موزیک

 

       آهنگهای شغنانی             رقص            مداحهای شغنانی      آهنگهای پامیری

بیوگرافی وسیم انوری، شرکت کننده جشن بهترین ستاره افغان

تبریکنامه !- نوشته: نورعلی دوست

miza ali wasiq-2عکسهای امروز شماmiza ali wasiq-1
میرزا علی واثق، یکی سازماندهندگان فعال کنسرتهای
فلکلوریک پامیر. کارکنان اداره سیمای شغنان به شمول تمام دوستان پامیری در کانادا، امریکا، استرلیا و کشور های اروپایی برای شما و گروپ فرهنگی تان سلام و شادباش تقدیم مینمایند.

ثبت آهنگهای فولکلوریک ولسوالی شغنان در آرشیف تلویزیون ملی افغانستان

ارسالی: میرزاعلی واثق 

 امروز 20 جنوری 2014،  گروپ هنر و فرهنگی انجمن اجتماعی جوانان پامیر در یک نشست هنری در تلویزون ملی افغانستان با اجرای آهنگ های فلکوریک توسط هنرمندان پامیر شغنان ولایت بدخشان برگزار شده بود،  به تشویق و استقبال گرم دوستداران فرهنگی قرار گرفت و تلویزون ملی وعده هر گونه همکاری را در عرصه رشد فرهنگ آواز خوانی و نگهداری آن در آرشیف تلویزون ملی ابراز نمود که کمیته فرهنگی انجمن اجتماعی جوانان پامیر این اقدام تلویزون ملی را فال نیک برای رشد فرهنگ گرفته و قدر دانی میکند.

“گل بشکفد زینت باغ”-نوشته: بخت بیک میرزاده

داود ستاره ایکه از پای مهر (پامیر)میدرخشد-بخت بیک میرزاده

پیام هنرمندان پامیر زمین به دوستداران هنر و موسیقی پامیر!

تقاضای رای دهی به داوود جان پژمان ستاره افغان- جعفر لعلی

تشویق داوود جان پژمان ستاره افغان با سرودن شعر توسط مذهب شاه ظهوری

آجندای گپ یاسپاسگزاری- دولت محمد جوشن

ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنگ و زبان نیز است (بخش سوم)- دکتور خوش نظر پامیرزاد

ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنگ و زبان نیز است (بخش دوم)-دکتور خوش نظر پامیرزاد

ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنګ و زبان نیز است (بخش اول)-خوش نظر پامیرزاد

رباعی درتاریخ ادب-بخشی ازرباعیات فلکلوریک-علی سالک

فصل ششم- قرابت مداح با انواع دیگر موسیقی- دکتور خوش نظر پامیرزاد

موسیقی و شعر در کوهستان های پامیر 

Print Friendly, PDF & Email