صفحه نخست

بیوگرافی مختصر و اشعار ابراهیم رسولی 

Ibrahim Rasoulifawad hamdardتهیه و ارسال: فواد همدرد 

ابـــراهـــیم متـــخلص به( رســـــولـــی )ولـــــد دوشنبه ولدیت محـــــمد رسول درسال ۱۳۷۱ هجری درقریـــــه زیبای درمارخت ولسوالی شغـــــــنان ولایت بدخـــــــــشان در  یک خانــــــواده دهقان چــــشم به دنیا هستی گشود.  او  درسال ۱۳۷۸شامل لیسه درمارخت شد و تحصیلات ابتدایی، متوسط ودوره لیسه را دراین مکتب به پایان رسانیـــــد.  رسولی بعد از اختتام دوازده سال دوره تحصیلی با کسب نمرات عالی از لیسه متذکره در سال ۱۳۹۰هجـــــری در امتحان کانـــکور اشتراک نموده و موفـــــــقانه درتربیه معلم ولسوالی شغــــــــــنان راه یافت واز رشته ادبــــــیات این موسسه  فارغ گردیده اســــت. ادامه

اشعار میرزاقل پیمان

paymanmoqbelتهیه و ارسال:  سید اسحاق “مقبل”

 

لَـلـَهیِک مـــو نِـښـﯘن                         

ازبـﯘم جَهـﯘنمت  لَـلـَهیِک مــُـو نِـښـﯘن
خــوزِف تِـه روﯘنـمت لَـلـَهیِک مـــو نِـښـﯘن
هـرتّهـمِ رنـوښـچ خونهن زﭭـت نهن زبـﯘن
ﮇر اّز دِﮮ گمـﯘنمت لَـلـَهیِک مـــو نِـښـﯘن

ادامه

sardar dostنباتات طبی واهمیت آنها در طبابت

تهیه و ترتیب:  سردار محمد دوست مسؤل تنظیم مابع طبیعی دفتر ساحوی بنیاد آقاخان

نباتات طبی که از قدیم الایام در طبیعیت وجود داشته  اند د ر گذشته های بسیار دورکه هنوز طبابت عصری وجود نداشت مردم بخاطر علاج بیماران ازاینگونه نباتات  استفاده مینمودند،در حال حاضر با وصفیکه طب عصری پیشرفت قابل ملاحظه نموده است هنوزهم نباتات طبی نه تنها اهمیت خودرا؛درساختن داروهای طبی ؛ ازدست نداده اند؛ بلکه در عصر حاضرهم بیشتربصورت طبابت یونانی موارد استفاده قرارمیگیرند. خوبترین ومفیدباید خاطرنشان ساخت که خوب ترین ادویه جات عصری نیز از ترکیبات این نباتات بدست می آید. ادامه

mawlanazarمســــــــــکرات و دخانیات

نویسنده: مولانظر”حقدوست” 

ارسالی: محمد جان فروتن

مسکر: چیزی که سکر و سستی بیاورد مانند شراب و عرق و امثال آن ها.

سکر : یعنی مست شدن از نوشیدن شراب و مانند آن حالتی که در اثر خوردن  شراب یا عرق به انسان دست میدهد.

عرق : نوشابه الکلی که از تقطیر شراب انگور یا سیب یا خرما یا کشمش بدست می آید و مقدار الکل آن چهل تا شصت فیصد میباشد و هر مایع که از تق طیر جوشاندهء بعضی گیاه ها حاصل شود. عرق بید مشک و عرق کاسنی.

دخانیات: انواع توتون و تنباکو که برای دود کردن بکار میبرند.

مخدر: سست کننده ، آنچه اعصاب را سست و بی حس کند . ادامه

بسم الله الرحمن الرحیم

zarchabekfawad hamdardبیوگرافی مختصر و نمونه اشعار زرچه بیک طاعت

نوشته: فواد همدرد

اسم زرچه بیک متخلص به (طاعت ) در سال1356  در قریه زیبای درمارخت ولسوالی شغنان افغانستان چشم به جهان گشود. او تحصیلات ابتدایی ودوره لیسه را در مکتب لیسه در مارخت موفقانه به اتمام رسانیده، در1374 سال وارد پروسه امحتان کانکور شد و در دارالمعلمین شغنان به حیث آموزگار مقرر گردید ودوره دوساله تحصیلی خویش را در بخش ریاضیات نیز موفقانه به اتمام رساند. طاعت از دوران طفولیت درپهلوی خواندن درس وتعلیم به تجارت نیز علاقه خاصی داشته همرای پدرمرحوم خود البته در آن سال های پیش مواد غذایی وپوشاک را از مرزهای پاکستان نیز وارد نموده ودر دسترس هم میهنان خویش قرار داد . ادامه

pir yousuf alishah Paikarچندوچونی پیرامون اسماعیلیان شغنان بدخشان افغانستان و نقش سادات به ویژه قدما و پیشینیان  پیر سید یوسف علی شاه در بیداری سیاسی، اجتماعی و عقیدتی مردمان پامیر زمین واجتهاد عقلانی در برابر ابر قرت های استعماری آن زمان

“پیر سید یوسف علی شاه و لد پیر سید فرخ شاه ولد سید شاه پرتاوی” ولد شاه فاضل…..ولد شاه ملنگ

تاریخ معاصر اسماعیلیان افغانستان 

مؤلف :  دکتور فرهاد دفتری 

مَترجم: داکتر نصرالدین شاه ” پیکار” 

گسترش سیطره قدرت های استعماری روسیه و بریتانیای کبیر در آسیای میانه در اواخر سده نوزدهم، باعث سلسله ای از مباحث و جدال گردید که در تاریخ به بازی های بزرگ منطقه آسیای میانه یاد می شود. این دو ابر قدرت و امپراتوری زمان،  بخاطر آنکه در منطقه حاکمیت معینی داشته باشند، سلسله ای از تغییرات دیپلماتیک را، به شمول مسایل نظامی، سیاحت و توریزم، بررسی ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را به منظور دریافت آگاهی پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، تهذیب و مذهب مردمان این سرزمین مسدود و اکتشاف نشده، به میان آوردند. در این زمان، دلچسپی بازی گران بازی های بزرگ منطقه ای، در راستای شناخت و بازیابی سنت های اجتماعی، فرهنگی، و عقیدتی جمعیت های منطقه آسیای میانه، به نحو خیلی ها برازنده انکشاف یافت. ادامه

amojakhussainiخواص دارویی هماجک یا همان هوم مقدس اوستایی

 نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

شغنان یکی از نادر مناطق ایران فرهنگی است که تا کنون فرهنگ کهن دینی میترایی (مهرپرستی) را در خود حفظ کرده است. اگر زبان شغنانی را با زبان پهلوی مقایسه کنیم ، شباهتهای زیاد و واژگان مشترک را در این دو زبان پیدا می کنیم، به عباره دیگر یک سلسله واژگانی در زبان شغنانی اند که در زبان پهلوی نیز معنای شبیه با واژگان شغنانی دارند. بسیاری از سنتهای آئین مهر هنوز در شغنان مروج اند، منجمله در طب مردمی. نام برخی از گیاهان هنوز نیز دارای اسامی اند که در زبان پهلوی رایج بوده اند، و در اوستا کتاب مذهبی آریاییها نیز از آنها تذکر رفته است. از جمله این گیاهان طبی میتوان “هماجک” یا همان هوم اوستایی را نام برد. ادامه


نوشته: وحیدا لله غالب

Waheedullah ghalibپدر

ریشه ی عمر عـــــــــزیز، آور ارمــــــان پدر است          رهنمــــــای سخــــــن و جلــــوه ایمان پدر است
گاه چــــــــون مـــرد غـــــــریب و ز کلنگ و بیلش          نان آورده حــــــلال و چه به وجـــــدان! پدر است

ادامه

moqbelبیوگرافی  مختصر شاعر جوان پامیری، میرزاقل پیمانpayman

نوشته: سید اسحاق مقبل

 زمانیکه اسامی شعرای پامیر زمین را در سایت سیمای شغنان ملاحظه میکردم؛ متوجه شدم که اسم پیمان در آن قطار قرار داشته اما بیوگرافی شان وجود ندارد،  لذا بر آن شدم تا طی چند سطر مختصر وی را به شایقین شعر و ادب معرفی کنم.  

دقیقن، سال ۱۳۵۴ سالی بود که در کنار دریای آمو مقابل شهرخاروغ -بدخشان تاجکستان در ناحیه شیو ولسوالی شغنان ولایت  بدخشان افغانستان؛ فرزندی بدنیا آمد که والدین گرامی اش اسم او را به نام اجدادی و نیاکانی شان، میرزاقل نهادند.  او از مهرمادری و عطوفت پدری برخوردار بوده  ودر دامان پر مهرو محبت شان تربیت و پرورش یافت.   پدر بزرگوارش محمد نعیم نام داشت. پیمان در سال ۱۳۶۱ ه شامل مکتب  لیسه ذکور ویر گردید که نسبت داشتن استعداد عالی اش، توانست توجه اساتیدش را بخود جلب نماید و مورد ترغیب و تشویق شان قرار گیرد. بالاخره  در سال ۱۳۷۳ با اخذ نمرات عالی از این لیسه فارغ گردید. ادامه

سعادت وتلاش

nawjooنوشته: عبدالکریم نوجو

 بیا ببال عقل نشینیم وعلم کنیم اهدا
هرآنچه رمز جهان است خود کنیم پیدا
سرود زند گی  را سردهیم به کیف نوین
سعادتی که بیا ید  با خروش در فردا       ادامه

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com