صفحه نخست

چند شعر از شاعر جوان فرید فروتن

آدم ڤِرئداو

زندگے یند آدم ڤِرئداو خېلــــکث دَشــــوار سُذج
از غریب تا پیــسه دار خــــلق خېلے نُر چوتـــــار سُذج
راستے  بېذج انسۈن ات  بېذج دوستے یت هــــمرنگے بېذج
مکر اته بدبختے یت کېن ات کدورت جــــنسے هر بېزارسُذج
پُڅ چلنگ  ځېم تر خوداد ات کهـــــے نهــن گپ  زئزد رزین

ادامه دارد

ناصر خسرو، و تصور  خدا شناسی در اسماعیلیسم  فلسفی

نویسنده : داکتر نصرالدین  شاه پیکار

پیشگفتار :

پژوهشگران  ژرف  نگر و سالم اندیش  عرصه دین باوری و اندیشمندان  خرد گرای فرآیند تحقیق و تفکر معارف دیانت داری، به این باور هستند که  راه‌هاي  شناخت و اثبات وجود خدا  را  برای دریافت حقیقت و حقانیت  ژرفتر  میتوان بر دو   شیوه   منقسم ساخت :  نخست راه آفاق است كه از راه مشاهده مخلوقات و تدبر در حدوث و امكان و نظم پديده‌ها به وجود خالق و مدبري دانا و توانا پي برده شود و راه انفس هنگامي كه انسان در خود تأمل مي‌كند، مي‌يابد كه شناخت قبلي بی‌ واسطه نسبت به خدا دارد.امام علی(ع) در نهج البلاغه  می فرماید: «ستايش، مخصوص خداوندى است كه از اسرار پنهاني ها آگاه است و نشانه‏ هاى واضح‏ و روشن، بر هستى او دلالت مى‏ كنند، هرگز در برابر چشم بينايان آشكار نمى‏ شود، ولى نه‏ چشم كسى كه وى را نديده انكارش تواند كرد و نه قلب كسى كه او را نشناخته مشاهده‏ اش‏ تواند نمود.  در علو رتبه بر همه پيشى گرفته،پس، از او برتر چيزى نتواند بود و آن چنان نزديك است كه چيزى از او نزديكتر نيست‏. مرتبه بلندش او را از مخلوقاتش دور نكرده و نزديكيش با خلق او را با آنها مساوى‏ قرار نداده است. عقول را بر كنه صفات خويش آگاه نساخته اما آنها را از معرفت و شناسائى خود بازنداشته است،هم اوست كه گواهى نشانه‏ هاى هستى، دلهاى منكران را بر اقرار به وجودش‏ وا داشته و بسيار برتر است از گفتار آنان كه وى را به مخلوقات تشبيه كنند و يا انكارش نمايند. » ادامه دارد

زحل پیمان

پس از آن لحظهِ مرموز دلم ساخت تُرا

و یکی با همه ِ دلخوشی افراخت تُرا

 آن زمانی که تو از کوچه ما بگذشتی

 دلِ صیادِ من اندر قفس انداخت تُرا

چه عجب خیلی پی ردِ تو بودند لیکن

بعدِ من هرکه دلش نزدِ تو بود باخت تُرا            ادامه دارد

موضوع : وجه تسمیه ی شغنان

نگارش و تتبع : نازنین جاهد امامت” 

ادامه دارد

شاعر کوهسار

بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا

نوشته: اقبال احسام

ادامه دارد

Бону Муллоевна Парвозова

Эй ёр бо умеди вафоят нишастаам,
Умрест ташнаҷони садоят нишастаам!
Ҷон хоҳадо зи ҳаҷри ту аз тан бурун равад,
Бар каф гирифта ҷон ба ҳавоят нишастаам. Идома дорад

خُږِنونے متن ېن ات  لُغَت ېن

  نڤشیج: زروبین ایوان ایوان وچ  ۱۹۶۰

 گرذېنیج: احمدشاه خسروے

 ویرایش: سرورشاه ارکان

سور نقلے (رسمے سور)

۱. پامېراند غُند اند پَتخۈر نۈم  قش‍ـلاق اند یے طـورۈن شاه نۈم چارِک ڤُذج؛ وے ندېن ارهی پُڅ ڤِڅ: اِک وے فشتیر پُڅ اند ږِن نه ڤِڅ،
۲. روزا ڤُد ادے،  یے مېث یو وېڤ داد وېڤ خو خدیرپَڅېن جعم کِښت خو، دَرو مُصلحت سۈد وېڤ قتیر:” اه پڅېن، شُکر (خذای) تمېت بچه مرد سِڅ، تمه رد اُم وُز ږِن ذاد، ات تمه فشتیر ڤراد مِس  بچه مرد  سُذج، عینے ږِن ذئد وے رد.”
۳. وُزاُم شِچ پیر سُذج، اس خو قوت اُم مِس دَرو رېد. شِچ ڤا لازُم تمه خُبث خو ڤراد ارد ږِن  ذېت، پے مو اچث مه فلېت. وُزاُم ذو مېث گه رېذج، نُر-آ ښُمنے دَپپث مَراُم؛ لازُم تمه خو کار فهمېت. ادامه دارد

زحل پیمان

مرغ‌ غمی زِ باغِ دلم پَر کشید و رفت
با بودنت تمام غم ام سَر کشید و رفت
ماندم چه بگویم زِ فراقِ تو ای عزیز
بر کاروان که گوشِ خودش کَر کشید ورفت   ادامه دارد

۲۰۰ خُږنۈنے مَتَل

۲۰۰ ضرب المثل شغنانی

200 Shughnani Proverbs

تهیه و ویرایش: پوهنمل اقبال حسام، حفیظ الله میهن دوست، نوروز شاه همرزم ، سروبانو طوفان نصرت،  گوین شیفر، لیلا رحمانی

تحت نظر: کرین آلسن

سکان، کمپیوتر و نشر انترنیتی: سرورشاه ارکان، اداره نشرات سیمای شغنان          ادامه دارد

اشعار مراد محمد راصد

مـُدۈم اُم وُز  مـریـض هـر جــاره وئښــچِن
تــو جهت اُم سـُذج مـلال ات پـۈنــد بنئسچِن
څــه نښـتیزد یـه دشی تیر ات څـه کښت پَل
تـــو لۈ وَم پیـڅ اتـه مئستېن یــے تئښچِن
یـــو وَم شـنـد راشـتـے تـر صـد بـرگ نمـایۈن
عجـب خشـروی صــورت یــه مــو څئښچِن       ادامه دارد

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان

نوشته: سرورشاه ارکان
بتاریخ ۷ سنبله ۱۳۹۸( ۲۹ اگست ۲۰۱۹)، کیبورد هوشمند زبان شغنانی افغانستان که به ابتکار کار و فعالیت سرورشاه ارکان ودیگر اعضای سایت سیمای شغنان دیزاین و آماده گردیده بود توسط کمپنی سویفت کیبورد(Swift Keyboard) منظور و به فعالیت آغاز کرد. من به نمایندگی از تیم فعال سایت،  این موفقعیت بزرگ را برای تمام شغنانی ها و علاقمندان زبان شغنانی مبارکباد میگویم.  ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر
sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email