کتابهای رایگان

کتابها و مقالات رایگان(فارسی/دری/خُږنۈنے)

  منابع و سر چشمه های سنت چراغ روشن- داکتر نصرالدین شاه پیکار

اشک گرم و آهِ سرد

۲۰۰ خُږنۈنے مَتَل-پوهنمل اقبال حسام

نظر اجمالی برنحو زبان شغنی- سورگل سکا

پایاننامه تحصیلی دوره لیسانس فرید غالب تحت عنوان «نقش نخبگان فکری در توسعه سیاسی افغانستان»

یے کتِک داستۈن خږنۈنے زِڤ تے- علے بېک سالِک

کتاب شهپر سیمرغ- دولت محمد جوشن

خُږنۈنےفرهنگ-خُږنۈنےتر خُږنۈنے-نِڤِشیج: حسینے حسنیار

کتاب مظهر نور- مولف دکتور خوش نظر پامیرزاد

کتاب خږنوْن ښتێرځېن

کتابے- خږنۈن نۈم- پامېرزاد خوش نظر

درتکاپوی خود شناسی وپویش مسرت معنوی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

کتاب ” تحول و تکامل زبان شغنی از هندواروپایی تا امروز”- سورگل سکا

کتاب “خږنۈنے ها قومی فراموش شده در حافظه تاریخ” نوشته دکتور خوش نظر پامیر زاد

طراحی الگویی برای مسکن روستا شغنان بدخشان- شهپر کارگر

نگارش پژوهشی پیرامون دموکراتیزه سازی زبان ها-زبان های پامیری- داکترپیکار

Сказки и Притчи Народов Сентральной Азии и Ближнего Востока-Алигавар Бахтоваршоев

لیدوش شعرېن-خوشام غلام- سرورشاه ارکان

انجیل کتاب خُږنونے زِڤ تے:

 خُږنۈنے(Latin)-اوغۈنستۈن (صدا)

  Хуɣнẙнě (Latin) Тоҷикистон (садо)

خُږنۈنے داستۈنېن- رخشۈنه یت دولت- حسینی حسنیار شغنانی

خُږنۈنے سۈگېنگرڎېنیج اس سریلیک تر خُږنۈنے: سرورشاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی مَکار ڤَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-بِرېمېن ښهر سازهده یېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- یے کمپیر ږنـِک ات وَم خوگ بـُڅ- س.ارکان ات ن. ثابتی

بجگله سۈگېن- یے چُښ، یے پورگ ات یے ځَلِک راشت چَښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- چېکن لېکن (چَښ بُڅ)- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- جانی یت وے ارهی فَز- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- تی تی پورگ ات تهتی پورگ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی ځُلِکِک خوگ بُڅ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- واښېن نۈبهند- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- ارهی یورښ- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن- رۈپڅک سفرېن- سرور شاه ارکان

بجگله سۈگېن-ځُلِک روشت چُښ- سرور شاه ارکا

بدن تان چطور کار می کند؟(گوش های ما چطورمی شنوند)- سرورشاه ارکان

یے رویه یے نظمےخُږنۈن-بخت آورشایف علی گوهر شاه حیدرویچ-سرورشاه ارکان

گرامر زبان شغنانی- توپچی بخت بیکف

topchi-grammar-zabon-shughnani

اشعار عطار نیشابوری    

تاریخ بدخشان-سنگ محمد بدخشی     

معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي- دگرمن حبیب الله

تاریخ اسماعیلیه- محمد بن زین العابدین خراسانی فدایی   

وجه الدین-پیر ناصر خسرو  

گلغنچه- اولین کتاب اشعار بزبان شغنانی-جمشید شنبه زاده

چخ بُڅېن ات پِش بُڅېن -سرور شاه ارکان

چوچه های سگ و پشک- سرورشاه ارکان

ڎِېِون چیښت-داکتر خوش نظر پامیرزاد

میرعلے قصه- داکتر خوش نظر پامیرزاد

پات ښاه-ت وے ارهی پُڅ( پادشاه و سه پسرش)

ملکهے کافے دریا(ملکه کاف دریا)

کته بای چیر چود؟

 

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-1

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-2

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-3

Карамшаев-Шугнанско-русский словарь-том-3-C452,453,534,535.

  در حقیقت مذهب اسماعیلی مسمی به کلام پیر یعنی کتاب هفت باب

هفت باب بابا سیدنا حسن صباح

وجه دین- ناصرخسرو

الفبای زبان شغنانی-معاون سرمحقق خیر محمد حیدری

تاریخ بدخشان تالیف  میزا سنگ محمد بدخشی و میزا علی بیک سرخ افسر

دونلود يرۈن سۈگين کتاب( ووڤد سۈگ)-علی گوهر بخت آورشاه یف ات سرورشاه ارکان ( داستانهای ایرانی به زبان شغنانی)
دونلود

از جدایی، مجموعه اشعار انجنیر عبدالعزیز پاییز

دونلود آموزش برنامه اکسل 2013 همزمان با کتاب و کمپیوتر- وحیدالله غالب
دونلود خویشاوندی زبان های پامیری- حسن علی شاه حسینی
دونلود آموزش برنامه ی ورد ۲۰۱۳ – وحیدالله غالب
دونلود آموزش نکاتی در ویندوز۸ – وحیدالله غالب
دونلود

مجله پیک صباحت

دونلود مرور گذرا بر تاریخ معاصر اسماعیلیان آسیای میانه
دونلود اشک حسرت
دونلود شگفتی های خلقت جانوران- اول
دونلود  شگفتی های خلقت جانوران- دوم
دونلود  شگفتی های خلقت جانوران- سوم
دونلود  شگفتی های خلقت جانوران- چهارم
دونلود 

تیمور وگروه او

 دونلود تربیت بدون خشونت
 دونلود

وذچک نقل

دونلود  پش بڅک- اول
دونلود  پش بڅک- دوم
دونلود  چگونه مگسها وارونه راه میرورند؟
دونلود  کمپیر ږنِک ات وم خوگ بڅَک              دونلود شنیدن صدا
دانلود دانستنی های مهم شبکه کمپیوتر
 دونلود پروگروْم وُرد ۲۰۰۷ کتاب خږنوْنې زﭪ تیر
دونلود  آموزش ابتدایی کمپیوتر
دونلود 

تاریخ باستان شغنان

دونلود  افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان-اول
 دونلود افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان-دوم
دونلود  افسانه های تاریخی ناصر خسرو در بدخشان-سوم
دونلود  خداوند الموت، حسن صباح
دونلود   دیوان ملا رحمت بدخشی
دونلود یادنامه محمد طاهر بدخشی
دونلود

۱۱۰ دلیل برای اینکه من گیاهخوار هستم

دونلود

آشپزی گیاهی(وگان)

دونلود استفاده از قوانین طبیعی درتغذیه سالم
دونلود کتاب رهنما در مورد حقوق حیوانات
دونلود آب شدن یخ ها
دونلود گرمایش جهانی و بهران های زیست محیطی
دونلود گرامایش جهانی حیات را بر روی زمین مورد تهدید قرار میدهد

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email