اقتصادی

 

Politics of Representation: CNN coverage of the attack on oil tankers in the Gulf of Oman- Farid Ghalib

قریه ویر عنقریب تحت پوشش شبکه مخابراتی سلام قرار میگیرد-انور شاه گوهری

لاجور بدخشان، بزگترین منبع تمویل طالبان- دولت بیک کاوش

بخت الجمال موفقترین رئیس شورای انکشافی-محبت شاه گوهری

انتقال دانش وفن به کشور عقب نگهداشته شدۀ خود نه تنها   وظیفۀ ملی بلکه وجیبۀ اخلاقی ودینی نیز است

تامین انرژی برق در ولسوالیهای سرحدی –بدخشان افغانستان- نوشته: عبدالکریم نوجو

شبکه برق  قریه ویر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان

قریه ویر ولسوالی شغنان بزودی دارای برق ۲۴ ساعته میشود

پیـــــــــــــــــــام جماعت ناحیــــــــــــــــه “فید” قریه پستیو ولسوالی شغنان

نام  رئیس شورای محلی قریه ویرشغنان برای امرالدین شاه جاودانه ماند- نوشته نورعلی دوست

آغاز سه پروژۀ «کار در برابر غذا» در بدخشان- احمد رادفر

به ارتباط احداث و افتتاح سرک عمومی ولسوالی اشکا شم -شغنان-نوشته مذهب شاه ظهوری

سرک اشکاشم – شغنان به روی کاماز باز شد-نوشته: سید عمران گوهری

پروازهای ملکی به بدخشان پس از سه سال آغاز شد- حمد رادفر – بدخشان

معلومات اندک در مورد ترانسپورت زمینی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- وحیدالله غالب

چالشها وپرابلم ها در برابرترقی و انکشاف ولسوالی شغنان ولایت بدخشان- نوجو

وضع رفاه اجتماعی در ولسوالی شغنا ن ولایت بدخشان در سال های (2000-2012):- نوجو

مرور مختصر به کا ر نا مه های محترمه استاد بیگم رئیسه شورای زنا ن ولسوالی شغنا ن ولایت بدخشان-شاه سید ( وفامل)

طرح  پیشنهادی چراغ  زندگانی

 نام  رئیس شورای محلی قریه ویرشغنان برای امرالدین شاه جاودانه ماند

شبکه ي توسعه ی آغاخان     (Aga Khan Development Network (AKDN

آغاز سه پروژۀ «کار در برابر غذا» در بدخشان

اقتصاد ومنابع اقتصادی مردم شغنان-علی بیک سالک

مشکلات ترانسپورتی و سعود قیمت مواد خوارکه درشغنان- نازنین جاهد

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “اقتصادی

Comments are closed.