اجتماعی

 

ولسوال شغنان              بیوگرافی            اعلانات            شهدا و معلولین

Why Were More People, Especially Women and Children, Found More Vulnerable in the Earthquakes in Herat Province?

پیام تقدیر و تحسین از انجمن اجتماعی جوانان پامیر- داکتر نصرالدین شاه پیکار

چالش های مرجعیت دینی در جهان معاصر- حسن علی شاه حسینی

قطعنامهٔ مؤرخ ۶ اسد ۱۴۰۰- فرید غالب

میراث زنان اسماعیلی در افغانستان- نازنین جاهد

یادواژه هایی از فراز و فرود یک زندگی محقر، ” از هر چمن سمنی”- داکتر نصرالدین شاه پیکار

لیبرالیسم چیست- نورعلی حکیمی

مُودِ روز- وحید آمونژاد

همدیگر پذیری نیاز مبرم جامعه ما-سردار حسین دولت

درتکاپوی خود شناسی وپویش مسرت معنوی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

مرور گذرا بر یک سال فعالیتِ رضاکارانۀ مقبل

طراحی الگویی برای مسکن روستا شغنان بدخشان- شهپر کارگر

شغنان مهد علم و دانش، سرزمین عشق و زیبایی- صورت کاشانی

نامهای پامیری که با نباتات و حیوانات ارتباط دارند

Имена Памири Ассоциируются с Рстениями и Животными

Pamiri Names Associate with Plants and Animals

با کسانی که جنـدر را جنسیت تعبیر میکنند-امیر محمد رحیمی

غمنامه-جعفریان-مرییه

تُند باد نا به هنگام اجل چراغ زندگی استاد توکل را خاموش نمود-امیر محمد رحیمی

زنده گی نامه مرحوم انجنیر باب علی علیار- سردارمحمد دوست

انتخابات و دمکراسی قلابی- ضیا باری

متن سخنرانی دولت مبصر در همایش بزرگداشت از حکیم ناصر خسرو بلخی درولسوالی  شغنان ولایت بدخشان

قومیت چیست و چه مشخصه هایی دارد؟- دکتور خوش نظر پامیرزاد

ضرورت تفاهم و هدایات مولانا شاه کریم الحسینی حاضر امام- دکتور خوش نظر پامیرزاد

یک نگاه احتمالی بر موجودیت قریه ده شهر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان-نازنین جاهد

دیدار جناب اشرف غنی با بزرگان شغنان

جنگ روانی یا جنگ نرم-حسینی

اهداف راهبردی گل نظر «فرهاد»، کاندیدای مستقل برای کرسی نمایندۀ مردم در پارلمان از بدخشان

در  تکاپوی آفرینش مسرت معنوی و الهام آفرین-داکتر نصرالدین شاه پیکار

احترام به والدین و بزرگان، شفقت بر کودکان ، والدین و بزرگان- استاد مولانظر حقدوست

من چه سخره سری استم- گل نظر فرهاد

Afghan and Canadian children’s rights-fareshta

چگونه میتوانیم یک فامیل خوش و سالم داشته باشیم- فرشته سالک

خاستگاهِ اصلی هوّیت شغنانی ها: غلچه ای یا پامیری-بخش اول تا پنجم-ثابتی

هویّت چیست و بحرانِ هویّت چگونه شکل می گیرد؟-بخش پنجم-ثابتی

هویّت چیست و بحران هویّت چگونه شکل می پذیرد؟-بخش چهارم-ثابتی

هویّت چیست و بحران هویّت چگونه شکل می پذیرد؟-بخش سوم- ثابتی

هویّت چیست و بحران هویّت چگونه شکل می پذیرد؟-بخش دوم- ثابتی

آغاز از خود بیداری- گلنظر فرهاد

هویّت چیست و بحرانِ هویّت چگونه شکل می گیرد؟- نوروز علی « ثابتی »

هویت چیست؟- داکتر نصرالدین شاه پیکار

انسان شناسی در اندیشۀ مولانا جلال الدین محمد بلخی- استاد نورآغا عظیمی

مصاحبۀ تلویزیون دویْچِه وِلِه، با والا حضرت آقا خان

مصاحبۀ دوم مجلۀ بین المللی شِپیگِـل (Der Spiegel) با والا حضرت آقا خان چهارم، پیشوای روحانی (امام) مسلمانان شیعۀ اسماعیلی

SPIEGEL Interview with Aga Khan “Islam Is a Faith of Reason”

بیانیۀ والاحضرت شهزاده کریم آقا خان در کنفرانس بروکسل  در مورد افغانستان- اسحاق مقبل

سخنرانی والا حضرت آقا خان در جلسه افتتاحی کنفرانسِ‌علمی در مورد « کلامِ خدا، هنر بشر: قرآن و تجلّیات خلّاق‌ آن»- نوروز علی ثابتی

ﺑﯿﺎﻧﯿﮥ واﻻ ﺣﻀﺮت ﮐﺮﯾﻢ آﻗﺎ ﺧﺎن در ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ﺑﺮوﮐﺴﻞ در ﻣﻮرد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

Statement by His Highness the Aga Khan at the Brussels Conference on Afghanistan

والا حضرت آقا خان جایزه اَدرین کلارْکسَن را برای شهروندی جهانی دریافت می کند

متن سخنرانی ادرین کلارکسَن در مراسم جایزه ادرین کلارکسن برای شهروندی جهانی

His Highness the Aga Khan receives the Adrienne Clarkson Prize for Global Citizenshipd

Arienne Clarkson Prize for Global Citizenship

در تکاپوی  بازیابی  هویت  نا هویدا  !  ” تاجیک” ؟ ” پامیری ” ؟  یا بینش  سوم ؟-نگارنده : داکتر نصرالدین شاه پیکار

تعریف ومفاهیم انکشاف اجتماعی- نوجو

گفتگوی فیسبوکی فرید«غالب»، “سیاسی شدن به نفع ما نیست!”- فرید غالب

پیام امتنانیه مذهب شاه ظهوری برای محترم عوض خان پیمان 

سخنرانی فرید غالب پیرامون حقوق اقلیتها در افغانستان

چالشها و ریشه های شکست مکرر سیاسی شغنان- فرید غالب

همایش مردمی قریه ده- شهر-فرید غالب

انجمن اجتماعی جوانان پامیر ولایت بدخشان- همرزم

انجمن اجتماعی جوانان پامیر در آینده نزدیک محفلی را تحت عنوان” حراست فرهنگ بومی” در ولسوالی شغنان- بدخشان برگذار می نماید

Management in  Agha khan development Net work (AKDN)

حضور بزرگان، مسؤلین نهاد های امامت، منورین، روشنفکران، مبلغین، آموزگاران، مدرسین عقیدتی، و والدین عزیز دیار شغنان  و به ویژه،  انجمن جوانان پامیر

نامه پیشنهادی خضوعانه داکتر نصرالدین شاه پیکار حضور پر بهای  روشنفکران، دانشمندان، فعالین جامعه مدنی انجمن اجتماعی جوانان پامیر” ، و سایر  شخصیت های  قابل قدر و واجب الاحترام  محیط و محوای درون مرزی و برون مرزی شغنان و مرز و بوم پامیر

سپاسنامه انجمن اجتماعی جوانان پامیر- نازنین جاهد

یک جنایت وحشیانه دیگر-نوشته: بخت بیک میرزاده

خیزش مردمی یا مداوم سازی ناامنی؟!-فرید غالب

نوروزِ “فرخنده” ام را به آتش کشیدند-ضیا باری بهاری 

بزرگ داشت از روز خجسته ی مادر-منوربیک ” روشن”  

هموطنان اسیر شده ای ما در چه سرنوشتی بسر می برند؟- ضیا باری بهاری

قتل بیر حمانه و، و حشیانه ” فرخنده”- پیکار

شهادت بانوی آتش نشین- رحیمی

زن و جایگاه زن- حقدوست

امتنانیه انجمن اجتماعی جوانان پامیر از کارکرد های دست اندرکاران سایت وزین سیمای شغنان

نامۀ سر کشاده از جانب تحصیل کرده های ولسوالی های سرحدی حوزۀ پامیر بدخشان

طرحی بر معرفی یک نماینده از ولسوالی های سرحدی (شغنان، اشکاشم، زیباک و واخان) بدخشان به ولسی جرگه پارلمان افغانستان- گل نظر فرهاد

ابراز عقیده- نوجو

گزازش مصارف خریداری کتاب به کمک کننده گان کانادا وروسیه-نوشته: میرزاعلی واثق

شخصیت و نقش فرد در جامعه-نوشته: محبت شاه گوهری

مشوره – نوشته: عبدالکریم نوجو

سخنانی با جوانان -نوشتۀ : انجنیر نورعلی

ابراز امتنان اعضای انجمن اجتماعی جوانان پامیر-نوشته: نازنین جاهد

آداب معاشرت-نوشته: محبت شاه گوهری

انجمن اجتماعی جوانان پامیر- محبت شاه گوهری

چرا کوه ها وتپه ها می لغزند واز انسانها وحیوانات قربانی می گیرد؟-نوجو

از آرمانگرایی تا واقع بینی – میرزاده

بقای امروز وعظمت فردای  ما دروحدت ملی ماست- بخت بیک میرزاده

هدف وضرورت ایجاد شورای قومی حوزۀ پامیر بدخشان-نوشته: عبدالکریم نوجو

شورای مردمی لعل بدخشان مبارک باد!- نوشته: نورعلی دوست

سکندر شغنانی

گرایش های قومی، سمتی، مذهبی شکننده اند ….. اما

 فیض محمد طوفاننوشته: سکندر ” شغنانی”

 ارسالی: فیض محمد طوفان

 ۱۶ نومبر ۲۰۱۳

 گرایش های قومی، سمتی، مذهبی شکننده اند ….. اما

 رکنی از محتوای طرح پیشنهاد قانونی جدید انتخابات (سیستم) حوزه بندی ولایات بود و این یکی از بهترین فرصت و راهای مناسب و راه یابی اقلیت های قومی و مذهبی با توجه به شرایط  موجود در پروسه ملی خواهد بود. متأسفانه اعضای مجلس اراده و حقوق، اقلیت ها در این طرح دست کم گرفته و مهر عدم تائید به این اصل گذاشته شد بناءً. ادامه

قصۀ واقعی از یک پوسته در شغنان

انگیزه های بحران ولسوالی وردوج- بدخشان- نوجو

تقبیح کابران فیس بوک که با نامهای مستعاربه تحقیر وتوهین رو آورده اند- نوشته: حقداد گل محمد

  نظریات دوستان در مورد جدال بی مورد ، اتهامات ناروا و حواله الفاظ رکیک دور از اخلاق و انسانیت که در شبکه اجتماعی فیس بوک جریان دارد و آگاهی توسط اداره نشرت انترنتی سیمای شغنان بتاریخ ۱۵ ثور ۱۳۹۲ به نشر رسیده بود

 جدال بی مورد ، اتهامات ناروا و حواله الفاظ رکیک دور از اخلاق و انسانیت را در هر حال محکوم و ادامه دهندگان این اعمال افتضاح آمیز و دشمنانه به حال دیار و همدیاران خویش را محکوم مینمائیم.

شرکت مخابراتی روشن  فعالیت ها ی خود را در سطح قرا ء و قصبات شغنان آغاز نمود

تاجیکان بیرون مرزی ما-نوشته داود سلیمان شاه وترجمه توسط سرور ارکان   

قانون اساسی دولت جمهوری اسلامی افغانستان 

     Точикони берунмарзии мо

 هشتم مارچ روز بین المللی زنان- نوشته: پرنیان هژیر                                       March 8, Women International Day-Parniyan Hazhir

 دو پیشآهنگ نهضت نسوان شغنان- نوشته پامیرزاد:        استاد بخت بیگم               دکتورس ماه خوبان      

 انطباع نظر ازیک سفر-علی سالک

چگونه میتوان به  پراگندگیها واختلافات فکری میان مردم ولسوالی شغنان خاتمه داد؟- داکتر سید میر( شیرزاد)

به مناسبت روز حذف خشونت علیه زنان- انجنیر نورعلی

چالشها وپرابلم ها در برابرترقی و انکشاف ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- نوجو

وضع رفاه اجتماعی در ولسوالی شغنا ن ولایت بدخشان در سال های (2000-2012):- نوجو

یک گوشزد در مورد انتقاد گیران- فیض محمد طوفان

خودشناسی خدا شناسیست- علی بیک سالک

خشونت های فامیلی -نوشته څارنوال بازمحمد (انوری)

بی وطن نیست غریبی که کند یاد وطن    در وطن بوده بی یاد وطن بی وطن است    نوشته دکتورانت پیکار

شوراي اصلاحي (میانجیگری و داوری) ؛مکانيزمی براي فيصله های غير رسمي در دعاوي مدني-څارنوال بازمحمد (انوری)

فقر، فرهنگ وفقر- فرهنگی-عبدالکریم نوجو

ایجاد نشست ها ی رویا رویی با استفاده از شیوه برگذاری جلسات پالتاک – انجنیر گل محمد اسرار

از گپ گپ می خیزد ! ! ؟ ؟  “چرا ما درزمان حیات به این انسانها ارزش قایل نمیشویم؟”- پیکار

راهپیمایی زنان در ولسوالی شغنان

تظاهرات خانمان در شغنان-جیحون آمو

مطالب مشورتی با دوست یا دوستان محترم هم دیار ما گردانندگان تارنمای برقی شغنان- ا نجنیر اسرار

 نوشته گل نظر «فرهاد»
بنام خداوند در هم کوبندۀ ظالمان، مستکبرین و مستبدین و یاری دهندۀ مظلومان، مئومنین و مستضعفین
نمیدانم نامۀ هذا را با تقدیم سلام و احترام خدمت کیها آغاز نمایم؟ با سر زدن به سیمای شغنان، دوستداشتنی ترین دوستان در نظرم مجسم شدند و همین اکنون حیرانم که اسم کدام یک شان را با چه شرایطی، مقدم بر همه یاد آور شوم؟ برای اینکه انصاف در دوستی و محبتم نسبت به همه هم میهنانم را رعایت نموده باشم، نمیتوان مشخصاً فردی از ایشان را بطور خاص خطاب نموده ادأ احترام نمود، البته در لابلای نامه، به گفتنی هائی  ضرورتاً از سایر دوستان نیز اشاره خواهم نمود که در آنصورت ناگزیراً از ایشان نام خواهم گرفت و آن معنی ترجیع دادن یکی بر دیگری نخواهد داشت…. زیرا من همۀ شما را دوست دارم!! ادامه 

نامه ها و نظریات دوستان 

ازطرف نوجو
 انجينرنورعلي عزيز! سلام واحترام مرا ازشهرگَردآلود وپرازدحام كابل بپذيريد.
فقط دو روز پيش به كلب انترنت سرزدم وضمن ملا حظ‍ة مقالات در سايت شغنان نامهء شمارا كه مملو از از احساس نيك وجهاني از مهرباني با كلمات زيبا ولطيف نسبت به من  وآرزوهاي دلسوزانه وشفاف نسبت به انكشافات وتحولات منطقهء مورد نظرآراسته شده بود مطالعه كردم ولذت آن كمتراز مضامين تحقيقي وپژوهشي آقايون پيكار، پاميرزاد، اسرار، نورعلي، حسيني، ثابتي، نيرو، ظهوري نبود ممنون از لطف واحساس تان؛ شعرهاي منوربيك (روشن) وسايرين به لسانهاي شغني ودري نيز سايت زيباي سيماي شغنان را زينت وغناي بيشتر بخشيده است.  ادامه

نامه ای از طرف نورعلی برای محترم نوجو

گفت وشنود دوستانه!- نوشته منوربیک (روشن) از مونتریال کانادا

مقام زن در اشعار اثر و روشان-نوشته اقبال حسام

 گونه پذیری ادارت جماعتی و امامت در افغانستان، و نقش تاریخی و  عقیدتی  روشنفکران، سیاسیون روحانیون و منورین شغنان، در  راستای دگرگونی زندگی اجتماعی، فرهنگی و عقیدتی مردم آن دیار!-پوهندوی نصرالدین پیکار 

 ” از گپ گپ می خیزد !! “-نوشته پوهندوی پیکار

وضع انکشاف در ولسوالی های حوزۀ پامیر وبرخی چالشهای آن-عبدالکریم نوجو 

شايد که پلنگ ها ی خفته باشند- قوت نیرو

چندوچون آموزگاران معتاد به مواد مخدر در بدخشان

ازطرف نوجو
 نیروی عزیز! بار دیگر سلام واحترام تقدیم است، مضمون پر از دلسوزی وواقعیت گرایانۀ شمارا نسبت به مجموع تحولات شغنان وپیرامون آن در سایت وزین س.ش. مرور نمودم آنچه که شما درک واحساس مینمایید مورد تائید همۀ خرد پسندان وعقل گرایان که برای سعادت وخوش بختی جامعه می اندیشند میباشد. ادامه

 قوت نیرو
محترم نوجو صاحب مجددآ سلام و احترام بشما.
خوشحالم ازينکه نوشته ام در  مورد پيام يا پيغام سروده عالی شما (قوم پرگنده) انگيزه شد و(سيمای شغنان) نيز وسيله شد تا ازمعلومات،نظريات وتوصيه های نيک شما مستفيد شويم. ادامه

 

عبدالکریم نوجو
دوست گرانقدر نیرو صاحب!
اولتر ازهمه سلامها وتمنیات صمیمانهء مرا بپذیرید.
نقد شمارا به مناسبت شعر بنده که در سایت سیمای شغنان اقبال نشر یافت مطالعه نمودم، از حُسن نظر وکلمات زیبای شما که در بارهء آن شعر وانعکاس حقیقت بیان داشته اید سپاس فراوان وسرفراز باشید. ادامه 

طرح آیین نامهء انجمن تحصیلکرده های پامیر- عبدالکریم نوجو

Print Friendly, PDF & Email