خدانظر نظر زاده

khudanazar-shev

بیوگرافی و نمونه کلام خدانظر “نظرزاده”

ghalib-wنوشته: وحیدالله غالب

۲۰ حوت ۱۳۹۱

خدانظر “نظرزاده” ولد نظرخدا ولد قلندر مشهور به خدانظر شیڤ یکی از شاعران شغنان است که در ناحیه شیڤ قریه ویر ولسوالی شغنان در سال ۱۳۴۲ تولد یافته است و بنا به دلایل و مشکلات زمان نتوانسته  شامل مکتب  شود تا از مفاید آن مستفید گردد.  لیکن در دوران عسکری بکمک یکی از صاحب منصبان آن دوره بنام یوسف خان که باشنده ولسوالی خاش ولایت بدخشان بود، سواد آموخته است و کتاب های  حافظ، بیدل و شاعران مشهور دیگر فارسی را به خوانش گرفت. او زیر تأثیر شعرهای شان قرار میگیرد و علاقمندی شعر و شاعری در وجودش تولد میگردد .  به مرور زمان، خدانظر “نظرزاد” زبانهای انگلیسی و روسی را نیز یاد میگیرد. خدانظر “نظرزاده” با وجود اینکه یک شاعر است هما در پهلوی آن یک فرد خیلی قافیه گو است که ترنم مزاقش همیشه لبان دوستانش را از چراغ تبسم و خنده نمایان میسازد.  وی مدت چند سال است که کارمند یکی از موسسات خیریه در ولسوالی شغنان میباشد.

 

نمونه کلام:

صــــــدای ناله ی پر سوز شنو از جان می آید          به گوشم ناله هائی طفلکی عـــــــــریان می آید

فقیر سر برهنه پا برهنه جــــــــــــاده بر جاده          برای    جستجوی   لقمه ی    از   نان  می آید

تمـــــــام این وطن در آتش سوزان می سوزد          کـــــــه  کافـــر با کمان بر کشتن افغان می اید

تمام عالمان حق پرست در فکر دین غرق اند          که بر سجـــــــاده ی ما شیخ بی دستار می اید

همه قانون بر دستی پلنگ و شیرو گرگ افتاد          صـــدا و بوی خـــــونی بی نوا از دار می اید

ز دولت تحفه بر ملت شراب و پودرو تریاک          بجـــــــائی نان خوردن  قوطـی نسوار می اید

تمام باغ و بوستان و چمن از جنگ می سوزد          کـــــــه بلبل بر سراغ گل به پیش خار می اید

خداوندا گناه گاریم علف سوخت در الاوی مـا          بغییر از باد و این طـــوفان کجا باران می اید

رسیده نوبتی آخــــــــرچه جالب این نشانی ها          چــــرد آهو به دریا، ماهی ز کوهسار می آید

“نظرزاد” ز دشتی خوست شغنان اشک میریزد

 مــــــرا  بر حال  این  طوفان غم  گریان می اید

Print Friendly, PDF & Email