زبان و ادبیات

زبان و ادبیات شغنانی

خُږنۈنے زِڤ ات ادبېن

تأملی بر نوشته‌ی دکتر یعقوب یسنا، “زبان مادری  و انقراض زبان‌ها “-اسحاق مقبل

زبان وهویت ملی- سیاست زبانی و زبان سیاسی-داکتر نصرالدین شاه پیکار

۲۰۰ خُږنۈنے مَتَل-پوهنمل اقبال حسام

بررسی زیبایی شناسی تک درخت انتظار از دید صورت‌گرایی- اقبال حسام

گلغنچه های تسامح و تساهل در گلشن دیوان فارسی دری نوایی( فانی)-پوهندوی اقبال حسام

نماد در عطر لبخند خدا- پوهندوی اقبال حسام

خُږنۈنے–فارسے لُغَتنۈمه-لغتنامه شغنانی–فارسی

دیدانداز  پژوهشی ادبی، علمی و زبان شناسانه  برخی از دانش پژوهان، شخصیت های علمی، فرهنگی و ادبی  پیرامون نقش و جایگاه  زبان و ادب فارسی دری در منطقه و جهان-داکتر نصرالدین شاه پیکار

نظر اجمالی برنحو زبان شغنی- سورگل سکا

زبان شغنانی را در خارج ازافغانستان چگونه باید آموخت- پوهیالی علی بیک سالک

خُږنۈنےفرهنگ-خُږنۈنےتر خُږنۈنے-نِڤِشیج: حسینے حسنیار

شادی گرایی در دیوان عدیم-پوهندوی اقبال حسام

اوزان عروضی در دیوان ساید یفتلی- پوهنمل اقبال حسام

صنعت التفات در متون منثور قرن پنجم و ششم-پوهندوی اقبال حسام

سایۀ نوستالژی درسرزمین دیوان عدیم-پوهندوی اقبال حسام

ظرافت های بدیعی در غزل های رحمت بدخشی-پوهنمل اقبال حسام

کتاب ” تحول و تکامل زبان شغنی از هندواروپایی تا امروز”- سورگل سکا

 نگارش پژوهشی پیرامون دموکراتیزه سازی زبان ها-زبان های پامیری- داکترپیکار

واژه ها و یا صفاب اغبر و غبراء-نوروز علی ثابتی

ملا لاچین- خُږنۈنے الفبے-جعم کُن ات بازیج: خوشام غلام

Transliteration of alphabets of two Pamir languages- Bakhtovarshoev

ساخت کیبورد هوشمند  زبان شغنانی افغانستان- سرورشاه ارکان

کیبورد  شغنانی ، خُږنۈنے کیبورد

خُږنۈنے الفبا تاریخ

یادی از «فرهنگ آریایی» (فرهنگ زبان شغنانی به زبان پارسی دری)-شاه پور آریایی

مقایسۀ آوا های همخوانِ تیز و صفیری در زبانهای بُروشَسکی، چینی، روسی، انگلیسی، پشتو، و شغنی- ثابتی

گرامر زبان شغنانی- توپچی بخت بیکف

topchi-grammar-zabon-shughnani

Shughni Distributive Location Marker –ard / -rad-Soorgul Sakai

جمله های گفتگوی زبان شغنانی   

جمله های گفتگوی شیوه شاخدره گی 

اُملَوت در زبان شغنانی- سورگل سکا

واژه های زبان اشکاشمی و نامگذاری محلات با این واژه ها -هزاره بیک، سوداسپندکوهی

طرحِ الفبای فونیمیکی برای زبان های پامیری- ثابتی

کتاب ستاره های شغنان (خږنوْن ښتێرځېن) رسما رونمایی شد-همرزم

خویشاوندی زبان های پامیری- حسن علی شاه حسینی

اهمیت و ارزش زبان- نوروزشاه همرزم

سأوأم بشأند آدمېن-نوروزشاه همرزم

نگارش مختصری پیرامون دیدانداز تاریخی زبان و ادبیات سغدی- داکتر نصرالدین شاه پیکار

کتاب گرامر زبان شغنانی بازکشایی گردید-همرزم

ارزیابی زبانشناسی اجتماعی در گفتار های مختلف روشانی در افغانستان- سیمان بیک به انگلیسی

چشم اندازی به کتاب « زبانهای پامیری » اثر ت. ن. پاخالینه زبانشناس روسی- ثابتی

دو طرح الفبا برای زبان های پامیری

Ду тарҳи алифбо барои забонҳои помирӣ

زبانهای پامیری:         ادامه به دری               продолжение на русском

تدریس زبان عربی گفتاری (الفبای عربی علامه دار برای نگارش غیر رسمی)
متن دری                     متن انگلیسی
نشر نخستین کتاب شعر های صفاعلی نظروف به زبان شغنی

Нашри нахустин китоби шеъри Сафо Алиназаров ба забони шуғнӣ
مښکلېن خږنوْنې نڤشتاو اند څڤین پیذا سېن؟- وحید الله غالب
پیام تبریکیه بمناست تدویر سمینار” انکشاف زبان و ادبیات شغنانی”- مذهب شاه ظهوری
پیام تبریکیه بمناست تدویر سمینار” انکشاف زبان و ادبیات شغنانی”- سید نقیب جعفریان
پیام تبریکیه بمناست تدویر سمینار” انکشاف زبان و ادبیات شغنانی”- وحیدالله غالب
ابراز امتنان- عبد الکریم- نوجو پیام تهنیت بمناسبت سمینار انکشاف زبان و ادبیات شغنانی- پوهندوی پیکار
نوید خوش!-دکتور خوش نظر پامیرزاد
پــــیـام تــبـریکـــیـه بمناسبت سمینار انکشاف زبان و ادبیات شغنانی-نورعلی دوست
سمینار انکشاف زبان و ادبیات شغنانی-نوروزعلی ثابتی
مناظرات ثابتی با دوکتور پامیر زاد در قسمت وجه تسمیه شغنان
زبان مادری-ارسالی: وحیدالله غالب
تأملی بر مقاله «هویت و بحران هویت چگونه صورت میپذیرد» – بخش دوم- وجه تسمیه شغنان
هویّت چیست و بحران هویّت چگونه صورت می پذیرد؟ قسمت دوم: وجه تسمیه شغنان
مهش نهن زڤ تیر یاذچید تلهبهم!-دکتورخوش نظرپامیرزاد
حراست وتوسعه زبان مادری به حیث اسـاسی تـرین عنصرمیراث فرهنگ بشری مهمترین وجیبه ماست- دکتور نورعلی دوست
اهمیت تاریخی زبان و نقش آن در معرفی انسان به مثابه بهترین آفرینش-پوهندوی پیکار آموزش زبان مغز را تقویت میبخشد-نویسنده: نوروزعلی ثابتی
دكتران علوم و متخصصين بجای زبان شغناني باید راه ديگري را انتخاب نمایند
گروه زبانهای پامیری- عوض خان پیمان
به جواب نوشته آقای صبار با تیتر تداعی مقالات گذشته
تداعی مقالات گذشته- علی شاه صبّار
گفتگوی ساختار الفبای زبان شغنانی از سر گرفته شود- نوروز علی ثابتی
ازقضاوت تا “مأیوسیت”؟-علی شاه صبار
سپیده دم ؟ یا افول؟ طلوع؟ یا غروب ؟- پوهندوی پیکار
تصویرغروب آفتاب یاغروب زبان شغنانی از نگاه قوت نیرو
نظریه انجنیر نورعلی در مورد تشکیل الفبای زبان شغنانی
نظریه دکتور خوش نظر پامیر زاد در مورد الفبا الفبای زبان شغنانی
الفبای زبان شغنانی باید هرچه زود با تفاهم همگانی ترتیب شود –اسرار
نظریه مذهب شاه ظهوری در مورد الفبا
نگاه مختصری بر تشکل الفبای شغنانی-اسرار
ابراز نظردر مورد حرفهای شغنانی – نوجو
ویژگی های نگارش خوب و شیوا نویسی ! تتبع و نگارش : نصرالدین شاه پیکار
اولين گام در قسمت عروض در وزن اشعار زبان شغنانی-نگارنده: نوروز علی ثابتی
تايپ الفبای زبان شغنانی از طريق کی بورد عادی فارسی به روش آ سان- نويسنده: نوروز علی ثابتی
ثبوت با ثبات ثابتی-دکتورانت نورعلی دوست
نتیجه گیری جرو بحث ها روی الفبای زبان شغنانی در ظرف پنج ماه  نویسنده: نوروزعلی ثابتی و با علاوه نظریات پوهندوی پیکار 
گفتگوی خودمانی با متفکرین و منورین ولسوالی شغنان- نویسنده: نوروزعلی ثابتی
به ارتباط اصلاح املایی پارچه شعر(ظهوری) توسط نوروز علی (ثابتی)- نوشته مذهب شاه(ظهوری)
تأملی در قسمت پژوهش مدبرانه محترم دکتورانت نورعلی دوست در مورد الفبای شغنانی- نگارنده: نوروز علی ثابتی
پیشنهاد نهایی دوستانه خدمت دوستان عزیز- پیکار
نظام واژک شناسی ابتدایی( مورفولوژی) زبان شغنانی- نوروز علی ثابتی

الفبای زبان شغنانی: بنیاد ایران پژوهی سهروردی- نورعلی دوست
الفبا سازان و پدر الفبای شغنانی، علی شاه صبار
طرح دستور زبان شغنانی- قسمت دوم، حسینی حسنیار شغنانی
اصلاح املاء نوشته های نویسندگان شغنانی، نوروز علی ثابتی
جواب پوهندوی پیکار به مقاله نوروز علی ثابتی
 مروری اجمالی بر نظریات محترم پوهندوی دوکتورانت نصرالدین پیکار  نویسنده: نوروز علی ثابتی
باز هم  آخرین چند و چونی با دوستان  و صاحب نظران در مورد نظام نگارشی ( الفبای)  زبان شغنانی ! !-پیکار 
مطالبی پیرامون الفبای مطروحه زبان شغنانی- ثابتی
 طرح دستور زبان شغنانی- حسنیارشغنانی
 زبان ها ولهجه های شرقی ایرانی قلمرو افغانستان- پیکار
 تعین واستفاده الفبای شغنی توسط مذهب شاه ظهوری
 اندک نویسه های بازتاب گونه ای در مورد نوشته های دوستان  فرهیخته و صاحب نظر، درامر تدوین نظام نگارشی زبان و ادبیات شغنی!-نصر الدین شاه پیکار
نظریه انجنیر گل محمد اسرار در مورد الفبای شغنانی
نظریه مذهب شاه ظهوری در مورد الفبای شغنانی
تقدیم و تکریم سلام به دوستان معظم و مکرم محترم ” صّبار” و” حسنیار”!- تهیه و تدوین : پیکار
اظهار نظر، نه پاسخ!- علی شاه صبّار 
وضاحت فشرده ای در مورد فرارود ( ماورا النهر)- دکتورانت نصرالدین شاه پیکار
یاهو! جنبشی که تازه آغاز شده است-علی شاه صبّار
نظری در مورد الفبای زبان شغناني-قوت نیرو 
زبان شغنی یا شغنانی-علی شاه صبّار
نظریه نیرو در مورد سروده نوجو- قوم پراگنده
پرسشی در زمینه انتشار کتب بزبان شغنانی
توضییح فشرده ای به پاسخ دوست عزیز ” سید”
نامه قوت نیرو به محترم داکتر خوش نظر(پاميرزاد) محترم عليشاه(صبار) و محترم خيرمحمد (حيدری)

Print Friendly, PDF & Email