دگرمن دانیار شاه گوهری

شهید دگرمن دانیارشاه گوهری

محل تولد: ویر شغنان- بدخشان

سال شهادت ۱۳۶۹

محل شهادت: قندهار

محل دفن: خوجه بغرای کابل

Print Friendly, PDF & Email