داکتر دولت بیک

 داکتر دولت بیک

داکتر دولت بیک
zar-malhoon

سرور سلام!
از اینکه در سایت سیمای شغنان جرو بحث ها و کیست که منم ها به اوج خود رسید وهیچکس حاضروآماده هم نمیشود تا به گفته ها ونظریات سایر دوستان خود تحمل کنند وآنرا مورد درک ویا پذیرش قرار دهند، بدون کدام حوصله مندی به تاخت و تاز میپردازند. بناّ من این شعر(چراست؟) را جهت این بی سرو سامانی ها قلم ام را در جریان گذاشتم وخدا کند که مورد آزار و ازیت اهل قلم وشخص خود شما قرار نگرفته باشد .امیدوارم در آینده خداوند همه ما وشما راتوفیق عنایت فرمایند وبه راه راست هدایت کنند تا از حوصله وگذشت کار بگیریم  .وهمچنان آرزومندم که راه  حل برای پذیرش الفبای شغنانی مساعد گردد ومن هم یکی از جمله ی علاقمندان اشعار شغنی هستم میخواهم گاه گاه از وخت استفاده نموده با قلم رازو نیاز نمایم. به امید دوستی، اتحاد، اتفاق، صحت وسلامتی تمام شغنی زبان های عزیز.
         خدا یار ومددگار همه ی ما وشما باد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
Print Friendly, PDF & Email

One thought on “داکتر دولت بیک

  1. رستم

    من واقعاٌ افتخار میکنم به همچو شخصیت های علمی و فرهنگی که همواره تمایل دارند احساسات خود را یا بوسیله شعر و یا به اشکال دیگری در باره وطن عزیز خویش که آن مادر دلسوز که همه ما را در دامن خویش پرورش داد و به جامعه تقدیم نمود ولسوالی زییای شغنان میباشد .که یکی از فرزندانش داکتر صاحب دولت بیک میباشد، من واقعاٌ تمام اشعار تان را سر تا پا مطالعه نموده خود را همگون احساسات خوب و دلیرانه شما برای چند لحظۀ ساختم که واقعاٌ زیبا و دلنشین هستند.
    با احترام
    رستم لشکری

Comments are closed.