صحت

دکتوران کلینیک ولسوالی شغنان

دکتوران کلینیک ولسوالی شغنان ولایت بدخشان

نا روانی طبیعی در گفتار “لکنت زبان” عیب نیست- سردار حسین دولت

کروناهراسی یا Corona phobia-دوکتورحبیب الله نظیم

مُودِ روز- وحید آمونژاد

قرنطین، تعطیلی مکاتب، بی برنامه گی والدین برای تعلیم اطفال و اجرای کارهای شاقه توسط کودکان-وحید آمونژاد

شیاطین در زیر ناخن هایِ شما چی می کنند؟- نوروزعلی ثابتی

پیام سپاسگزاری- ضیا باری بهاری

ارڎۈنجک( فارسی-  میلاریا یا عرق سوز، انگلېسے – Miliaria)- سرور شاه ارکان

بدن تان چطور کار می کند؟(گوش های ما چطورمی شنوند)- سرورشاه ارکان

به بهانه ی روز جهانی مبارزه با مالاریا -دوکتور حبیب نظیم

مطالعه تاثیرات فارمکلوژیک ادویه ضد افسردگی- محمد جان فروتن

دواهای اساسی و مستعمله در افغانستان و نسخه نویسی منطقی-دوکتور حبیب “نظیم”

افتتاح شفاخانه ولایتی بامیان توسط  جناب محمد سرور دانش  و شاهدخت زهرا

عدالت جنسیتی وراه کار های عملی آن در افغانستان- داکتر حبیب الله روشن

تاثیرات خنده و گریه بر سلامتی انسان- حبیب الله نظیم

مختصری در علم دارو و تطبیقات دارویی- حبیب الله نظیم

مواد مخدر چیست؟- نوشته: احسان الله محمدی

سگرت، ترکیبات کیمیاوی و تاثیرات آن بالای صحت- محمد جان فروتن بدخش فر

مســــــــــکرات و دخانیات- مولانظرحقدوست

حفظ صحت روانی سالم در زمان بحران اقتصادی- برگردان به دری: نوروز علی، ثابتی 

نشست سران سرحدي شغنان تاجكستان و شغنان افغانستان در كميساري سرحدي ولسوالي شغنان افغانستان- گزارش وحیدالله غالب، سیمای شغنان

 پـــــیـــــــــــــام امـتــــــــــنـــــانیه به محترم عبدالکریم نوجو– نوشته:  نورعلی دوست      

 آمارها وحقایق در رابطه به چگونگی اعتیاد در ولسوالی شغنان- نوشته: عبدالکریم نوجو 

 اعتیاد وانحرافات اخلاقی ناشی ازآن- نوشته: عبدالکریم نوجو

 پیشینۀ مبارزۀ ضد تریاک در شغنان- نوشته: عبدالکریم نوجو

 ٢٤ مارچ روز جهانی مرض توبرکلوز یا سل (Tuberculosis Disease):- نوشته: داکتر سید شاه فقیر پامیری 

 گیاه معجزه گر- شیرین بیان ( موثق بون) شیرین بویه- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی 

 زردک و خاصیت طبی آن- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

تغذیه (علمی و پژوهشی)- نوشته: حسینی حسنیار شغنانی

صحت و صحت روانی: (Health and Mental Health )- نوشته: داکتر سید شاه فقیر پامیری

تاریخچه صحت عامه ولسوالی شغنان- نوشته: داکتر سید شاه فقیر پامیری

*************

بازدید انجنیر نورعلی از کلینیک ولسوالی شغنان

Print Friendly, PDF & Email

One thought on “صحت

Comments are closed.