صفحه نخست

nawjooنوشته: عبدالکریم نوجو

جنگ نووکهنه
درون گیتی وگردون جنگ افکار است
ستیز کهنه و نو بی درنگ هربار است
یکی چو جغد شب هنگام رفیق تاریکی
یکی به نور خرد ز روشنی بار است

ادامه دارد

تصویر  واژگانی عینی آینده جامعه بشری !

Paikarنویسنده: تاراسنگ

برگردان : داکتر نصرالدین شاه پیکار

Every decision you make stems from what
you think you are, and represent the value
that you put upon yourself. Belive the
Little can content you, and by limiting
Yourself you will not be satisfied.
For your function is not little,
and it is only by finding your
function and fulfilling it
that you can escape
From littleness.”

 “رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف  ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.» ارنستو همینگوی   

سخن آغازین نویسنده : ” من دریافته ام، در دنیای سرمایه و به اصطلاح امروزی بازار آزاد ای که  در شرایط ناهنجار فعلی در آن حیات بسر می بریم ، دیگر توانایی حل دشواری ها و منازعات بین المللی، از میان بردن هراس، وحشت و دهشت ، استحکام بینش مصؤنیت، حفظ عینی و خردورزانه امتیازات حقوق انسان ها را در نهاد و ظرفیت کاری و پالیسی خود نداشته و به عوض آن تولید و آفرینش پول فزیکی، و اندوختن سرمایه های هنگفت ای که در نتیجه استثمار، استعمار و استحمار ملل خورد و کوچک، دنیای سوم بدست می آید، باعث میگردد تا در میان مردمان جهان تصور خود بیگانگی، خود باختگی، دلهره و نداشت ایمان به آینده واقعن انسان سالار، و از دست دادن فرهنگ پر بار، تهذیب ماندگار، اخلاق اجتماعی و انسانی، ارزش معنوی، عقیده و باور به خدا و انسان و در فرجام  از میان رفتن ارزش خود شناسی، میگردد” ادامه دارد

nawjooدو قطعه شعر از عبدالکریم نوجو

پیغام

از قلم میرســـد این پیغام
تیغ شــــعرت برار   زنیام
حمله کن بر حریم دژخیمان
یک بیک فاش ساز بی دشنام                             ادامه شعر و شعر مزه میده

moqbelﮆو شعر اس میرزاقل- پیمانpaiman

تهیه و راسال: س. مقبل

 

 

خوږنونی تار ات بــﯗد خیجویج مَهکیت

فُــــــک   دِلـینـــین  شاد  اتـــه  مـهشند  تـــــه  ﭤُـــﯗد             فُــــــک    وطن    آباد     اما     مـهشند   نه   ســُود

نـُر  فُکـﺚ  چوږچ  ﮆست   مے ﮆست   آبادے  جهت             وای    بر   مهش،     مهش     مردم    غـَـل  سِــرود

ادامه دارد

mirzadaتاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان(دین سلام)

نوشته: بهرام بیک میرزاده

پپش از اینکه به پیدا یش دین اسلام بپردازیم ضرور است در مورد مردم عرب کمی مکث شود تا بدانیم که عربها از کدام قوم و چگونه درین شبه جزیره متوطن شده اند و چگونه زندگی داشتند .

قوم عرب از حیث خون و نژاد خود وحدت کامل ندارند . قبل از پدایش اسلام عربستان شمالی با ممالک همجوار خود تماس و آمیزش چندان نداشته و هیچگاه ملک آنهارا ممالک اجنبی تصرف نکرده اند . مردم عرب زندگی بدوی داشتند و آهسته آهسته از طرف جنوب و جنوب غربی مردمان دیگر درین منطقه سرازیر شدند که حبشیها از دریای سرخ عبور نموده ودر صحراها و ساحلی آن سرزمین متوطن شدند و بعدها در اثر حملات که در عصر یکهزار ودو قبل از میلاد از شمال غربی نژاد سومری ها  ، بابلیها ،و پارس ها را در آن سرزمین  سرازیر نمود و از طرف دیگر از جنوب غربی مصریان وارد آن سرزمین شدندکه اختلافات گوناگون بوجود آمد و از جانب دیگر یهودیان نیز از دشمنان خود یعی آشوریها  ، بابلیها ، یونانیان و رومیان فرار نموده ودرین سرزین سکونت پیدا نمو دند و به کشت و زراعت مشغول شدند . ادامه دارد

پـامــیر پنـاهـگاه مطمئن و پیـوند دهنـده‌ هــویت  فــرهنـگی اقـوام پرورش یافته دامـان خود است

dostنوشته:  داکتر نورعلی دوست

ای آشیانه  من پامیر نازنینم      درس و ترانه من پامیر نازنینم

                          سرود دل انگیز فرزندان نازنین پامیر (فرید ساحل)

خوشبختانه  دانش امروز انسان ، در قلعه های شامخ معرفت جهان شناختی قرار داشته  درعرصه های گوناگون علمی به کمال رسیده ، کاینات را بدرستی و بطور واقعی آن مطالعه  و بررسی نموده ، روز تا روز به عمق اسرار آن پی میبرد ، چنانچه اخیرن دانشمندان علم نجوم طی بررسی ها و کاوشها  با اخذ تصاویر فرا ژرف هابل و اندازه گیری های دقیق تلسکوپ ۸، ۵ متره ، وی ، ال ، تی ، رصد خانه جنوبی اروپا ، ( ۱ ) دور ترین کهکشان جهان را شناسائی نمودند که به فاصله ۱۳،۱ ملیارد سال نوری ازسیاره  زمین ، خانه مشترک ما فاصله دارد . در حالیکه  دورترین نقاط کائیات در دسترس مطالعه قرار گرفته باشد بررسی ومطالعه زمین برای علم اندازه گیری و مهندسی نقشه برداری حاضره زمان با استفاده از وساایل فوق العاده مدرن در سطح زمین و همچنان با بهره گیری ازوسایل و دستگاه های مدرن ماهواره ئی مانند( توتال استیشن ها ، تئودولیت ها ، جی ، پی ، اس ـ ۲  )  و غیره بسیار هم سهل بوده با اطمنان گفته میتوانیم که مؤسسات علمی مهندسی نقشه برداری به غیر از بخش های مدرن وسری  نظامی که در سطح بسیار عالی صاحب تکنالوژی و معلومات در این عرصه اند و این تکنالوژی ها  تا انکشافات بعدی خود مدت ها سری مانده  به بازار عرضه نمیشوند ،  ولی با تکنالوژی ها و وسایل قابل دسترس عامه  از وجب ، وجب کره زمین عکاسی و نقشه برداری بسیار هم دقیق صورت پذیرفته در دسترس عموم قرار گرفته است ، بااطمنان گفته میتوانیم که دستاورد های  تحقیقاتی این ساحه ، هیچ نقطه ازسیاره ما تا عمق کهکشانها را از چشم دیدمحققین این رشته بیرون نگذاشته است ،……ادامه دارد

مقالۀ زیر، شکل ترجمۀ شده مقاله علی شاه صبار در مورد سید پرپی شاه، قهرمان جنگ جهانی دوم از شغنان، بدخشان، افغانستان است.
عبید حاکم بیک اُف از جملۀ دوستان من از پارشنیف ناحیه شغنان، بدخشان کوهی تاجیکستان می باشد که قبلاً در لندن با او دیدار داشتم. ایشان از من تقاضا نمودند تا نوشته ای را در مورد سید پرپی شاه، قهرمان جنگ جهانی دوم تا دروازه برلین پیش رفته بود، برایش بفرستم. بنده هم متوسل به مقاله شده که قبلاً توسط علی شاه صبار  از طریق تار نمای وزین شغنان به نشر رسید. اینک متن ترجمۀ شده روسی آن توسط عبید حاکم بیک اُف. من روسی را بلد نیستم که چقدر سیاق متن پارسی با روسی برابری دارد. اما جهت اطمینان با دوستان شریک ساختم.
 با احترام
نوروز علی ثابتی

Саид Парпишо – афганский герой Великой Отечественной войныsayed parpishah

Автор: Убайд ОКИМБЕКОВ

Об авторе: Убайд Окимбеков, научный сотрудник Института востоковедения РАН.

Совсем недавно в России и большинстве республик бывшего Советского Союза отметили 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Представители многих народов и национальностей, а также граждане разных стран воевали в рядах Красной армии против гитлеровской Германии. Несмотря на то, что о войне 1941-1945 годов и о героях битвы с нацизмом написаны тысячи книг, мы по сей день узнаем все новые и новые подробности о солдатах Красной армии, которыми всегда будем гордиться. Один из таких героев — гражданин Афганистана Саид Парпишо. продлжение

moqbelنوشته: سید اسحاق مقبل

زمانیکه به کتاب اشک حسرتِ آقای “عدیم”  سر میزدم، غزلی با مطلع زیر توجه ام را جلب کرد؛ خواستم با سبکی مشابه آن سروده یی داشته باشم:  
ای گلعذار سرو قدو نو نهالکی        در برقبای نا ز و بسر مانده شالکی    
“عدیم”

خوش جمالکی
دل از برم ربوده  یکی خوش جمالکی          سیمین تنی، خجسته دلی، پُر خِصالکی
آمد به شور این دل شوریده زانکه دید           زان  ماهرویِ  گل بدن  و  نو نهالکی     ادامه دارد

از خو نهن زیف مه رنهسیت       АЗ ХУ НАН ЗИВ МАРИНЕС

fawad hamdardنوشته: Pamir Muzik (پامیر موزیک)az kho ziv marenas

ارسالی: فواد همدرد

سلام خدمت خوانندگان سایت وزین سیمای شغنان .

خواستم فلم کوتاه مستند”  

  از خو نهن زیف مه رنهسیت – АЗ ХУ НАН ЗИВ МАРИНЕС  که توسط دو تن از برادران محاجر در مسکو- روسیه تهیه شده است معرفی نمایم. در فلم دو تن برادران از شغنان تاجکستان در روسیه محاجر استند،  برادر کلان متوجه میشود که برادرخوردش در اکثر مکالمات روز مره خود یا به روسی صحبت میکند و یا هم یکجا شغنانی و روسی. یکروز برادر کلان مصروف خواندن کتاب های شغنانی و فارسی و برادر خوردش در کمپیوترو به تلیفون گاهی به روسی و کاهی هم به شغنانی و روسی جواب میدهد. برادر کلان سرش را میجنباند آه و افسوس دلش را میکشد و برای برادر خورد خود میگوید که چرا به زبان مادری شغنانی گپ نمیزند و برایش مشوره میدهد که باید به شغنانی بخواند و گپ بزند. اما برادر خوردش میگوید برادرش مزاحت میکند ومیگوید که به زبان شغنانی هیچ کتابی موجود نیست که بخواند. ادامه دارد

نظریات و بینش فکری ایوانف و برتلس پیرامون حیات پربار ناصر خسرو، و  اسماعیلیسم !!

Paikarنگارنده : داکتر سرفراز نیازوف

ترجمه :   ن.ش. پیکار

 با وصف آنکه  فرآیند پژوهش پیرامون کیش و آئین اسماعیلیسم، بعد از فروپاشی شوروی سوسیالستی اسبق، تا حد زیادی به نقطه شامخ خود رسیده است، با آنهم شخصیت های معروف و سر شناس عرصه تحقیق در راستای اندیشه های کیش اسماعیلی، ایوانف و برتلس تا هنوز هم  من حیث کار شناسان نخستین ، بنیادین و  ماندگار آئین اسماعیلیسم که مکتب فکری عقلانی و عقیدتی است، در حافظه تاریخ ، نویسنده ها  و پژوهشگران زمان معاصر ، باقی خواهند ماند.   باید گفت که  حضور سیاسی و دنیای انقطاب شده ایدیولوژیک جهانی که آنها در آن حیات بسر  می بردند،  معه نا هنجاری ها و دشواری های سیاسی، اجتماعی و عقیدتی آن زمان ،  بازهم مصدر خدمات و کار کرد های شایسته تاریخی ، اکادمیک گردیده ولی تحقیق و پژوهش آنها در عرصه شناخت هر چه بیشتر و ژرفتر اسماعیلیسم ، و اسلام شناسی که بنیاد مستحکم را برای پژوهشگران نسل های بعد تر ، به شمول محققان مدرن  تشکیل دهنده است، هنوز هم به نحو شایسته و بایسته مورد تقدیر و تکریم  قرار نگرفته است. ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com