صفحه نخست

زحل پیمان

پس از آن لحظهِ مرموز دلم ساخت تُرا

و یکی با همه ِ دلخوشی افراخت تُرا

 آن زمانی که تو از کوچه ما بگذشتی

 دلِ صیادِ من اندر قفس انداخت تُرا

چه عجب خیلی پی ردِ تو بودند لیکن

بعدِ من هرکه دلش نزدِ تو بود باخت تُرا            ادامه دارد

موضوع : وجه تسمیه ی شغنان

نگارش و تتبع : نازنین جاهد امامت” 

ادامه دارد

شاعر کوهسار

بررسی اشعار عدیم از دید شکل و محتوا

نوشته: اقبال احسام

ادامه دارد

Бону Муллоевна Парвозова

Эй ёр бо умеди вафоят нишастаам,
Умрест ташнаҷони садоят нишастаам!
Ҷон хоҳадо зи ҳаҷри ту аз тан бурун равад,
Бар каф гирифта ҷон ба ҳавоят нишастаам. Идома дорад

خُږِنونے متن ېن ات  لُغَت ېن

  نڤشیج: زروبین ایوان ایوان وچ  ۱۹۶۰

 گرذېنیج: احمدشاه خسروے

 ویرایش: سرورشاه ارکان

سور نقلے (رسمے سور)

۱. پامېراند غُند اند پَتخۈر نۈم  قش‍ـلاق اند یے طـورۈن شاه نۈم چارِک ڤُذج؛ وے ندېن ارهی پُڅ ڤِڅ: اِک وے فشتیر پُڅ اند ږِن نه ڤِڅ،
۲. روزا ڤُد ادے،  یے مېث یو وېڤ داد وېڤ خو خدیرپَڅېن جعم کِښت خو، دَرو مُصلحت سۈد وېڤ قتیر:” اه پڅېن، شُکر (خذای) تمېت بچه مرد سِڅ، تمه رد اُم وُز ږِن ذاد، ات تمه فشتیر ڤراد مِس  بچه مرد  سُذج، عینے ږِن ذئد وے رد.”
۳. وُزاُم شِچ پیر سُذج، اس خو قوت اُم مِس دَرو رېد. شِچ ڤا لازُم تمه خُبث خو ڤراد ارد ږِن  ذېت، پے مو اچث مه فلېت. وُزاُم ذو مېث گه رېذج، نُر-آ ښُمنے دَپپث مَراُم؛ لازُم تمه خو کار فهمېت. ادامه دارد

زحل پیمان

مرغ‌ غمی زِ باغِ دلم پَر کشید و رفت
با بودنت تمام غم ام سَر کشید و رفت
ماندم چه بگویم زِ فراقِ تو ای عزیز
بر کاروان که گوشِ خودش کَر کشید ورفت   ادامه دارد

۲۰۰ خُږنۈنے مَتَل

۲۰۰ ضرب المثل شغنانی

200 Shughnani Proverbs

تهیه و ویرایش: پوهنمل اقبال حسام، حفیظ الله میهن دوست، نوروز شاه همرزم ، سروبانو طوفان نصرت،  گوین شیفر، لیلا رحمانی

تحت نظر: کرین آلسن

سکان، کمپیوتر و نشر انترنیتی: سرورشاه ارکان، اداره نشرات سیمای شغنان          ادامه دارد

اشعار مراد محمد راصد

مـُدۈم اُم وُز  مـریـض هـر جــاره وئښــچِن
تــو جهت اُم سـُذج مـلال ات پـۈنــد بنئسچِن
څــه نښـتیزد یـه دشی تیر ات څـه کښت پَل
تـــو لۈ وَم پیـڅ اتـه مئستېن یــے تئښچِن
یـــو وَم شـنـد راشـتـے تـر صـد بـرگ نمـایۈن
عجـب خشـروی صــورت یــه مــو څئښچِن       ادامه دارد

بررسی زیبایی شناسی تک درخت انتظار از دید صورت‌گرایی

نوشته: اقبال حسام

چکیده: تک درخت انتظار نام مجموعه شعری صفر محمد فایض است که به دلیل پرسوز بودن متن کلام، که دنیایی از درد، رنج، غم، یاس و ناامیدی،هجرت و امثال آن در آن نهفته است، برای این اثر برجسته‌گی و امتیاز خاصی بخشیده است.این نوشته به هدف ارج گزاری به مقام والای آن شاعری که قسمتی ازعمرش را فدای خدمت به زبان فارسی دری کرده بود با در نظر داشت روش کتابخانه یی ترتیب گردیده است. چون محتوای اشعار وی  از دید زیبایی‌شناختی دارای ویژه‌گی هایی است که نسبت به  اشعار بیشتر کسانی که هم‌دوره و هم پایه  فایض اند، از مقام و مرتبت والایی برخور دار است. ادامه دارد

گلغنچه های تسامح و تساهل در گلشن دیوان فارسی دری نوایی( فانی)

نوشته: پوهندوی اقبال حسام

چکیده: تسامح و تساهل بحثی در محور کنار آمدن با همدیگر می‌چرخد که دو گروه متفاوت عقیده و متفاوت اندیشه باید همدیگر را بپذیرند و در اندیشه و عقاید همدیگر آگاهانه و از قبل طرح شده مداخله نکنند، تا نشان بزرگواری و بردباری خویش را در معرض دید قرار دهند و به این نتیجه برسند که در موجودیت رنگ مختلف، زبان مختلف و قبیله مختلف، دریافت حقیقت کلی امکان پذیر نیست و هرکس مطابق همان برداشت خود بر دشت حقیقت خیمه می‌زند. آن چه که مرا واداشت تا در زمینۀ تساهل و تسامح در دیوان نوایی چیزی بنویسم همان فضای تسامح و تساهل زمان نوایی بود، که شهزاده‌گان تیموری  می‌خواستند، تا در دل آزرده‌‌گان زمان بعد از تیمور مرحمی بگذارد. ادامه دارد

نماد در عطر لبخند خدا

نوشته:  پوهندوی اقبال حسام

چکیده

این مقاله در حقیقت سعی و کوششی‌ست در حوزۀ نقد و تحلیل ادبی که نماد را در مجموعه شعر لب‌خند خدا اثر جهان‌گیر ضمیر به بحث و بررسی گرفته است. نماد که بیان‌گر تجسم و تبلور راز های  نهفته و ناخود آگاه فردی و جمعی‌ست نشان دهندۀ تحلیل و برداشت هر قوم در هر زمانی از همان داشته های ماحول خویش است، یعنی شاعران و یا نویسنده‌گان در هر زمانی از هر واژه به نفع خود و افکار خود سودی می‌جویند و آن را به چرخش می‌آورند. به هر اندازه‌یی که نماد ها  ناب و طبیعی باشند به همان اندازه تاثیر گزاری شان بیشتر و وجهه قدسی و روحانی را به خود می‌گیرند و روح انسان را با ماورای هستی پیوند می‌دهند. ادامه دارد

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان

نوشته: سرورشاه ارکان
بتاریخ ۷ سنبله ۱۳۹۸( ۲۹ اگست ۲۰۱۹)، کیبورد هوشمند زبان شغنانی افغانستان که به ابتکار کار و فعالیت سرورشاه ارکان ودیگر اعضای سایت سیمای شغنان دیزاین و آماده گردیده بود توسط کمپنی سویفت کیبورد(Swift Keyboard) منظور و به فعالیت آغاز کرد. من به نمایندگی از تیم فعال سایت،  این موفقعیت بزرگ را برای تمام شغنانی ها و علاقمندان زبان شغنانی مبارکباد میگویم.  ادامه دارد

ارتباط با ما و ارسال مضامین برای نشر
sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email