شاعران

شاعران پامیر زمین

کتاب خږنوْن ښتێرځېن                                  خږنوْن ښتێرځېن

الف

آمنه سلیمی

الف بیک سنگرپور

ابراهیم رسولی

اجابت شاه نوری

احسان الفت

احمد شاه احمدی

آدینه سیلاب

اسمعیل پامیری

امان الله پامیری

امیر بیگ میرزاده

امیرمحمد رحیمی

امین الله امان

ب

بانو ملایفه پروازوفه

بخت بیک میرزاده

بهرام بیک میرزاده

پ

پادشامیرواثق

پرنیان هژیر

ج

جعفر جعفری

جمعه گل بهاری

ح

حبیب الله رنجبر

حبیب الله نظیم داکتر

حسن علی شاه “حسینی”

حلیمه سلیمی

حقداد بیگی

خ

خدانظر نظر زاد

خدیاربیگ مسلم شغنانی

خواجه اعتباری

خوش نظر پامیرزاد دکتور

خوشقدم غالب

خوشقدم فرازی

د

داد سخی عرفان

درگیل مادِک

دوست محمد رحیمی

دولت بیک داکتر

دولت محمد جوشن

دولت محمد سیار

ر

رحمت روشان

رحیم داد رحیمی

رحیم روشن

رستم بیک همنشین

رستم لشکری

رمزیه جویا مرادی

ز

زحل پیمان

زرچه بیک طاعت

زهرا اریب 

زیبا

س

سخندان شاه

سخی سخا

سردار محمد دوست

سرورشاه  سروری

سفر محمد

سلیمان شاه دلنوا

سورگل سکا

سید اسحاق مقبل

سیدامان الدین روشان

سید انبیا ناهیج

سید زمان ادین عدیم

سید شاه فطور محبت زاده

سید شاه انور

سید شازاده محمد

سيد فتح عليشاه

سید فرخ شاه هادی

سيد محمد علی شاه

سید مشتاق علی شاه مشتاق

ش

شادولت امیرزاد

شـاه ضیاء ضیایی

شاه عبدالله ابن عالم شاه

شاه عبدالغیاث

شاه عبدالغیاث خان اسیر

شاه میری سپندکوهی

شکرمحمد جویا

شکرمحمد غفوری

ص

صفرمحمد فایض

ضیا نصرت

ع

عبدالاحمد آهنگرپور

عبدالروف رویش

عبدالعزیز پاییز

عبدالکریم کریمی

عبدالکریم نوجو

عبدالمعروف نامراد استاد

عزت خانم مشعل سلیمی

عزیزالله امان

عطا محمد عطا داکتر

علی بیک سالک

علی گوهر بختآور شاه

عوض خان  پیمان

غ

غریب شاه فایز

ف

فرنگِس بخت بیک افه

فرید فروتن

فتح علیشاه هادی

فیروزه عارض

ق

قاضی اثر

قدرت بیک بیک زاد

قربان خان آتش

ک

کاوش دهشاری

کریم بخش مولایی

کیکاووس وکیلی

گ

گل احمد شاه احمدی

گل محمد واقفی

گل نظر فرهاد

گوهرشاه  حاجی

ل

لیدوش حبیب

م

محرم بیک همدست زاده

محمد قادر احمدی

محمد قادر كامجو

مذهب شاه  ظهوری

معقول شاه نعیمی

معظم روستا

معینه مستور مولایی

ملا کریم کریمی

ملا لاچین

ملک حسین

مراد محمد راصد

منوربیک روشن

میر فرهاد امید

منزل نصرت

میرزا سلیمان

میرزا محمد اسعد

میرزاقل پیمان

میرمست میرزاد

ن

نادر جمشید شنبه زاده

نازنین جاهد

نسا سلطانی

نظر محمد فایض

نظـمــی

نورآغا عظیمی

نوروز شاه همرزم

نوروز علی همدرد

نوروزعلی ثابتی

نوروزعلی سهرابی

نیکوشاه نیکو

ه

هزاره بیک سوداسپندکوهی

همایون نوجوان

و

وحید الله آمونژاد

وحیدالله غالب

وزیربیک نازلی

وطن شاه قایم

وفا بیک وفایی

***

شاعران دیگر

هشت مارچ روز جهانی بهترین مخلوق را با برنامه شعر خوانی شاعر بانوان بدخشان- نوروزشاه همرزم

گزارش چهل وپنجمین برنامه ی کاروان شعرpaikar-2

ارسالی پیکار

۲۲/۴/۱۳۹۱

” شعر، شاعر و سیاست” موضوع سخنرانی چهل و پنجمین برنامه ی کاروان شعر بود که با اشتراک شماری از شاعران و فرهنگیان افغانستانی و ایرانی؛ به گردانندگی موفقانه ی احمد عاکفی شام شنبه 7 جولای2012  درتورنتو برگزار شد.

  درآغاز، احمد عاکفی پس از اعلام آجندای برنامه –  که به سخنرانی، شعرخوانی و دیکلمه ی شعر و بخش موسیقی تقسیم شده بود –  با قرائت پارچه شعر سیاسی سروده ی خویش، از حاضران خواست تا به مناسبت درگذشت دو تن از شخصیت های فرهنگی وعلمی کشور –  مسعود رجایی  و میر عزیز الحق ضعیفی –  یک دقیقه سکوت اختیار نموده و خاطره ی ایشان را گرامی بدارند.

  سپس داکترنصرالدین پیکار –  نویسنده و پژوهشگر –  به عنوان سخنران اصلی برنامه، در زمینه ی شعر، شاعر و سیاست، صحبت خویش را آغاز نمود. وی در سخنرانی تحلیلی خویش نخست کارکرد های پنج ساله ی کاروان شعر را مورد ارزیابی قرار داده و آن را در سمت نگهداری زبان و ادبیات و رشد شعور فرهنگی نسل جوان جامعه ی افغانستانی گامی موثر و سزاوار تمجید و ستایش دانست. داکتر پیکار همچنان دیدگاه خویش را در مورد مفاهیم شعر، شاعر و سیاست، تلقی های رایج در مورد شعر سیاسی و رابطه ی شاعر با مسا یل اجتماعی و از جمله سیاست، با ارایه ی نمونه هایی ازسروده های سیاسی شاعران مختلف توضیح داد که مورد دلچسپی حاضران قرارگرفت. ( متن سخنرانی در صفحه ی فیسبوک کاروان شعر گذاشته خواهد شد)

 در پایان سخنرانی داکتر پیکار، تحفه ی فرهنگی یادگاری کاروان شعر از سوی ربانی بغلانی –  پس ازتحلیل و ارزیابی مختصر از محتوای صحبت –  به ایشان اهدا شد.

   در بخشی از برنامه، هارون راعون مجموعه ی شعری شاعر جوان بانو صنم عنبرین را زیر نام “می نوشتم از تو” که در زمستان سال 1390 خورشیدی انتشار یافته است، به حاضران معرفی نمود. هارون راعون با مرور مختصری در زمینه ی کیفیت شعر های چاپ شده در این اثر، برخی از کمبود ها را یاد آور شده و همچنان نمونه هایی از ویژگی ها، آرایه ها و ترکیب های تازه در سروده های شاعر و چند بیت درخشان از این کتاب را برای حاضران خواند که مورد دلچسپی قرار گرفت.

 ساعتی از آغاز برنامه گذشته بود که استاد الطاف حسین –  که در این اواخر با دستاورد های ارزشمند و پر افتخار هنری از سفرهند برگشته است –  درحالی که بانو منی سبحانی و افضل سبحانی غزلخوانان معروف هندی و شاگرد استاد مهدی حسن فقید وی را همراهی می کردند، وارد سالون شده و با استقبال گرم و کف زدن های حاضران رو به روگردید.

  دربخش شعرخوانی و دیکلمه ی شعر، شاعران زیر سهم گرفتند:
استاد ظهورالله ظهوری
مختار دریا
هارون راعون
احسان پاکزاد
شفیق احمد ستاک
احمد قندهاری – ایرانی – ( مطلب پژوهشی فشرده درمورد شعر)
بانو ” زن” – ایرانی-
لونا عصیم ( دیکلمه ی شعر پشتو)

دراین بخش سپهرداد گرگین – ایرانی –  شاعر و نویسنده، از خواندن شعر خویش صرف نظر نموده و طی صحبتی به وضع رقتبار مهاجران افغانستانی در ایران پرداخت. وی برخورد های نژاد پرستانه ی اخیر رژیم ایران را در برابر پناهندگان افغانستانی، غیر انسانی خوانده و گفت: “مردمان ایران و افغانستان برداران و دوستان تاریخی اند و هیچگونه احساس بدخواهانه نسبت به یکدیگر ندارند.” سپهرداد گرگین با تاسف و اندوه نسبت رفتارهای اخیر در برابر پناهندگان در ایران، به گونه ای سمبولیک از سوی مردم ایران، از مردم افغانستان پوزش خواست و این احساس انسانی او با کف زدن های حاضران مورد سپاس و قدردانی قرار گرفت.

  در بخش دوم برنامه که به موسیقی اختصاص یافته بود، فاروق درویش و شریف دیدار، غزلخوانان مستعد و خوش آواز، آهنگ های ناب و ارزنده اجرا نمودند که مورد استقبال بسیار گرم حاضرین قرار گرفت. در قسمت تبله، نوازنده جوان شاکر احمد همراهی می نمود.
محفل حوالی ساعت 11 شب پایان یافت.
به خاطر تماشای تصویر های برنامه که توسط محترم داکتر پارسا افغان تهیه و تنظیم گردیده، لطفن روی لینک زیر فشار بدهید:
 گزارش چهل وپنجمین برنامه ی کاروان شعر

مطالب بیشتر:
نگارشی پیرامون شعر، ادبیات، سیاست و نقش تاریخی شاعر و ادیب در   بیداری شعور اجتماعی انسان ها  و هویت شناسی  ملت ها ! ! -دکتورانت پیکار
 شعرا، نویسندگان، پژوهش گران و زبان شناسان شغنان بدخشان افغانستان- مُرَتِب و مُدَّون : دکتورانت پیکا ر

Print Friendly, PDF & Email