صفحه نخست

roshanزهرنیشکر

نوشته: منوربیک روشن 

باید که  زعیم  کر و  یا  بی  بصر آید         باید  که  یکی رهبرچون  کٌره خر آید
از صلح دگر خسته شدیم جنگ تمناست         باید  که  یکی  جانی  و پرشورو شرآید
ادامه

hussayniسکولاریسم و پلورالیسم

 (قسم دوم)

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

در بحث قبلی در باره اساسات سکولاریسم و پلورالیسم صحبتهایی داشتیم و حالا هم مشخصا موضوع سکولاریسم را دنبال می کنیم.

برای سکولاریسم سه صفت را تعریف میکنند.

اول اینکه در سکولاریسم جهان در خود جهان و توسط پدیده های جهانی توصیف میشود. مثال زنده این نوع تعریف را فیلسوفان رعد و برق می آوزند، که در نتیجه فعل و انفعالات طبیعی بوجودمی آید. در عصرکهن اربابان دین رعد را به فرشتگان، خدایان و به موجودات فرازمینی و مرموز دیگری نسبت می دادند. اما در عصر جدید حتا ملا و کاهن و کشیش هم میدانند که در اثر برخورد دو ابر که دارای چارجهای مختلف مثبت و منفی باشند بوجود می آید. درین عصر دیگر کسی سعی نمیکند که این حادثه طبیعی را به غضب الهی و یا تسبیح فرشتگان توجیه کند. حالا دیده میشود که رعد که در فراسوی طبیعت بود بداخل طبیعت آورده شد، و مانند پدیده طبیعی توسط خود طبیعت توضیح میگردد. ادامه

hussayniسکولاریسم و پلورالیسم

(قسم یک)

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 پلورالیسم دینی

 در مباحث قبلی در باره دموکراسی گفتگوهایی داشتیم و حالا میخواهیم پای بحث موضوع پلورالیسم و سکولاریسم بنشینیم. در اول باید بدانیم که واژه پلورالیسم چیست.
از مقدمه سازی و حاشیه گویی میگذریم، فقط  برمعنای  اصطلاحی و کاربرد این موضوع مکث می کنیم. در اصطلاح، مراد از پلورالیسم، به طور کلّی، هر نظریه ‏ای است که در آن اصل و ریشه امور بیش از یکی دانسته شود و پلورالیست کسی است که کثرت یا چندگانگی را اصل قرار می‏ دهد. (در مقابل وحدت یا یگانگی) و از این رو، می‏ توان او را «کثرت ‏گرا» یا «چند گانه گرا» خواند.ادامه

hussainiحق تعین سرنوشت

 نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 اعلامیه حقوق بشر و حقوق اقلیتها

تمام کنواسیونهای بین المللی حق تعین سرنوشت اقلیتها را در یک کشور برسمیت شناخته و آن را احترام میگذارند. برای آنهاییکه با علم جامعه شناسی سرو کار دارند مهم است که بدانند اقلیت چیست و به کدام گروه از مردم اقلیت گفته میشود. برای شناخت گروههای اقلیت لازم است تا تعریف آن ارائه شود.

در تعریفی که از طرف کمیسیون فرعی سازمان ملل در باره اقلیتها بیان شده آمده است که :« … گروهی که از لحاظ کمیت کمتر از باقی جمعیت یک کشور در وضعیتی غیر حاکم هستند ، که اعضای آن ( اتباع دولت ) از نقطه نظر قومی ، دینی یا زبانی دارای ویژگیهائی می باشند که با باقی جمعیت متفاوتند ، و خصوصاً و بصورت مستمر دارای نوعی احساس همبستگی اند که با آن  از فرهنگ ، سنتها ، دین و زبانشان  پاسداری می کنند».   (دیباچه اعلامیه جهانی حقوق بشر) ادامه

hussainiدموکراسی چیست؟ (قسم پنجم)

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی 

 

 

آزادی عقیده و وجدان
دین و خشونت
جنگهای دینی در طول تاریخ
عصر جدید از یک طرف رواداری دینی از دیگر طرف بنیادگرایی
پلورالیسم دینی
طرح جدایی دین و دولت
مفهوم سکولاریسم
دموکراسی، پلورالیسم و سکولاریسم

آزادی مقوله مرکزی مبارزه سیاسی است. این مقوله مفهوم مبارزه را تعریف میکند. توماس Thomas Hobbes ( 1588 – 1679 م ). این فیلسوف انگلیسی میگوید که آزادی یا رهایی اموری‌اند که با اجبار بیرونی و خارجی در تضادند.
یک مفهوم دیگر آزادی غیر وابستگی است، کسی که آزاد نیست نمیتواند که آزادی عمل مستقلانه داشته باشد. اراده آزادی و با مغز خود اندیشیدن و تصمیم گرفتن. ادامه

roshanدو قطعه شعر از منوربیک روشن

سلام به وطن

وطن   بر  یمین  و  یثارت سلام            به  هر دره و کوهسارت  سلام
تو زیباستی   بس   دل   آراستی            به هربرزن  و رهگزارت سلام
ادامه

hussainiدموکراسی چیست؟ 

(قسم چهارم)

 نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 حقوق بشر و حقوق شهروند

تکامل آیده ی حقوق بشر

معیارهای تحقق حقوق بشر

جامعه مدنی و لزوم تقویت آن

تبدیل رعیت به شهروند

حقوق بشر بصورت عام بر حقوق کلیه انسانهای کره زمین اطلاق میشود، و حقوق شهروند بر شهروندان یک کشور اطلاق میگردد. فرق حقوق بشروحقوق شهروند درین است که حقوق بشر جهانشمول است و حقوق شهروند خاص است که شهروندان یک مملکت خاص از آن برخوردار اند. ادامه

hussainiدموکراسی چیست؟

(قسم سوم)

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

در دو مبحث قبلی در باره دموکراسی، مفهوم دموکراسی و دولت مدرن و مسئولیت پذیری سخن راندیم، حالا درین بحث میخواهیم درباره میکانیسم های محدودکردن قدرت صحبت کنیم. در دولت مدرن برای مهار کردن قدرت مطلقه میکانیسمهای وجود دارند که عبارت اند از : ادامه

hussainiدموکراسی چیست؟

 (قسم دوم)

  نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

 

 در بخش دوم این بحث میخواهیم بیشتر روی برخی از مسایل مانند مسئولیت که جز مهم دموکراسی محسوب میشود مکث نماییم. همانگونه که انسان را یک موجود اجتماعی و در برخی موارد موجود سیاسی هم گفته اند، در هردو حالت مقام انسان ایجاب میکند که مسئولیت پذیر باشد. انسانها در محیط خویش بصورت گروهی زندگی میکنند که در زبان مدرن این طرز زیست را همزیستی با دیگران یاد میکنند. همزیستی ایجاب میکند که انسانها در قبال یکدیگر مسئولیت داشته باشند. هر شهروند در جامعه به اندازه توان خود مسئول است. مسئولیت پذیری موجب میشود تا: ادامه

hussainiدموکراسی چیست؟ 

(قسم یک) 

نوشته: حسینی حسنیار شغنانی 

انسان کنجکاو لحظه ایکه تفکرش در آسمان هوشیاری و توانایی درک از اشیای اطرافش در جولان باشد از خود معنای خیلی از چیزها را میپرسد، و سعی میکند تا برای آنها معنا یابد، دلهره، نفرت و انزجار و زمانی هم سعی میکند تا خوشحالی و دلگرمی خود را نسبت به این مسایل بیان کند. یکی ازین واژه ها دموکراسی است.

دموکراسی درحیات بشر مانند سرابی است که هرگز به آن نمیرسد ولی در از رسیدن به آن دست بردار نیست. این واژه یونانی چنان دل انسان قرن بیست و یک را تسخیر کرده است که از شیخ و مفتی و محتسب که تا دیروز وعده بهشت میدادند، جهادگران دیروز که برای رسیدن به بهشت موعود خون میخوردند و جنگ آوران امروزی که برای دست یافتن به خلافت اسلامی و احیای امپراتوری از دست رفته عرب شمشیر کشیده اند و بخون دیگر اندیشان غسل میکنند، با بی دینان و کفار و دیگراندیشان همصدا برای بشریت وعده دموکراسی میدهند. ادامه

nazar faezمن کیستم ؟

 نوشته: نظرمحمد فایض

همسفران فرهیخته و دانشمند دنیای مجازی فیسبوک درود بر شما !
 متن زیر راحتمآ بخوانید وبرنکات آ ن تآمل نمائید :
 من کیستم ؟ : به قول گاندی آغاز میکنم : میگوید تاحال نمیدانم هر سالی که میگذرد یکسال ازعمرم کم میشود ویا یکسال به عمرم اضافه میشود. من هم اکنون مرد مسنی هستم که متاسفانه فرصت های نیکی را از دست داده ام به بدی هایم میپردازم: اکثرآ من بیشتر از دیگران که به ابعاد مختلف زندگی شخصی واجتماعی من می فهمند خود را نمیشناسم .اینرا باربار در زندگی روزمره ی خود تجربه کرده ام. عمل دیگران را می بینم و از آن در محافل ومجالس انتقاد وتبصره میکنم ، در حالیکه بر زشتی اعمال هیچگاهی توجه ی نکرده ام . و کسی هم نمیگوید ویا اصلا جرئت گفتن ندارد ، اگر برایم میگفتند شاید من پهلوهای بد زندگی خود را اصلاح میکردم و خود را ازین همه طعنه و دشنام رها می ساختم. ادامه

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com