صفحه نخست

said-eshaq-moqbelنوشته: سید اسحاق مقبل

تنور حسرت 

تنورِ حسرت  از نا مردمی ها سخت لبریز است         محیطِ  معرفت اینجا  زحد بیرون غم انگیزاست
طعام و طبخ این مردم غم و اندوه ست وویرانی         زطعمِ شادی وعشرت دگر این ملک پرهیزاست

ادامه

tofanفرستنده: فیض محمد “طوفان”buhari-jumagul

نوشته: جمعه گل “بهاری”

در وصف فرخنده

زنده گــــــی در جـــــهل ونا دانی تباهی زنده گیست

گل اگر در زیر خــــــار است بهتـر از پژمرده گیست

علم و حلــــــم در هر زمان باشند همــــراه و رفیق

بی ترحم در دو عـــــالم مفــسد و شر منده گیـــست

ادامه

feroten2نوروز در سیر تاریخ

نویسنده : محمد جان ” فروتن “

جشن “نوروز” یا “نوکروچ” در پهلوی، و نوروز (النیروز– یوم الجدید) که اعراب آن را “سید الفصول” هم میگفتند. در فرهنگ زبان فارسی دری به معنی نخستین روز حمل (فروردین ماه) و از قدیم ترین جشن های ملی آریائیان به مثابه جشن رستاخیز طبیعت و باربری شب و روز و جدایی بهار از زمستان آمده است. بر اساس باور های اساطیری تجلیل از نوروز با “طوفان آریایی” آغاز گردیده که اوستا آن را بگونه ذیل بر شمرده است: ” آنگاه من اهورامزدا به جم دو ابزار دادم، یکی نگین زر و دیگری عصای زر نشان، و جم دارای اقتدار گردید و سه صد زمستان از سلطنت وی گذشت …..” و خلاصه آن اینست که بر اثر ازدیاد انسان و حیوان و پرندگان در روی زمین و جایگاه زنده گی  بر آنان تنگ گردید، جم با نگین زر زمین را بسود و عصای زر نشان به آن بمالید و زمین دامن بگشود و یک ثلث بزرگ گردید. ادامه

Paikarمروری گذرا بر تاریخ  معاصر اسماعیلیان آسیای میانه (ادامه و ختم باب دوم)

  نویسنده:داکترنصرالدین شاه( پیکار)tarikh ismailia

 
 اسماعیلیان و بازی های بزرگ ابر قدرت های سده نوزدهم: 

با گسترش سیطره قدرت های استعماری روسیه و بریتانیای کبیر در آسیای میانه در اواخر سده نوزدهم، باعث سلسله ای از مباحث و جدال گردید که در تاریخ به بازی های بزرگ در آسیای میانه یاد می شود. این دو ابر قدرت و امپراتوری زمان،  بخاطر آنکه در منطقه حاکمیت معینی داشته باشند، سلسله ای از تغییرات دیپلماتیک را به شمول مسایل نظامی، سیاحت و توریزم، بررسی ها و پژوهش های علمی و اکادمیک را به منظور دریافت آگاهی پیرامون تاریخ، فرهنگ، زبان، تهذیب و مذهب مردمان این سرزمین مسدود و اکتشاف نشده، به میان آوردند. در این زمان، دلچسپی بازی گران بازی های بزرگ منطقه ای، در راستای شناخت و بازیابی سنت های اجتماعی، فرهنگی، و عقیدتی جمعیت های آسیای میانه، به نحو خیلی ها برازنده انکشاف یافت. بسا از افسران نظامی کشور روسیه که سابقه ای در مورد شرق شناسی داشته و قسمت شمالی دریای آمو را زیر کنترول خود داشتند، در راستای ثبت اسناد و مدارک اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و ساختار تبارشناسانه جمعیت های آسیای میانه، به نحو تشدیدی و با علاقه  مندی فراوان، مساعی فراوان را بخرج دادند. نگارش ها، پژوهش ها، گزارش ها و بررسی های شان شامل معلومات در مورد مناسبات و روابط اسماعیلیان و جمعیت های غیر اسماعیلی افغانستان و حاکمان بخارا بود ، که تقریبن برخی از مناطق بدخشان را الی مراحل آغازین سده بیست، زیر اثر خود داشتند،. ادامه

sarcheshma-baqirshah-aug14-4.JPGعکسهای امروزی شماsarcheshma-baqirshah-aug14-6.JPG

ارسالی: باقرشاه پامیری      ادامه عکسها 

farkhundaروی احساس انسانی و همنوعی به مناسبت شهادت مظلومانه فرخنده شهید قصیده ذیل برشته نظم آورده شد.

mazhabshahمذهب شاه (ظهوری)

 

کارِمسلمان راببین
نا    مسلمانا     بیا    کار    مسلمان   را ببین
پیروان  آن   رسول   و   اهل  فرقان   را ببین 

خویش  را   بانی   دین  گویند و  پیرو از قرآن
باری  ای  ترسا  بیا   این   پاسداران   را ببین
ادامه

“سایت “موزیک پامیرmusicpamir

شادی رشید بیک اف باشنده خاروغ- تاجکستان  برایم یک نامه نوشت و از من خواهش کرد تا ویب سایت موزیک پامیر را برای خوانندگان سیمای شغنان معرفی نمایم.
تا جاهیکه از نام ویب سایت معلوم است زیادترین آهنگهای قدیمی و عصری مناطق پامیر زمین را به نشر رسیده است. در ویب سایت نام آواز خوان و یا آهنگ را به ترتیب حروف الفبای روسی و یا هم هم کتگوری پیدا میکنید. همه آهنگها صوتی اند و قابل دانلود درکمپیوتر و سی دی میباشند. در طرف راست کتگوری ها مانند  پاپ، رهپا، کلاسیک، فلک، مدعا، دف ساز، مناجات و غیره دیده میشود. در پهلوی ویب سایت، شما میتوانید موسیقی صوتی و ویدیوی را در صفحه فیسبوک ببینید و با دوستان تان شریک بسازید. آدرس ویب سایت: http://www.musicpamir.com ودر فیسبوک https://www.facebook.com/pamirimusic

نوشته: سرور ارکان، ادره سیمای شغنان

fawad hamdardچند قطعه شعر از ابراهیم رسولیIbrahim Rasouli

ارسالی: فواد همدرد

دوســــت دارم

من آن ســرو خــرامــان دوســــــت دارم        دوچشــمانی درخـشان دوست دارم
بــــــسودای تمــــام خـــــوب رویــــــان         زکابل تا بدخـــشان دوســـــت دارم
ادامه

farkhundaقتل بیر حمانه و، و حشیانه ” فرخنده”،  پایان دینداری تجرد،  توحش و عروج دینداری عقلانی و خردورزانه و بیداری توده ها  !! 

Paikarنویسنده:  داکتر  نصرالدین شاه پیکار

اهدا به خون پاک  ” فرخنده”، جاویدان یاد و ماندگار تاریخ معاصر  افغانستان !!
مسلمان فاقه مست وژنده پوش است          ز  کارش  جبرئیل اندر خروش است
بیا    طرح   دگر   ملت   بریزیم          که این  ملت جهان رابار دوش است        (اقبال) 

” من اگر پیامبر می بودم رسالتم شادمانی بود، بشارتم آزادی و معجزه ام خنداندن کودکان ، نه از جهنمی می ترساندم نه به بهشتی وعده می دادم، تنها می آموختم اندیشیدن و انسان بودن را….”  چارلی چاپلین  ادامه

چگونه میتوان آموزنده شایسته بود ؟               ?How to be a good Learner 

Paikarترتیب و تدوین: داکتر نصرالدین شاه پیکار 

چرا  تعریف آموزنده شایسته دشوار است؟
تشویق دانش آموز ان چه اهمیت دارد؟
چه کسی مسؤلیت آموزش را  دارد؟
ویژگی هایی را که  بایدکلاس های خوب آموزشی  سهیم سازند؟
اهمیت فرآیند آموزشی سالمندان   دارای کدامین فرآیند است؟
سطوح ناهمگون آموزشی کدام ها اند؟
چگونه  باید سطوح ناهمگون دانش آموزان را تدریس کرد؟       ادامه

farkhundaشهادت بانوی آتش نشین

amir-m-rahimiنوشته: امیرمحمد رحیمی

قرن بیست و یکم را عصر خرد ورزی و عقل محوری میگویند؛ پیروان عقاید غیر اسلامی میکوشند تا مبتنی برعصر جدید و نیازمندی های آن عمل کنند و دستاورها و ابتکارات نوینی را بیافرینند و تمام افتخارات این قرن را به نام خود و ملت خویش رقم زنند.

اما در سر زمین ما، برخی مسلمانان متاسفانه هزارها سال به طرف عقب  لیورس میروند و عملکرد شرمگینی را مرتکب میشوند که حتی انسانهای عصر جاهلیت و بربریت چنین کاری را انجام نداه اند. چنانچه شهادت مظلومانۀ فرخنده، گواه عینی ی این مدعاست. من هر باری که تصویر به خون نقاشی شده اش را میبینم؛ ناله ها و زجه های جانگدازش را میشنوم؛ با حجابی پیش از مرگ و بی حجابی بعد از مرگش را به تصور می آورم، تپیدن هایش را میبینم و جان سپردن بی حد و قیاسش را به خاطر میسپارم؛ مرغولۀ آتشِ سوختنِ پیکرش را مینگرم؛ شکار عواطف واحساسات اندرونی خویشتن میگردم،    و آنقدر غم واندوه بر من مستولی میگردد که حتی از انسان بودن و مسلمان بودن خودم شرمنده میشوم. ادامه

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر( مضامین تان باید در میکروسافت وورد نوشته باشد)
sarwar@shughnan.com