صفحه نخست

حضور بزرگان، مسؤلین نهاد های امامت، منورین، روشنفکران، مبلغین، آموزگاران، مدرسین عقیدتی، و والدین عزیز nolae digar دیار شغنان  و به ویژه،  انجمن جوانان پامیر

من  از  خود    ملتی،   کیشی،   کتابی    داوری دارم
من از خود رهبری، خضری من از خود  باوری دارم
کتابم عشق،   خضرم   عقل   سالم،    داورم   وجدان
حقیقت     رهبرم،    نیکی    طریقم،     باورم  انسان
      ” خراسانپور”                                               

 “داستان گونه : ” ناله ی  دیگر

 از طرف دست اندر کاران  اداره سیمای شغنان

!خواننده ها و مرور کننده های نامه و یاد داشت موجود  درود بر شما باد
اگر به سابقه تاریخی مردم پر مهر و محبت  شغنان و سایر ولسوالی های سرحدی دیار پامیر بدخشان افغانستان و تاجیکستان نظر انداخته شود، این مردمان و به ویژه شغنانی ها همواره در تکاپوی مناسبات نیک و حسنه با همگان بوده اند و به استثنای ننگ و ناموس، دیگر هر آنچه از دست شان آمده است و خواهد آمد  در خدمت سایر انسان های محیط و منطقه شان هرگز دریغ نه ورزیده و ابراز محبت نموده اند.  حتی  بعد از تحول هفت ثور، که شغنانی ها در بسا از مناطق بدخشان دارای حاکمیت بودند، قدرت داشتند و حتی در جبهات جنگ نیز حضور  بالفعل داشتند،  در همه کار کرد های خویش از اصول زرین باور های دینی  شان که بینش حفاظت و حراست  ننگ و ناموس، مال و جان  هموطنان بوده و خواهد بود، پیروی نموده و حوادثی را  در این چند ده اخیر هموطنان و شهروندان شریف بدخشان و به ویژه فیض آباد به یاد ندارند که  باعث سر افگندگی شغنانی ها  و بی حرمتی به سایرین بوده باشد. ادامه دارد

نامه پیشنهادی خضوعانه داکتر نصرالدین شاه پیکار حضور پر بهای  روشنفکران، دانشمندان، فعالین جامعه مدنی، ” Paikarانجمن اجتماعی جوانان پامیر” ، و سایر  شخصیت های  قابل قدر و واجب الاحترام  محیط و محوای درون مرزی و برون مرزی شغنان و مرز و بوم پامیر بدخشان افغانستان!!! سخن معروف است که : ” مردمی که از فهم ژرف تاریخ گذشته، اصل پیدایش، اصلیت ، اهلیت، و فرهنگ خودی آگاهی مناسب  نداشته باشند ، شبیه درخت بدون ریشه و بیشه اند”  مارکوس  اکاروی

ادامه دارد

Management in  Agha khan development Net work (AKDN)

اداره شبکه انکشافی آغاخان                                             rahim nazar

Prepared  by :Rahim Nazar
The organization and coordination of the activities of a business in order to achieve defined objectives.Management is often included as a factor of production along with‚ machines, materials, and money. According to the management guru Peter Drucker (1909-2005), the basic task of management includes both marketing and innovation. Practice of modern management originates from the 16th century study of low-efficiency and failures of certain enterprises, conducted by the English statesman Sir Thomas More (1478-1535). Management consists of the interlocking functions of creating corporate policy and organizing, planning, controlling, and directing an organization’s resources in order to achieve the objectives of that policy. Continue reading

عـقـــــایــد دیـــنی و فـلـــــسفـی سیـد زمان الـدین عـدیم شغـنانی

  dostنـوشــته :  دکـتر نـورعـلـی دوسـتJaihoon

  زندگینامه مختصر :   سید زمان الدین عدیم شغنانی فرزند سید شاحسین در سال ۱۲۸۷ خورشیدی در دیهه خوف روشان بدخشان در قلمرو جمهوری تاجیکستان در یک خانواده روحانی که سلسله نسبش را محفوظ داشته و تا حضرت علی کرم الله و جهه و بی بی فاطمه رضوان الله و تعالی دختر رسول خدا حضر ت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میرسانند ، تولد یافته است ، این خاندان به نسبت شرف نسب روحانی ، علم ، فضل و تقوائی  که داشته اند پیوسطه رهبری روحانیت و امور مذهبی  مردم را عهده دار بوده اند و خود و فرزندان مردم را به فراگیری علم ودانش ترغیب نموده آموزش میداده اند ، بصورت عموم پسر و دختر این خاندان از علوم متداوله مخصوصن علوم دینی بهره مند بوده اند و تاکنون همه ی نسل های شان از جمله شخصیت های با تقوا و اهل علم و فضل بوده اند و درمیان مردم سرزمین شان در هرکجائی که زندگی مینمایند مورد  تکریم بوده اند و همواره مردم را در امور دینی رهبری و آموزش داده از احترام خاصی برخوردار گردیده اند،………ادامه دارد 

کتاب گرامر زبان شغنانی بازکشایی گردید

hamrazmگزارشگر: نوروزشاه همرزم کارمند پروژه زبان شغنانیgrammar shughnani

مورخ ۷ اسد ۱۳۹۴ موسسه زبان شناسی ثمر شاهد یک جلسه ای بود که بااشتراک کادرهای علمی و دانشمندان اکادمی علوم و اهالی شغنان مقیم کابل بر گذار گردید.این محفل بخاطر باز کشایی گرامر زبان شغنانی که توسط محترم سر محقق خیر محمد حیدری مسوول دپارتمنت زبانهای پامیری در اکادمی علوم افغانستان نوشته شده و موسسه ثمر آنرا به چاپ رسانیده تدویر یافت.همایش با گرداننده گی اینجانب نوروزشاه همرزم کارمند پروژه شغنانی در موسسه ثمر آغاز و توسط محمد آصف احمدزی عضوعلمی اکادمی علوم  با تلاوت آیات آسمانی افتتاح شد. ادامه دارد

hamrazmانجمن اجتماعی جوانان پامیر ولایت بدخشانpamir youth logo

فرستنده: نوروزشاه «همرزم»

انجمن اجتماعی جوانان پامیر دومین برنامه فرهنگی خود را با همکاری کانتینر فرهنگی(IPSO)  بدخشان بر گزار نمود. این همایش بخاطر معرفی محترم مذهب شاه ظهوری شاعر پر آوازه و با احساس ولسوالی شغنان بر گذار گردید. همایش فوق الذکر روز چهارشنبه مورخ ۱۷ سرطان ۱۳۹۴ در کانتینر فرهنگی بدخشان راه اندازی شد. در این بر نامه کارمندان اطلاعات فرهنگ، کارمندان دفتر زبان شناسی ثمر، دوست محمد منجانی خبرنگار رادیو آمو و عهده از شاعران وعلاقمندان به دعوت کانتینر فرهنگی و انجمن اجتماعی جوانان پامیر اشتراک نمودند. ادامه دارد

سرازیرشدن سیلاب ها وخیزش دریای آمو، تعداد زیادی از باشندگان ولسوالی شغنان را متضرر ساختflood

said-eshaq-moqbelنوشته: اسحاق- مقبل

ولایات شمالی و شمال شرقی کشور، اخصن ولایت بدخشان طی یک سال گذشته شاهد وقوع حوادث طبیعی سنگنیی بوده است. لغزش زمین، جاری شدن سیلابها و آب خیزی دریاها بر علاوه ناامنی ها در این ولایت؛ از هموطنان عزیز ما قربانی زیا دی  گرفته است.  گرم شدن هوا و بلند رفتن درجه حرارت باعث آب شدن برف و خیزش دریاها و فرود آمدن سیلاب ها گردیده و به ولسوالی های سرحدی بدخشان خاصتن به باشندگان ایکه در سواحل دریای آمو زندگی میکنند، خسارات هنگفت جانی و مالی را به بار آورده است. ادامه دارد

moqbelانجمن اجتماعی جوانان پامیر در آینده نزدیک محفلی را تحت عنوان” حراست فرهنگ بومی” در ولسوالی شغنان- بدخشان برگذار می نماید

نوشته: سید اسحاق مقبل

طوریکه برهمه هویداست، ولسوالی شغنان از لحاظ سطح دانش و فرهنگ در مقایسه به سایر ولسوالی های بدخشان و حتی ولسوالی های ولایات دیگر در ردیف نخست  قرار دارد و همواره زبان زد خاص و عام بوده است. ولی عدم حراست و نگهداری گنجینه های فرهنگ بینظیر شغنان و بی توجه یی در برابر آن میتواند سبب منعدم شدن آن گردد. نسبت ارج نگذاشتن به این فرهنگ دیرینه، روز به روز از  یک سو فرهنگ جدید تاثیرات خود را بالای   اهالی این سرزمین وارد کرده است و از سوی دیگر افراد و اشخاص فرهنگی مانند آواز خوانان، هنرمندان، افسانه گوی ها، فلک سرایان، دف ساز گویان، کشتی گیران، چاپ اندازان وغیره به سن پیری میرسند و نه از خود اثری بر جا میگذارند و نه هم شاگردی.  از طرفی هم اهالی این سر زمین از هرگونه رسانه های چاپی، صوتی و تصویری بی بهره بوده و  کانون فرهنگی ای در اختیار ندارند تا  در آنجا آثار فرهنگی شغنان جمع آوری شود. ادامه دارد

nawjooنوشته: عبدالکریم نوجو

جنگ نووکهنه
درون گیتی وگردون جنگ افکار است
ستیز کهنه و نو بی درنگ هربار است
یکی چو جغد شب هنگام رفیق تاریکی
یکی به نور خرد ز روشنی بار است

ادامه دارد

تصویر  واژگانی عینی آینده جامعه بشری !

Paikarنویسنده: تاراسنگ

برگردان : داکتر نصرالدین شاه پیکار

Every decision you make stems from what
you think you are, and represent the value
that you put upon yourself. Belive the
Little can content you, and by limiting
Yourself you will not be satisfied.
For your function is not little,
and it is only by finding your
function and fulfilling it
that you can escape
From littleness.”

 “رسالت یک انسان برای رسیدن به آزادی در صف  ایستادن نیست بلکه بر هم زدن صف است.» ارنستو همینگوی   

سخن آغازین نویسنده : ” من دریافته ام، در دنیای سرمایه و به اصطلاح امروزی بازار آزاد ای که  در شرایط ناهنجار فعلی در آن حیات بسر می بریم ، دیگر توانایی حل دشواری ها و منازعات بین المللی، از میان بردن هراس، وحشت و دهشت ، استحکام بینش مصؤنیت، حفظ عینی و خردورزانه امتیازات حقوق انسان ها را در نهاد و ظرفیت کاری و پالیسی خود نداشته و به عوض آن تولید و آفرینش پول فزیکی، و اندوختن سرمایه های هنگفت ای که در نتیجه استثمار، استعمار و استحمار ملل خورد و کوچک، دنیای سوم بدست می آید، باعث میگردد تا در میان مردمان جهان تصور خود بیگانگی، خود باختگی، دلهره و نداشت ایمان به آینده واقعن انسان سالار، و از دست دادن فرهنگ پر بار، تهذیب ماندگار، اخلاق اجتماعی و انسانی، ارزش معنوی، عقیده و باور به خدا و انسان و در فرجام  از میان رفتن ارزش خود شناسی، میگردد” ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com