مقالات


عنوان مقاله

Why Were More People, Especially Women and Children, Found More Vulnerable in the Earthquakes in Herat Province?

نگاهی بر اثر “اسماعیلیه؛ روایتی از افسانه تا واقعیّت”- آروین مقبل

تاریخ کشور اسرائیل – داکتر نصرالدین شاه پیکار

منابع و سر چشمه های سنت چراغ روشن- داکتر نصرالدین شاه پیکار

تصویر گری در ضرب المثل های شغنانی- اقبال حسام

بی تردید، برداشت‌ها و نظریات گذری بر اثر “هورخش”- مقبل

گفتمانی پیرامون  هویت و هویت شناسی تاریخی  و اجتماعی-داکتر نصرالدین شاه پیکار

چراغ روشن-دکتور نصرالدین شاه پیکار

شصت و پنجمین سالروز به تخت ‌نشینی والاحضرت شهزاده کریم آقاخان-سید اسحاق مقبل

ناصر خسرو، و تصور  خدا شناسی در اسماعیلیسم  فلسفی- داکتر نصرالدین  شاه پیکار

چالش های مرجعیت دینی در جهان معاصر- حسن علی شاه حسینی

دیدانداز  پژوهشی ادبی، علمی و زبان شناسانه  برخی از دانش پژوهان، شخصیت های علمی، فرهنگی و ادبی  پیرامون نقش و جایگاه  زبان و ادب فارسی دری در منطقه و جهان-داکتر نصرالدین شاه پیکار

مکتب اصالت لذت؛ یأس و غنیمت شمردن لحظه در رباعی کلاسیک و شعر معاصر پارسی-وحید آمونژاد

فرضیه کثیف وغرض آلود- بخت بیک میرزاده

بازی طالبان با توافـقـنامه صلح ، آمریکا ـ طالبان ، برای بازگردانیدن امارت اسلامی در افغانستان-دکتور نورعلی دوست

نظر اجمالی برنحو زبان شغنی- سورگل سکا

اقلیت های قومی و مذهبی همدیاران سرزمین پامیر تان را به قربانی ندهید !

میراث زنان اسماعیلی در افغانستان- نازنین جاهد

مصاحبۀ تلویزیون دویْچِه وِلِه، با والا حضرت آقا خان، چهل و نهمین امام (پیشوای روحانی) شیعه امامی اسماعیلی

Deutsche Welle Interview, Günter Knabe, ‘There’s No Conflict Between Islam and Democracy’ (Berlin, Germany)

چند و چونی پیرامون دیدانداز نظام های فدرال و   طرح فدرالیسم در افغانستان-پیکار

مروری گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان آسیای میانه-داکتر نصرالدین شاه پیکار

همدیگر پذیری نیاز مبرم جامعه ما-سردار حسین دولت

درتکاپوی خود شناسی وپویش مسرت معنوی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

اوزان عروضی در دیوان ساید یفتلی- پوهنمل اقبال حسام

صنعت التفات در متون منثور قرن پنجم و ششم-پوهندوی اقبال حسام

سایۀ نوستالژی درسرزمین دیوان عدیم-پوهندوی اقبال حسام

ظرافت های بدیعی در غزل های رحمت بدخشی-پوهنمل اقبال حسام

 نگارش پژوهشی پیرامون دموکراتیزه سازی زبان ها-زبان های پامیری- داکترپیکار

معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي- دگرمن حبیب الله

تأویل دردیوان قائمیات- رضا حسنی

خاطرات معلم ولی دور از وطن- الحاج نظری

مطالعه­ ی تطبیقی معاد در اندیشه­ی ناصر خسرو  و خواجه نصیرالدین طوسی- استاد نور آغا عظیمی

در  تکاپوی آفرینش مسرت معنوی و الهام آفرین-داکتر نصرالدین شاه پیکار

اهمیت تعلیم و تربیه در پرتو دیدگاه های قران ، حدیث، و امامت اسماعیلی(تفصیلی) ثابتی

اهمیت تعلیم و تربیه در پرتو دیدگاه های قران ، حدیث، و امامت اسماعیلی(تخلیص) ثابتی

گارش اختصار گونه ای پیرامون دیدانداز تاریخی و بینش اسماعیلیسم  فلسفی  در سوریه – داکتر  نصرالدین شاه  پیکار

تصویری از شاعر، نویسنده، دانشمند، جهان گرد، فیلسوف، داعی و حجت خراسان ناصر خسرو !- پیکار

انسان شناسی در اندیشۀ مولانا جلال الدین محمد بلخی- استاد نورآغا عظیمی

نگارش ویژه ای پیرامون سابقه تاریخی، کنش ها و منش های گروه ایلومیناتی ها،” نخبگان” ، روشن ضمیران”  یا  اربابان  جهان- دکتورپیکار

”  انسان بهترین آفرینش، یا آفریده نا شناخته ؟ ” – پیکار

اسماعیلیسم  :  دیدانداز ها، چالش ها، واقعیت های تاریخ عقلانی، گرایش فلسفی، سنت گرایی افراطی،  جهان وطنی و رسالت  روشنفکر اسماعیلی  مُدرن- داکتر نصرالدین شاه  ” پیکار”

مفهوم امامت از دیدگاه طریقه اسماعیلی- نوروز علی ثابتی

در تکاپوی  بازیابی  هویت  نا هویدا  !  ” تاجیک” ؟ ” پامیری ” ؟  یا بینش  سوم ؟-نگارنده : داکتر نصرالدین شاه پیکار

تمرکز بر پامیر: وجه تسمیه، موضوعات تاریخی، جغرافیایی، زبانشناسی، و سیاسی و دگرگونی های آنها تا زمانِ ما- بخش دوم- ثابتی

تمرکز بالای پامیر: وجه تسمیه، موضوعات تاریخی، جغرافیایی و محیط زیستی، زبانشناسی، و سیاسی و دگرگونی های آنها تا زمانِ ما- بخش اول- ثابتی

یک نگاه کوتاه به پیدایش ادیان ابراهیمی- حسینی حسنیار شغنانی

اسلام و حکومت -حسینی حسنیار شغنانی

دین و حکومت- حسینی حسنیار شغنانی

نگاه جنسیتی محض به زنان و پیامدهای آن- فرید غالب

بحران سیاسی در اسلام-حسینی

اخلاق پیامبر(عليه السلام )-علی سالک

نگرشی بر کثرت گرایی (پلورالیسم)- نورآغا عظیمی

حقوق زنان- محمدی

مادر-محمدی

قرمط ( قرمطیان)- مولانظر حق دوست

شب ناصر خسرو-نوشته: فرید غالب

وحدت و همبستگی- نوشته: احسان الله محمدی

فاطمیان- نوشته: احسان الله محمدی

لاجور بدخشان، بزگترین منبع تمویل طالبان- دولت بیک کاوش

چالشها و ریشه های شکست مکرر سیاسی شغنان- فرید غالب

تصویر  واژگانی عینی آینده جامعه بشری -داکتر نصرالدین شاه پیکار

تاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان(دین سلام)- بهرام بیک میرزاده

تاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان( بودیزم)- بهرام بیک میرزاده

بدخشان نیازمند تشکیل واحد های اداری جدید است- سارنوال بازمحمد انوری

تاریخ ظهوروپیدایش مذاهب و ادیان- بهرام بیک میرزاده

مروری گذرا بر تاریخ پر فراز و فرود  معاصر اسماعیلیان آسیای میانه- قسمت دوم- داکتر پیکار

مروری گذرا بر تاریخ پر فراز و فرود  معاصر اسماعیلیان آسیای میانه- قسمت اول- داکتر پیکار

زن و جایگاه زن- حقدوست

تاریخ معاصر اسماعیلیان افغانستان( پیر سید یوسف علی شاه )- مَترجم: داکتر نصرالدین شاه  پیکار

مقدسات مردم را نباید قربانی تروریسم و آزادی بیان نمود- ضیا باری بهاری

شیوه ها و میتود های تربیت و پرورش اطفال و وظایف والدین در روشنایی فرامین مبارک مولانا حاضر امام (علیه اسلام)- مولانظر حقدوست

عـقـل از ديـدگـاه نـاصــرخـســرو – حسینی حسنیار شغنانی

ویژگی های یک آموزگار شایسته وکامگار-داکتر نصرالدین شاه پیکار

سی و پنجمین سالروز شهادت محمد طاهر بدخشی- داکتر پیکار

به مناسبت ۳۵ مین سال گرد شهادت زنده یاد محمد طاهر بدخشی- نورعلی دوست

طرحی بر معرفی یک نماینده از ولسوالی های سرحدی (شغنان، اشکاشم، زیباک و واخان) بدخشان به ولسی جرگه پارلمان افغانستان- گل نظر فرهاد

جریان سلفی تکفیری- حسینی حسنیار شغنانی

شخصیت و نقش فرد در جامعه-نوشته: محبت شاه گوهری

افغانستان صید تئوری توطئه- نوشته: فرید غالب

کسرت گرایی، تفاوتها و تنوع ؛ حقیقت گریز نا پذیر- تحقیق، ترتیب و تدوین: صوفی شاه حامد جلالی

چالش های سد راه جوانان درحوزۀ پامیرات بدخشان- نوشته: اسحاق مقبل

سخنانی با جوانان -نوشتۀ : انجنیر نورعلی

انگلس و افغانستان- تهیه کننده: حسینی حسنیار شغنانی

آداب معاشرت-نوشته: محبت شاه گوهری

سکولاریسم و پلورالیسم (قسم سوم)-نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

سکولاریسم و پلورالیسم(قسم دوم)-نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

سکولاریسم و پلورالیسم(قسم یک)نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

حق تعین سرنوشت- حسینی حسنیار شغنانی

دموکراسی چیست؟-قسم پنجم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم چهارم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم سوم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم دوم- حسینی

دموکراسی چیست؟-قسم اول-حسینی

مقدمه بر بحث “قـوم پامیری” -نوشته: علی شاه صبارظهور دین اسلام ومذهب شعیه در بدخشان- رحیم نظری

نقش ارادۀ مردم-نوشته: عبدالکریم نوجو
پسیمیزم ، زوال اعتماد به نفس ونیروی اراده است- میرزاده
از آرمانگرایی تا واقع بینی – میرزاده
نوروزی پر از امید ، سالی پر از آرزو و جشنی پر از شادی ، صفا وصمیمیت در تالار باشکوه له سرین شهر لاوال ایالت کبک کانادا خاطره آفرین شد !
بقای امروز وعظمت فردای  ما دروحدت ملی ماست- بخت بیک میرزاده
متنی برای انسانیت. سخنرانی اعلی حضرت آغا خان در پارلمان و سنای حکومت فدرال کانادا-صوفی شاه حامد جلالی
مصاحبه استاد صباح با بخت بیک میرزاده تحلیل گروآگاه امورسیاسی
جهیل-قول یا حوض شیوه- سحری عطا
انتقال دانش وفن به کشور عقب نگهداشته شدۀ خود نه تنها   وظیفۀ ملی بلکه وجیبۀ اخلاقی ودینی نیز است
حوض یا جهیل سریز و بند طبیعی اوسای-نوشته: سمیم سحری عطا
نیروی خـِرَد ورزی: مصاحبۀ ژان ژاک لــَفې، همکار قلمی جریدۀ فرانسوی سیاستِ بین الملل، با والا حضرت کریم آقا خان، رهبر اسماعیلیان جهان

مصاحبه شکر گوپتا، سر دبیر مجلۀ اِندین اکسپرس با آقا خان چهارم در مراسم افتتاح آکادمی آقا خان در حیدر آباد، هند
فرهنگ عامیانهء پامیر بدخشان وثیقهء سنتهای بجا ماندهء آریانای کهن وامانت تاریخی نیاکان ما   
ادواردسعید، نظریه پردازصحنه  ادبیات، روشنفکر و منتقد فرهنگی و فعال سیاسی!!
پیرامون برخی از تشابهات عقیدتی   پیر روشان  با بینش اسماعیلیسم !!
استثمار در واخان، کابل و جلال آباد یکسان است

هستی شناسی فلسفه عقیدتی شمس تبریز!
از لابـــلای «تــذکـــره فــارســـی گــویـــان هنـــزه»-دوکتورپامیرزاد
نگرشی فشرده پیرامون بینش عقلانی در دین،دین ورزی مدرنیته، اصول و فروع دین!!- پیکار
Nasir Khusraw’s Philosophical And intellectual tradition
چگونه میتوان به  پراگندگیها واختلافات فکری میان مردم ولسوالی شغنان خاتمه داد؟-داکتر سید میر( شیرزاد)
رد انتساب قصیده” ای عزیزان شور و غوغا در جهان خواهد گرفت” به حکیم ناصر خسرو بلخی
به مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان- انجنیر نورعلی
شنگان شکل بدل شده شگنان (شغنان) نیست
مناظرات ثابتی با دوکتور پامیر زاد در قسمت وجه تسمیه شغنان
هویّت چیست و بحران هویّت چگونه صورت می پذیرد؟ بخش سوم چرا شغنانی ها را « غلچه » و « تاجیک کوهی » گویند؟
تأملی بر مقاله «هویت و بحران هویت چگونه صورت میپذیرد» (بخش دوم- وجه تسمیه شغنان)
هویّت چیست و بحران هویّت چگونه صورت می پذیرد؟ قسمت دوم: وجه تسمیه شغنان
گذرا نگاهی بر کتاب «سی وشش صحیفه» و مولف آن
هویّت چیست و بحران هویّت چگونه صورت می پذیرد؟ قسمت اول
وحدت ملي و اخوت اسلامي حيات جاويدان زيست ملي مردم ما
بدخشان در آیینۀ حقیقت اداره از اواخرقرن ۱۹ تا سالهای اخیر
فقر، فرهنگ وفقر- فرهنگی-عبدالکریم نوجو 
تصور و بینش تاریخی پیرامون “جبرواختیار”، صلاحیت ازلی، عقلی وعملی انسان!!
پژوهشی پیرامون بینش و سنت ” چراغ روشن” تهذیب ماندگار  و معنوی ناصر خسرو، در میان اسماعیلیان آسیای مرکزی!
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (16)- نزاری قهستانی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (15)- احمد نسفی
پامیر، مفهوم و چهره تاریخی آن – قسمت دوم: مشخصــات جغــرافیـــایی:
تصور پلوراليزم دینی، ” کثرت گرایی “،  تمایز دیدگاه ها، نسبیت  ها و، واقعیت ها:
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (14)- المویدفی الدین شیرازی
مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان نزاری آسیای مرکزی!!
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (13)- ابویعقوب سجستانی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (12)-ابوحاتم رازی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (11)-کرمانی حمیدالدین
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (10)-ابن حوشب  (منصورالیمن)
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (9)-ابوعبدالله شیعی
پامیر، مفهوم و چهره تاریخی آن – قسمت یکم: مشخصــات جغــرافیـــایی:
  ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (8) -امیرنصر سامانی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (7)- استاد ابو عبدالله جعفر رودکی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (6)- ابوالفضل بلعمی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (5)- مصعبی وزیر
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی” (4)-حسنک وزیر شهید اسماعیلی
فشرده پژوهشی پیرامون دیداندازو بینش تاریخی حجاب و فهم ناهمگون از  آن  !!
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی”(3)-میـر حسـیـن مــروزی
عید کرسمس یا عید میلاد مسیح
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” (2)- یعقوب ابن کلس
پژوهشی پیرامون جستجوی هویت و هویت شناسی
ســـــلســـــله مقالات ” مبانی مذهب اسماعیلی ” ( 1 )- قاضی نعمان
مقام شامخ و ارزشمند زن در تاریخ و باور های دینی جوامع و ملل  ناهمگون

معرفی  والا حضرت آغاخان چهل و نهمین امام مسلما نان شعیه امامی اسماعیلی

شبکه ي توسعه ی آغاخان

تأثیر متقابل دولت و جامعۀ مدنی در افغانستان
تبصره ای بر برخی کلمات آثار مولانا از دید زبان شغنانی

مسلمانان شیعۀ امامی اسماعیلی ( نهضت انقلابی دینی زمان خود  )
دید انداز تاریخی دعوت اسماعیلی در علاقه جات شمالی پاکستان  ! بررسی اختصار گونه  تاریخی
چند و چونی پیرامون سیاست پاکستان و خانواده بوتو، در افغانستان !!
مقام والدین و سالمندان از دیدگاه اسلام
تنها عشق است که ماندگار است !!؟ ؟ ؟ ؟
رویداد غدیر خُم  مقام عاشقان دلیر، فردوس حضور و پیام صدور باورمندان  عقیده و ایمان در دنیای تشیع و اسماعیلیسم  است !
دید انداز اختصار گونه تاریخی، پیرامون کارکرد های ماندگار عقیدتی مشنری ( داعی)، سید منیر بدخشانی – شغنانی، فرزند سید سهراب ولی  ! !
نگاه مختصری پیرامون نقش تاریخی، عقیدتی وفرهنگی سلمان فارسی!!
بر تاریخ و فرهنگ دیانت یکتا پرستی چه نازل شد ؟؟؟
به یاد سخنان زرین آموزگار ماندگار عقیده و ایمان راسخ و عقلانی دکتر علی شریعتی !
افکار، اندیشه ها، تصورات و بینش دانشمندان باور های نا همگون پیرامون شخصیت ماندگار سرور کائنات، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم !
پرده برداری  از راز های مکتوم استخبارات جهنمی پاکستان  در ارتباط با  مسایل  دوران ( جهاد)، در افغانستان !
نقش نو اندیشان و جوانان دیگر اندیش شغنان درامر آفرینش فضای جدید محسوس و ملموس اجتماعی، سیاسی وعقیدتی
سخنرانی والاحضرت آقاخان در مراسم افتتاح سرینای کابل
 کانادا من حیث  قائد جهانی – کنفرانس هیاَت رهبری گورنر جنرال کانادا
ناصر خسرو مبارزنستوه، شخصیت فرزانه و خرد گرا
زنــدگــانــي و جـــد و جـــهـــد حــكـــيــم نــاصــرخـســـرو بازتاب اندیشه ها…..
مصاحبه با حضرت والاشازاده آقا خان
متن سخرانی والا حضرت آقا خان در کنفرانس سیرت، کراچی- پاکستان
اسلام دین عقل است- مصاحبه اشپیگل با پیشوای مسلمانان اسماعیلی
آیا جامعۀ مدنی قابل تحفظ است؟
نگاه مختصری به بحث روشنفکری
ناصر خسرو، وخرد گرایی( راشنالیسم)
” مظهر و ریشه یابی امید “
دموکراسی، پلورالیسم و جامعه مدنی انستیتو ت نوبل
پس منظر تاریخی و فرهنگی فلات پامیر، تعدد زبان ها و گویش ها
پرورش بینش اخلاقیات انکشافی هدفمند، در راستای ساختار جامعه کثیر الاهداف، کثرت گرا، تعدد پسند، انسان سالار و تهذیب مدار !
پس منظر تاریخی و فرهنگی فلات پامیر، تعدد زبان ها و گویش ها
مختصری در مورد شیخ نصیرالدین طوسی و اسماعیلیان

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “مقالات

  1. shakarmohammad joya

    for all know this site is so beneficial for every persons especial for Ismaili and afghan people ,it is mentionable which i thanks the persons who arranged this facilities for every one

Comments are closed.