سینما و تیاتر

 

sahariخاطراتی از رادیو تلویزیون انحصاری دولتی افغانستان 

ارسالی صمیم سحری عطا 

در  ماه دلو سال ۱۳۶۱ قوماندانی قطعه سرحدی ولایت بدخشان تصمیم گرفت تا سه نفر از هنر مندان محلی ولسوالی شغنان ولایت بدخشان افغانستان هر یک اقایون استاد جهاندار شاه – نور محمد چاسنود بالایی و مولا داد روشانی که سربازان دوره اجباری احتیاط بودند با نوروز شاه پسر استاد جهاندار شاه که کمتر از ده سال عمر داشت غرض اجرای کنسرت های برای قطعات قوای سرحدی و سایر جز و تامهای نظامی مقیم کابل اعزام نماید و در صورت همکاری رادیو تلویزیون دولتی افغانستان چند پارچه اهنگ در ارشیف این دو مرجع فرهنگی کشور هم ثبت نمایند. ادامه

شیرین ترین آغوش

شيرين‌ترين آغوش: بازگشت به افغانستان

The Sweetest Embrace: Return to Afghanistan

  نگاهی به فلم جديد از سينمای افغانستان

نوشته: سید ضیا قاسمی، دوشنبه 16 جوزا 1390 ساعت 08:57

برگرفته شده ازروزنامه  ۸ صبح توسط اداره نشرات سیمای شغنان

۵ جدی ۱۳۹۱

شيرين‌ترين آغوش: بازگشت به افغانستان (نجيب ميرزا، 2008). فلمی در ستايش سرزمين مادری، سرزمين پدری، سرزمين نياكان، و آب و خاكی كه هركس ريشه در آن دارد. سازنده فلم، يک افغانی مهاجر است اما تهيه‌كننده‌اش هيات فلم كانادا با مشاركت يک نهاد سويسی است كه اتفاقا از اولين دوره، حامی مالی اصلی جشنواره ديدار بوده است. شيرين‌ترين آغوش، يک مستند سفرنامه‌ای است با ساختار كلاسيک اين نوع فلم‌ها، با اندكی تفاوت در ابتدا و انتهايش كه با فلش فاروارد شروع و با فلش‌بک تمام می‌شود. بقيه‌اش مسيری سرراست دارد با ذكر تاريخ و زيرنويس اسم مكان‌ها و نمايش نقشه مسير سفر. ادامه

یاداشت آداره سیمای شغنان:

برای دیدن فیلم، لطفا بالای لینک ذیل فشار بدهید: شيرين‌ترين آغوش: بازگشت به افغانستان

همچنان کاپی این فیلم به شکل دی. وی. دی در کتابخانه های عامه کانادا موجود است

Print Friendly, PDF & Email