay exams the case of America’s justification of its invasion of Afghanistan in 2001, when America’s military objectives were dressed in words of feminism.
The case is examined through Foucault’s Power/Knowledge theory, which highlights America’s reductionist views of women in Afghanistan (limited knowledge) as a justification of military motives (exercise of power).
After the four separate but coordinated terrorist attacks on United States by al-Qaeda on 11 September 2001 in which more than 3000 people where killed (Borgen 2001), USA, under President G W Bush, intervened in Afghanistan to fight terrorism. The USA intervention was based on their national security interest, not particularly for women rights violation in Afghanistan, as Obama concurred on 17 August 2009: “this is not a war only worth fighting. This is fundamental to the defense of our people”. However, “the War on Terror” was justified in Afghanistan as also liberating and saving Afghan women (Abu-Lughod 2002). Continue here

نگاه فشرده بر انقلاب روسیه و تاثیرات ناشی از وقوع آن بالای اوضاع سیاسی  و  اقتصادی افغانستان

تتّبع و نگارش: س. اسحاق مقبل

 به جای مقدمه:

نظر اندازی بر زوایای مختلف مبحث مزبور، نیازمند زمان و پژوهش ژرفتر است و نمیتوان در لابلای  همچون نبشتۀ مختصر، روی همه پهلو های آن صحبت نمود . نویسندۀ این سطور کوشیده تا بطور فشرده روی موارد مهم این موضوع انگشت گذاشته و از حاشیه روی زیاد در این خصوص صرف نظر نماید؛ تا از طرفی از به درازا کشیدن بحث جلوگیری شود و از جانبی هم باعث اتلاف وقت خواننده گان عزیز نگردد.    ادامه دارد

قریه ویر عنقریب تحت پوشش شبکه مخابراتی سلام قرار میگیرد.

نوشته: انور شاه گوهری

قریه ویر ولسوالي شغنان ولایت بدخشان، عنقریب تحت پوشش شبکه مخابراتی سلام قرار میگیرد. بر مبنای گزارش های اولیه سروی نهایی در ماه جوزای سال ۱۳۹۷صورت گرفته بود و کار سرک از ناحیه آستانه الی گردنک به طول یکهزار و سه صد متر و عرض چهار متر توسط شرکت ساختمانی بهادریان مربوط سید ابراهیم شریفی و برادران بخاطر انتقال تجهیزات مخابراتی به محل نصب آنتن به پایه اکمال رسیده و تجهیزات هم در شرف رسیدن به سایت است. ادامه دارد

  گرامر زبان شغنانی

مولف: توپچی بخت بیکف

  برگرداننده از سریلیک به دری: سرورشاه ارکان

این کتاب صرف بخاطر نظر خواهی نشر شد.   ادامه دارد

کتب ها:

اشعار عطار نیشابوری    

تاریخ بدخشان-سنگ محمد بدخشی     

تاریخ اسماعیلیه- محمد بن زین العابدین خراسانی فدایی   

وجه الدین-پیر ناصر خسرو  

مطالعه­ ی تطبیقی معاد در اندیشه­ی ناصر خسرو  و خواجه نصیرالدین طوسی

پژوهش و نگارش: استاد نورآغا عظیمی

بیان مسأله­ی تحقیق:
 برخی­ها اندیشه­های ناصر خسرو و نصیرالدین طوسی را  پیرامون معاد منطبق و متفق می­دانند، اما شاید چنین نباشد. هردو دانشمند به لحاظ فکری وابسته به یک مکتب و مذهب دینی (اسماعیلیه) اند. پس، شاید در طرز دیدشان نسبت به مسأله­ی معاد، یکسری نزدیکی و پیوسته­گی به­چشم بخورد.
پرسش­­های تحقیق:
آیا اندیشه­های هر دو شخصیت نسبت به معاد موافق و مطابق­اند؟
نگاه یک­سان دارند یا متفاوت؟
نگاه ظاهری دارند یا باطنی؟
آیا هر دو مربوط به یک مذهب­اند؟
ادامه دارد

نوشته: غریب شاه فایض

جشن الماسین

برای    مردم     دنیا    مبارک  باد الماسین
بدین   جغرافیای    ما   مبارک  باد الماسین
برا ی  مردم   کوه پایه  های  دور  هندوکش
مریدان   همان    مولا   مبارک  باد الماسین        ادامه دارد

جمشید شنبه زاده

گلغنچه، اولین کتاب اشعار به زبان شغنانی

برگرداننده از سریلیک به شغنانی: سرورشاه ارکان

ادامه دارد

سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

نوشته: اداره سیمای شغنان( از فیسبوک هواداران سید حیدر حیدری)

کاندید جوان وبا احساس پاک
محترم استاد سید حیدر( حیدری )
به پیروزی نسل جوان
جناب سید حیدر حیدری ، کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان است اما نتوانستم بیوگرافی شانرا را پیدا کنم. لطفا کمک کنید. ادامه دارد

نذری محمد نیرومند کاندید مستقل ولسی جرگه بدخشان

نوشته: اداره سیمای شغنان( از فیسبوک هواداران نذری محمد نیرومند)

بیوگرافی مختصر آقای نذری محمد نیرومند

 نذری محمد نیرومند مشهور به ندری فرزند علی نظر متولد سال ۱۳۳۴ درناحیه وریزن-شدوج شغنان ولایت بدخشان.
 مکتب دهاتی را درقریه شدوج وابتداییه متوسطه ولیسه را درلیسه رحمت شغنان وتربیه معلم را درموسسه ی تربیه معلم ولایت بلخ به پایه اکمال رسانیده است.
بعد فراغت درسال ۱۳۵۷ بخدمت عسکری اعزام ودرسال ۱۳۵۹ بحیث معلم لیسه رحمت وسپس الی سال ۱۳۶۱ بحیث معاون منشی دروازوسپس الی سالهای ۱۳۷۱ دروظایف آتی وظیفه نموده است:   ادامه دارد

معرفی و زندگی نامه سهراب عطا کاندید مستقل ولسی جرگه کابل

نوشته: اداره سیمای شغنان( از فیسبوک، هواداران سهراب عطا )

سهراب عطا فرزند جنرال میرزامحمد عطا، در سال 1370 در شغنان بدخشان، در خانواده‌ای به دنیا آمد که به وکیلان مشهور بودند و از نخستین و بزرگترین حامیان علم و فرهنگ و مردم، به شمار می‌رفتند. خانواده وکیلان چند نسل متوالی وکالت مردم در پارلمان را به عهده داشتند و از همین رو، تکیه گاه اصلی مردم به شمار می رفتند.

خانواده عطا در سال 1372 زمانی که وی بسیار کودک بود به پلخمری کوچیدند و پس از سقوط مزارشریف و پل خمری به دست طالبان بنابر شرایط دشوار و شغل نظامی پدرش، نخست به تاجیکستان و سپس ازبیکستان مهاجر شدند و چند سالی را در ترمز گذراندند. آقای عطا در کودکی با زبان های روسی و ازبیکی آشنا شد. ادامه دارد

گلی بر آرامگاه خورشید

نوشته: داکتر حبیب “نظیم”

بمناسبت سالروز جاویدانه شدن چه ارنستو گوارا دلاسرنا

دقیقاً 90 سال قبل از امروز، خورشیدی در پیکر آدمی در ‘روساریو’ ی  ایالت ‘سانتانه’ء کشور ‘آرژانتین’ طلوع میکند و باعث روشنایی عالم انسانیت(خصوصاَ در آمریکای لاتین) میشود. شخصی که بعد ها برای بعضی از بولیویایی ها به حضرت ارنست معروف میگردد و او را فرد مقدس دانسته می پرستیدند؛ فردی که در مدت کوتاه زندگی اش که کمتر از چهل سال را در برگرفت به یک قهرمان همیشه جاویدان مبدل گشت؛ آنی که ‘نیلسون ماندیلا’ او را الهام دهندهء آزادی برای تمامی کسانی میدانست که آزادی را دوست دارند؛ آنی که ‘ژان پل سارتر’ وی را هم روشنفکر می دانست و هم از او به عنوان کامل ترین انسان(قرن بیستم) یاد میکند.  بلی، ارنستو گوارا دلاسرنا متولد 14 ژوئن 1928 در آرژانتن.  انقلابی مارکسیستی که هم  پزشک بود، هم نویسنده، هم چریک، هم سیاست مدار، هم نظریه پرداز جنگی و هم خاطره نویس توانا. ادامه دارد

مرور شتاب زده به زیست نامه استاد مولانظر حقدوست کاندید مستقل ولسی جرگه

 

تهیه و تدوین: استاد سیدنقیب جعفریان

استاد مولانا نظر حقدوست فرزند حق نظر در روستای قشنگ و زیبا شاران(ښارۈم) قریه درمارخت ناحیه شغنان ولایت بدخشان چشم به جهان هستی گشود.
نام برده دوره ابتداییه و متوسطه را در لیسه ذکور ویر که در آن وقت تا صنف نهم بود، به پایان رساند. و دروه ثانوی را در لیسه رحمت که در همان وقت یگانه نهاد تعلیمی در سطح ناحیه های مرزی بود، موفقانه به اتمام رساند و شامل عسکری دوره مؤکلیفیت گردید و بعد از عسکری در امتحان دانشگاهی) کانکور ( اشتراک ورزیده و به دانشگاه هوایی راه یافت. باید گفت استاد حقدوست علاقه فراوانی داشت که باید در پوهنتون هوایی درس بخواند و خوشبختانه آرزوی استاد در این بخش تحقق یافت. و از دپارتمنت مهندسی هلیکوپتر با درجه عالی فارغ‌التحصیل گردید. اندک بعد دوباره استاد تمنا کرد که بار دیگر به کرسی دانشجویی بنشیند،  به دانشگاه تعلیم و تربیه بعد ها به نام پوهنتون شهید صلح استاد برهان الدين ربانی تغيير نام کرد، شامل شد. ادامه دارد

چخ بُڅېن ات پِش بُڅېن

گرڎېنیج از انگلیسی تَر خۈږنۈنے:  سرور شاه ارکان، ماستر علوم بیولوژی

چخ بُڅېن اند هر رقم اݑ شکل ات، رهنگ ات اندازه. دنیای اند بېښدے اس ۵۰ کُد طایفه یست، اته یے چیز ادے وېڤ اند ییوݑ خوی ات خواص څه، وهڎېن لپ خیږ ات دلربۈ. مم دنیا تے بغېر ۴۰ هر رقم اݑ پِش یست. یِد ادے وهڎین درازڎاښڅ ات کُت ڎاښڅ یا بے ڎاښڅ، پِش بُڅېن  اند مِس وېڤ ناز ات نوازښ یست. ادامه دارد

چوچه های سگ و پشک

ترجمه و تدوین:  سرورشاه ارکان، ماستر علوم بیولوژی

 چوچه های سگ دارای اشکال، رنگها و اندازه های مختلف مے باشند. در جهان بیشتر از ۵۰ نژاد مختلف سگ وجود دارد، اما یگانه چیزیکه آنها با هم مشترک دارند آنها بسیار جذاب و دل فریب استند.
در کره زمین تقریبن ۴۰  نوع پشک مختلف وجود دارد. اینکه آنها موی دراز، موی کوتاه یا بدون موی مے باشند، چوچه های پشک هم دارای ناز و نوازش مے باشند. ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com

 

Print Friendly, PDF & Email