صفحه نخست

                   ویژگی های برازنده ، رهبر، رهنما و قائد ! !

نگارنده : عظیم جمال 

ترجمه و تدوین : داکتر پیکار

تصور رهبری و قیادت ، مهارت شایسته زندگی است، که انسان را  در راستای تحقق مساعی منتخب ما، به ویژه آنها یی که نهایت صمیمانه  و نزدیک با دیگران گرفتار کار کرد های سودمند و اثر گزار اند،  به پیش سوق میدهد.  همه ما من حیث انسان های ناهمگون دارای ویژگی ها، صلاحیت و ظرفیت قیادت نهادینه خودی، در  مقام  پدر و مادر ، شخصیت های مسلکی، اشخاص بازرگان،  اعضای جمعیت ها، همسایه ها، و همکاران و همیاران ، هستیم. مزید بر آن هر  کدام و هر یک ما در  روش ها و شیوه های خودی هم  دارای نقش رهبری و  هم نقش پیروی، هستیم، زیرا رهبر نغز، پیرو درست هم هست. یکی از ویژگی های برازنده رهبر، ترسیم بهترین و شایسته ترین مؤلفه های نیروی کاری از هستی کنش دیگران و   بینش و منش خودی است. رهبر خرد گرا، نیروی انسانی خود را در راستای بازیابی  و کشف توانایی های نهادینه و درونی انسان های محیط پیرامون خود بکار برده و احساس ارزشمندی، شایسته سالاری، احترام و اکرام،  وصلاحیت پویا و گویا  را در آنها ، به آفرینش می گیرد.  رهبر عینی، واقعی  و عملگرا،  گیرایی،مواظبت، مهرورزی، و بینش موازنه را  در افراد می آفریند  و آنها را از دید انداز فردی ، اجتماعی  و سیاسی، بسوی خود، می کشاند. رهبر خوب از هراسان سازی انسان ها ابا می ورزد، و احساس قربت ، نزدیکی، مرتبط بودن متمرکز  و مسرت بار منوط به خود را در آنها به آفرینش می گیرد. ادامه دارد

 

مرکز علمی الهام    Elham Academic Center

نوشته: میرزا علی واثق

انسان به عنوان موجود اجتماعی در جامعه یی که زنده گی می کند و با مردمی که  در آن جامعه زیست دارند، احساس مشترک دارد. و ازین رو شمارکمی از انسان ها چاره را در تغییرمسیر اندیشیده اند تا سرنوشت افراد را که ممکن  برخاسته از ندانم کاری های افراد آن جامعه باشد، با ابتکار تازه شان دگرگون نمایند. شاید شگفت آور باشد که همیشه سرنوشت صد درصد  جوامع انسانی را بیست درصد افراد آن جوامع دچار تحول و دگرگونی می سازند. بنابرین در کشورما که جزجهان سوم به شمار می رود، ازدیر باز افراد جامعه مان به فقرو تنگدستی، ضعف اقتصادی، کیفیت پایین تحصیلی و تعلیمی، فرارنیروی انسانی  از کشور، بیکاری و ده ها مشکل دیگر رو برو می باشد.
بنابرین آنچه لازمی است و همه گان امروزه به آن باورمند هستند، جامعه ما نیازمند رویا رویی جهانی می باشد تا برای تغییر اندیشه با دنیای مدرن در تماس گردد و ازین طریق از دست آوردهای جهان توسعه یافته بهره مند گردد. نا گفته پیداست که  رویا رویی جهانی یگانه  از راه دانستن مهارت های نوین فراچنگ می شود که یکی ازاین مهارت ها دانستن زبان انگلیسی می باشد. در کشور ما با وجود تعدد آموزشگاه ها زبان انگلیسی و سایرزبان ها که در همه شهرها و حتا روستاهای دوردست ایجاد گردیده اند؛ اما به طوربایسته و آن چنان که ایجاب می کند و نسل جوان کشور مان نیازمند آن می باشند، ارایه کیفی در در انتقال مهارت های زبانی از نظر انداخته می شده است. ادامه دارد

 

اهمیت تعلیم و تربیه در پرتو دیدگاه های قران ، حدیث، و امامت اسماعیلی

این مقاله به مناسبت جشن الماسین( شصتمین سالگرد به تخت نشینی امامت)  شاه کریم الحسینی، ملقب به مولانا حضرت شهزاده آقا خان چهارم، چهل و نهمین امام مورثی طریقه امامی اسماعیلی نزاری، نوشته شد.

گرد آوری، پژوهش، و نگارش: نوروز علی ثابتی
دوشنبه، تاجیکستان

در این نوشته در مورد اهمیت علم و دانش از چشم انداز قران ، حدیث، و امامت اسماعیلی بطور مجمل پرداخته می شود. از حضرت علی( ع) روایت است که فرموده است: العلم مصباح العقل، یعنی دانش چراغ خرد است.

خداوند (ج) در ایه ۲۶۹ سوره بقره میفرماید: يُؤْتِي الْحِكْمَةَ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا ۗ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

خدا دانش و حکمت را به هرکس  بخواهد( و شایسته بداند) میدهد، و  به هر که دانش داده شود، خیر فراوانی برایش داده شده است. و جز خردمندان( این حقایق را درک نمیکنند) و متذکر نمیگردند.   ادامه دارد  برای تفصیلی   برای تلخیص

سروده ای نوروزعلی در وصف مقام امامت

وصف امام

امام از نـــــــسل پاک مصــطفی است         امام شاهنشه ای فــــــــرمان روا است
به قـــول ســـــــورۀ مــــائده نظر کـن          امام آن هــــــــدیه ی نور خـــدا است

ادامه دارد

چگونه میتوانیم یک فامیل خوش و سالم داشته باشیم

نوشته: فرشته علی بیک

ادیتور: علی سالک

 زمانیکه سوال صحت و سالم بودن وچگونگی زندگی خوب فامیلی به میان می اید ؛ به صورت فوری سلسله وظایف و مسوولیت های مهم و سازنده ی که مربوط بزرگان – والدین – و بعد هر کدام از اعضای خانواده – اعم از جوانان – نوجوانان و کودکان میشود ؛ مطرح بحث قرارمیگیرد . ولی باید دانست که این مسوولیت ها بعضن نظر به برداشت و دانستن از جامعه و اوضاع مسلط برآن همیشه نسبت بعد زمان فیمابین نسل ها ( جوانان و نسل مسن- کهنسالان ) کشید گی ها و – مشاجره های لفظی وبی اعتنایی به یکدگر میگردد. مسلمن به طور طبیعی نسبت فاصله زمانی بین والدین و جوانان در رابطه با پیشبرد امور زندگی در ساحات و ابعاد مختلف ان – سلسله اختلافات نظر و چلنج های مقطعی به میان می آید .  ادامه دارد

 

چند قطعه شعر از محمد قادر نازلی کامجو

من بنده درگاهــــــــــت  یا رب  مددم فرما           من عاشــــــــــق دیدارت یا رب مددم فرما
دربحرگناه غــــــــــــرقم در بیم  چنین بندم            ای ازکـــــــــــرم وذاتت یا رب مددم فرما

ادامه دارد

شـــــــعرِ تر

نوشته:  امیرمحمد  رحیمی

خوشــم که شوقِ وصالِ ترا به سر دارم          زهجرِ  رویِ تو گل چهره چشمِ تر دارم

ز رویِ  لطف به پهلوی من  دمی بنشین        امیدِ بوسه  ز رویِ    تو عشوه  گر دارم

ادامه دارد

نوشته: نوروزعلی سهرابی

کــــــــی رســــــــم با دیده دیــــدار تو         ذات اقـــــــــــــــــدس نام پاک ذات تو

کی رســـم بــینم جــــمالت کــــــردگار        عاشـــقت هســــــتم تر ا پـــــــرورگار

ادامه دارد

Абусаид Шохуморов (1955-1999)

Муаллиф: Рамзесс Шогунов (Ramzess Shagunov)

Абусаид Шохуморов (1955–1999) был большим знатоком памирского исмаилизма, его религии и философии, традиции, иерархии духовенства и исторической судьбы. Он ушел из жизни совсем молодым. Судьба не оказалась к нему благосклонной. Она не дала ему возможность осуществить его мечты написать большой научный труд по истории и философии исмаилизма в Центральной Азии. Собранный им по этой теме материал остался несистематизированным, разрозненным и непригодным для печати. Настоящий труд представляет собой только фрагмент из всего того, что было задумано этим талантливым молодым ученым.   Идома 

دواهای اساسی و مستعمله در افغانستان و نسخه نویسی منطقی

تهیه وترتیب: دوکتور حبیب “نظیم”

تقدیم به والدین عزیزم
مادیات و معنویات این اثر را به دو فرشتهء نجات و مالکین حیات ام ( پدر و مادرم) تقدیم میکنم که تمام هستی ام مدیون تلاشها، زحمات و تکالیف… آنها میباشد…
و دستان شان را میبوسم.

بجای مقدمه

بنام آنکه درد آفرید و درمان نیز خلق کرد و درود بی پایان بر حضرتی که درس (از او) آموخت و گفت:(لکل داءٍ دواءٌ فإذا أصاب دواء الداء برئ بإذن الله عز وجل) يعنی برای هر مرض دوا است هرگاه دوا بامرض مطابقت نمايد مريض صحت ياب ميگردد، بخواست خداوند غالب وصاحب عظمت.
ساحت بسا افتخار و بالندگی برایم این است که افغانستان در حال انکشاف ام در طی سالهای اخیر در عرصهء اطلاعات، فرهنگ و علم و دانش دستاورد قابل قبولی و چشمگیری را داشته است؛ امروز بر علاوهء موجودیت ده ها رسانه علم- هنر و اطلاع رسانی تصویری- صوتی و چاپی، تعداد زیادی از مطبعه های کتب (علمی) در سراسر کشور خصوصاٌّ در مرکز(کابل) فعالیت قابل ملاحظه را دارند که سالانه به هزاران کتاب از بخش های مختلف را طبع و نشر میکنند که از آن جمله یکی هم بخش طب میباشد.
زمانی که کتابی را از مولفین افغانی میبینم، میخوانم و میدانم که در وطن خودم به چاپ رسیده و متشبسین افغانی با هزاران امید و آرمان در این بخش سرمایه گزاری کرده اند، بیشتر به بهبود وضعیت علمی  کشورم مرا امیدوار میسازد. در حالیکه راه طولانی برای رسیدن به رفاه کامل زندگی در پیش است و به فرمودهء شاعری:

” سالها باید که تا یک سنگ هستی ز آفتاب          لعل گردد در بدخشان یا عقیق اندر یمن”.    ادرمه دارد

چند نمونه اشعار عبدالروف رویش

خوشا  بلبل  كه ازگل زار ميگفت        غمي   دل را   براي يار ميگفت
بنالـــــــيد ازسر شب تا  صحرگاه        هـــزاران  نكته  از دلدار ميگفت
جنونش سرزده غمش  فــــــراوان        به يادش تاصحر بـــيدار ميگفت

ادامه دارد

۵۰ ڎو جُفتِی خږنوْنی شعرېن

 

نوشته: وحید الله غالب

ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com

 

Print Friendly, PDF & Email