صفحه نخست


اشعار رحمت روشان

آهسته آهسته

تویت تهیدت درو نښتید مو جان آهسته آهسته

مویاښکین ار مو پیڂ سهون روان آهسته آهسته

تو یت لهجومو ای بی رحم مودستور باوفا لپ کهم

خو تر پیڂ نهوم ات شهندم پسان آهسته آهسته

لپم ته ژیوج باور که خوپیڂ غل ازمو مه ڎر که

خو رازی دل کنم از نر بیان آهسته آهسته                                  ادامه دارد


اشعار ضیا نصرت

ناخلف اولاد

پُڅ تو-ی-اُم غُله څـه چود کِن مورد تو کار
 مـهـلے پیـری چِس مویت مه سٲم گه خار
 ات تـو چِس نزدیک تو ږِن مِس تاژد مو دار
 نـا خـلـف اولاد خـو داد ارد چـیـز بـکار
 نـیـودت هر چیز تو خوش ڨُد مات رِماد
 اس رښۈن اند اُم تـو نـئږد تا پے ویاد

ادامه دارد


خُږنۈنے سۈگېن 

گرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان


بسم الله الرحمن الرحیم

 بیوگرافی مختصر محمد قادر “احمدی״

محمد قادر “احمدی” فرزند عبدالواحد “احمدی” فرزند احمدبیک “احمد ترابی” درسال ۱۳۷۰ دریک خانواده ی علم پرور در دهکده ی پستیو شهرستان زیبای شغنان، چشم به جهان هستی گشود، وی با سپری نمودن ۷ بهار زندگی اش شامل مکتب لیسه پستیو شده ودر سال ۱۳۸۸ با درجه اعلی به صفت اول نمره از لیسه ی مذکور فارغ گردید، سپس موصوف شامل آزمون  کانکور گردیده و وسیلتا “به دارالمعلمین عالی سیدجمال الدین افغان کابل راه یافت، اما نسبت عدم موجودیت دیپارتمنت مورد علاقه اش درهمان سال در دارالمعلمین فوق که ریاضی بوده ، خود را به دارالمعلمین ولسوالی شغنان تبدیل نموده،  و درسال ۱۳۹۰ از دیپارتمنت ریاضی آن دارالمعلمین باکسب درجه اعلی منحیث اول نمره سند فراغت اش را بدست آورد.

محمد قادر در ماه سنبله ۱۳۹۱ ولسوالی شغنان را به قصد کابل ترک گفته و به جستجوی شغل پرداخت، و دریکی از بخش های شبکه ارتباطی اتصالات  مصروف وظیفه شد.  بعد از آن درسال ۱۳۹۳ توسط امتحان رقابتی به دانشگای آسیای مرکزی مقیم شهر خاروغ تاجکستان  راه یافته.

ادامه دارد


Транслитерация памирских языков

On transliterating Pamir-language orthographies

Бахтоваршоев А.Ш.

В статье рассмотрен вопрос о преобразовании (транслитерации) алфавитов некоторых памирских языков (шугнанского и рушанского) с кириллицы на латиницу и наоборот. Предложена и проанализирована конкретная таблица преобразования алфавитов по системам А и Б. Показано, что предложенная таблица сохраняет естественную частоту появления символов на данных языках и может быть использована в практической работе.

Идома дар сайт Сӣмойи Шӯғнон


بیوگرافی معقول شاه “نعیمی”

معقول شاه “نعیمی” فرزند مسکین شاه در 13 عقرب 1373 همزمان با سردی و تلخی روزگار در دهکده زیبا و دوستداشتنی سرچشمه شغنان بدخشان دیده به جهان گشود.

هر چند فقر و تنگ دستی، چور و چپاول، تجاوز و غارتگری بیگانگان و در کل روز و روزگار تلخ دامن گیر مرز و بوم مردمان شهرستان شغنان بود ولی با این همه پدر بزرگوارش چون معلم بود و در آرزوی این که فرزندش به قله های موفقیت علم و دانش برسد همچنان به قول معروف که…

پدر از شوق دل در کودکی دست پسر گیرد        به امیدی که در پیری پسر دست پدر گیرد…

همواره برایش از علم و دانش، فهم و ادب، اخلاق ، رفتار ، کردار و گفتار نیکو آموختاند و موصوف نیز از این همه برکات بزرگ مرد زندگی یعنی پدرش بهره برده و در این چهار بیتی نیز به آن اشاره یی نموده است. ادامه دارد


ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان

نوشته: سرورشاه ارکان

بتاریخ ۷ سنبله ۱۳۹۸( ۲۹ اگست ۲۰۱۹)، کیبورد هوشمند زبان شغنانی افغانستان که به ابتکار کار و فعالیت سرورشاه ارکان ودیگر اعضای سایت سیمای شغنان دیزاین و آماده گردیده بود توسط کمپنی سویفت کیبورد(Swift Keyboard) منظور و به فعالیت آغاز کرد.

من به نمایندگی از تیم فعال سایت،  این موفقعیت بزرگ را برای تمام شغنانی ها و علاقمندان زبان شغنانی مبارکباد میگویم.  ادامه دارد


تلاش  در کسب فرصت ها

نوشته: بخت بیک میرزاده

ریاضت و زحمت‌؛ استعداد های درونی باالقوه  نهفته  در وجود انسان را بیدار وبصورت نیروی باالفعل  بسرحد قوام وثمر میرساند و بی تردید ؛ این استعداد ها که بیشترین زمینه های فوران آن در پهنه  فرصت های  زمانی و مکانی جوانان سانس شگفتن حاصل میکنند ؛ الهام دهنده تحرک و امید و انگیزه برای همقطاران دوران آموزش و همدیاران شان میشوند . درخشش چنین استعداد ها  درتمامی زمینه ها ؛ از علوم تا  فلسفه ؛ هنر و فرهنگ سپورت و سیاست به سهم خویش در غنا ؛ تعمیم و گسترش  فرهنگ و تمدن بشری و حفظ و استحکام ان نقش ارزشمندی را ایفا نموده وبرای تاریخ و جمعیت های انسانییکه از میان شان روییده و در دامان شان  شان پرورش یافته اند ؛  بمثابه ثروت و گنج مشترک بشری  افتخار افرین اند.  ادامه دارد


متن سخنرانی دولت مبصر در همایش بزرگداشت از حکیم ناصر خسرو بلخی درولسوالی  شغنان ولایت بدخشان

منگر  به  این  ضعیف  تنم  زانکه  در سخن
زین  چرخ  پر ستاره  فزون  است  اثر  مرا
هرچند  مسکنم  به زمین است،  روز  و شب
بـــر چــرخ هفـتم است مجـالِ ســــفــر مــرا

درود بر روان پاک ناجی بشریت، حضرت محمد مصطفی (ص) و اهل بیت اش!

قلم بدستان، فرهنگیان، شعرا، نویسندگان، استادان گرامی، کارمندان محترم ادارات دولتی و ادارات غیر دولتی، دانش آموزان ارجمند ، خانواده های محترم، و رهروان و دوست داران پیر کامل، حضرت حکیم ناصر خسرو بلخی!

اصالتآ از نام خود و نیابتآ از نام انجمن اجتماعی جوانان پامیر، حضور سبز همه شما را در محفل با شکوه امروزی که از طرف انجمن اجتماعی جوانان پامیر در همکاری و هماهنگی با مقام ولسوالی شغنان تدویر یافته است، خیر مقدم میگویم.  ادامه دارد


ارڎۈنجک( فارسی-  میلاریا یا عرق سوز، انگلېسے – Miliaria)

نِڤِشیج: سرور شاه ارکان، ماستر علوم بیولوژی

ارڎۈنجک ، یِد ځَل- ځَلِکِک غِلافچېن ( غُلافچ) ، کهمݑ تر خَرَښېن مۈنند،ات  تنه یرد رۈی ڎِیېن . یِد ساخت مریضے فًکݑ ارد رۈی ڎېد اما بېښدے ته وېښتک ېن ات ځَلِک بچگله یېن  تنه ره رۈی ڎېد. ارڎۈنجک ته وختا رۈی ڎېد ادے عرهق غُده کۈږځېن تنه یرد چُست څه سېن. عرهق غده کۈږځېن ېن دے چُست ڤَد، عرهق دے نَښتیداو نه ڤهرڎاد، دڎ دے پۈست خو تار تے سېنت ات ځَل-ځَلِکِک- غِلافچېن رۈی ڎِیېن. دوۈم ڎهداو

بسم الله الرحمن الرحيم

معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي

نوشته: دگرمن حبیب الله معلم تاریخ حربی ښوونځی- کابل

ادامه دارد


نوشته: خواجه اعتباری

سلام  نیمچه ملای خشتک کشال
ز نزد   تو  دارم  هزاران  سوال
به  عقل  و  به  منطق جوابم  بده
منم   تشنه    گویا،    تو   آبم  بده

ادامه دارد

Politics of Representation: CNN coverage of the attack on oil tankers in the Gulf of Oman

 By: Farid Ghalib

 Introduction

 Our ideas, thoughts and worldview are not simply constructed in isolation from the rest of the world. What we believe and think of as a truth or reality is influenced by the world around us. Family, school, society, education system, religion and culture, all have a significant role in the way we think, perceive and analyze events and phenomena.
How we perceive things and represent them is part of the process of production of meanings (Hall 1997). Language is an essential element of production of meaning. “Representation means using language to say something meaningful about or to represent the world meaningfully to other people” (Hall 1997: 15). Representing the world meaningfully, doesn’t mean it is the ultimate truth.  Language is not the only tool for representation. It involves the use of signs and images as well (Hall 1997).Continue reading here


ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر
sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email