Фарангис Бахтибекова

Фарангис Бахтибекова

فرنگس بخت بیک افه

 

Кенумта нур хикоят, кисса ловом ривоят.

Шукрат кенум аз такдир,накенумта шикоят.

Мардуман фук овора, лапафан камбизоат.

Тар кенора ца часум, зиндаге кин нихоят.

Ху гам аз дил зивевум , шеьрта кенум кироат.

Ловом яст ивд и давра , фук Мавлоре ибодат!

8/30/2020

Аҷаб маст

Йа маст зарез ранг те баҳоранде аҷаб маст

Қақра га та сар кеҳт му кеноранде аҷаб маст

Ҳив ҳива қадам зизд ба нозат ба карашма

Аз thар фука ғачин қаторанде аҷаб маст

Ай абре ку ма тай йелав вам те ке сойа

Йа бихабар аз ешқ маthоранде аҷаб маст

Арчонд вам Ешқанде шаробаth та бризум

Вам ном лувум ат во ху шаҳоранде аҷаб маст

Чуҳтум фука ғачин ата йа му яа гона

Ҳиваth санамак нур му дейоранде аҷаб маст

Раҳмат та невешт таре ху розин ахушруй

Ай маст зариз дел та хумор анде аҷаб маст

Раҳмат рушоне

 رحمت روشانی

8/29/2020

Сар сарак дилсуз ба мехрат ,

ивафат Модчон муна,

Сар баихтай мехрубонат

ивафат Модчон муна.

Аз хазорон гулистон хадяи

гул варум тамар,

Му гумонум ид фукаф кам

ивафат Модчон муна.

Цонд хазорон хоихум ху рози дил

халай кенум,

Аз фукаф мобайн сиревум ,

ивафат Модчон муна.

Гар и рузаф наханум аз та садо

я сол дивист,

Аз ху даргилай сецум кин ,

ивафат Модчон муна!

8/27/2020

Мод зив, ачаб ширин аст,

Мод зив, асалин аст.

Мод зив, шахди ком аст,

Мод зив , набот барин аст.

Мод зив, дурри дарье,

Мод зив , ангубин аст.

Мод зив , ганчу гавхар

Мод зив, бехтарин аст.

Мод зив, рохати чон,

Мод зив, дилнишин аст .

8/23/2020

Тақдим ба бону Фарангис, шоираи ҷавон ва ояндадори рӯшонӣ:

Духти бо нангу номуси падар,

Номбардориву вориси падар.

Пайрави шуғли падар дар зиндагӣ,

Мустамандонро шудӣ ҳамбастагӣ.

Сад ҳунар мерезад аз чанголи ту,

Нест катбону чунин ҳамболи ту.

Дар ҳама корат туӣ хуб чирадаст,

Ҳосили киштат биёвардӣ ба даст.

Дар саховат мислу монанди падар,

Меҳрубонтар гаштаӣ аз модар.

Соҳиби ахлоқу ақли воло,

К-омадаст бар ту ҳама аз боло.

Духтари доноиву оқилу рой,

Дар замири чанд ҳазор гаштӣ ҷой.

Чун ба модар боиси фахр гаштаӣ,

Бар мақомоти баланд барҷастаӣ.

Ҷонфидои кишвари аҷдодӣ,

Шеъри рӯшонро мақом ту додӣ.

Духтари муъмин мусалмонзодаӣ,

Порсодухту ба имон з одаӣ.

Шефтаву шайдоии Мавлоӣ,

Ҳар чи гӯям ту аз он болоӣ.

Ахтари навзодзиви Рӯшонӣ,

Нӯри Мавлонот дар пешонӣ.

Шод намудӣ чун арвоҳи падар,

Пеши модар низ гаштӣ муътабар.

Эй Фарангис, духти Қурбони падар,

Бахт бод ёри ту, армони падар…

Абдулкодир Алави‎

14.08.2020. ш.Маскав

Шукр дорам , ки ба Рушон зодаам,

Ман ба ин кухандиер , дил додаам

Дуст дорам ин диери нозанин,

Хар кадар ки дур ман афтодаам.

Дар канораш ман ба дунье омадам,

Аз заминаш болу пар бикшодаам.

Дар бару домони Рушони бихишт,

Пой ба арзу вучуд бинходаам.

Дарк ба он кардам мехри модари,

Хам биомухтам забони дилбари.

Ин диери родмардони ман аст,

Марзу мероси ниегони ман аст.

Мехри Рушон дар дилу чони ман аст,

Васфи Рушон карзи вичдони ман аст !

8/13/2020

Доимаф му дил азобанде ,

Мусулмон дар хатар.

Ид царанг , хайрон сецум

Кисмат катай суч бисамар.

Цонд хазорон мардумен ,

Нур яч тар охат фигон.

Ят му тар гов уф садоен,

То нурум вед би хабар

Сам заифат фикреюм ,

Лом чизавен икид зарар.

На та миф ест аз му хувмат,

Наге хомат на сахар…

8/10/2020

Хоксори аз падар омухтам,

Мехрро аз модар омухтам,

Дусти аз пешаи ачдоди ман;

Кордони дар сафар омухтам)

2020/22/07

Сарзамини бобиени ман, Рушони ман аст,

Мехри покаш таьлати рухи ниегони ман аст,

Мехри Рушонро ба дилу дидаам мепарварам,

Гарду хокаш сурмаи абруву чашмони ман аст)

Зодгохи ман бувад чун остон андар дилам,

Васфи Рушон аз бароям карзи вичдони ман аст!

2020/23/07

Мум замон ястан вероден рохи хак,

Вав ху халкре хизмати бехад кенан;

Би миннат ху хайре вав пора кенан;

Аз фукаф халк вав дуо талаб кенан)

Нур кенам сахо сабо миннат кенам ,

Кори хуб нист гар фукаф танкид кенам,

Некиям аммо ринесам шукрият,

Окибат фук хиз хазорон бад кенам,

Дасти сахо ид фукаф вахт кори нек

Маш ху пиренре лапаф хизмат кенам’

Маринесам маш иким арчиз царайч,

Аз бараккати икуф шукрат кенам

2020/18/07

Мавчи даре аз часум , я савт равон гираф насавт

Зиндаги мис ца часум даре магун гираф насавт)

Гах му фикранд ивд хаел гуе галум кудак магун,

Аз ху синнат сол ринесум , агана гир им насавт,

Нур сабо ловам , аммо им вахт лап райч камизор,

Во хабар савам фукаф навжоч ичиз гираф насавт,

Донавенан гулаен, фуквахт хабар чу кори нур,

Тар сабо лачиг зарур нист , иди вахт гираф насавт!!

2020/09/07

Тар илавен аз часум ваван ху моденре чизун ,

Сараят хом доимаф уф фикре мис модре аен

Цонд ба ноз модат пиден фарзанд кенан ку тарбият ,

На фукаф зирет ху волидайн , хурмат окибат;

Пуц де сут гула ринест , гуе ху зиндаге катай,

Волидайнре вахт чудо чуч, ростаяф , мухлат катай;

Мод лалалаяк му баед ивд ними хаб мис тар му гов

Рух кенан вав то сарай мотизорат би хисоб)

Субхи дам вав аз паи кудак саргардонизор,

На ху мотай фаманат , каш чой шито савт ар ху чой,

Пас ку вараф маш фукаф кенам ху вакт уфре чудо ,

Лап наят и соатаф рузан ханам маш уф садо )))

2020/05/07

Арцонд диккат аз ца вам, кадри одамизод кам,

Икум руз тарки дунье, бадта гуе фук фамам,

Тонафам зинда маш ца , ив та накехт и кисса;

Аз рузи ачаланде фукафре савт овоза,

Май одамизод фамто, вахтанде хурмат чиго,

Окибат манзиленар охат фигон ринехто)))

2020/30/06

Ростаяф ловом кудак, сар бигунох маш мобайн,

Ачоиб офарид савт чурт дам аз фук ширинак

Ловом кудак сар асос, маш зиндаге та кехт рост;

Сират де чу вай вахтан , я та хур арчиз палост,

Наге гаме замона, чиз савт вай гаргенуха;

Аз ху базай рузат шаб нист парво ху кенора)

Кудак чехто мис и кор; илав насаван икрор;

Агана ичаф кудак наесан кудакистон

Арам тарбият башанд , насиреван ичи вав,

Кудакен мобайнанде лапде аз ху кенан вав!

Вараф фукаф гулаен , ловам фукаф кудакен

Сабо гула ца саван фаман кадре калонен)

Кудакенан фаришта, макенам маш дуф хафа;

Илоч ца савт маш фука , дуф дост инчивд хамеша!

Факат и орзу муна , арцонд кудак бихона,

Лак зезан хар яки дуф марайсан дав сагира))

2020/22/06

Ичиз мур дас ачоиб ,лован Руза мис кариб)))

Гуе фук нур интернет , кенан дуо дав ешен..

Дар ца часум ,, накенам маш риоя, хакикат

Аз кудак то муйсафед, фукафа фандат фиреб )

Намоз машре суч сугак, имиф хоямат ив дам )

Нала нур мур ичозат, Мавло кехт мур бахихат!

Дасгеге руза давра , то инчавамат то на

Аз барои хамдигар , пероведак кенам сар!!

Аз дай руза чиз бакор кене хубаф гунахкор,

Ам аз хуят хихат кавм тар рохи бад ре таер:

Му баед пего солен, фукан хет ху намозен

Кудакен мис саргардон , нала Мавло

фармонен,

Нанавжод лап фана вакт,намозан фукаф чу тахт:

Шиор сут фукафа ив сатам дусик бисамар!!

Хуюм хабар аз вахтаф нахоюм гал намозат,

Аммо фикрум хозира фуктарафа таера

Намозхет аз дилат чон )

Кенум орзу Хувойчон!!

2020/19/06

Е вунум хувм е акони нур сицам маш фук тахирм,

Ам гула ам кудакен то пир , сицам маш фук тахирм;

Еди Помир маш калаян,маш вавам аранге дар;

Куллаи Боми чахон,савам тамошо сар ба сар;

Аз худе Мургоб то Рушон маш сайле кенам;

Богу бустонат тамошои гулистон маш кенам;

Чухмаенат кухсорен лап базиб хар манзилар;

Воге такрорум ху Помир ном сицам маш нур тахирм;

Фикреюм вахт ивд мудом , Помир халк чой во падам;

Дафсозен, найнавозен маш кенора во падам,

Аз ца сам хар чой тарифум, ху Помир ном авввал;

Лом гумон Помир магун чой нист , хакикат дар амал;

06/19/2020

Бадахшон халк ага саваф, ца яч мехмони нав,

Е ки ид кудрати маш арво, ца яч мехмони нав;

Е савораят пиеда,маш хабаргири падав;

Маш ловам мехмони нав ,аммо ят Мавлои нав)

Гал ху тар цам вам сатам фук кашкатор тар аэропорт,

Хам ешат кудакенат, хам сафедгален катор;

Му баед настам фукаф, сарчам хар як хонадон;

Хар дуои маш номбар сут , чуям таклиф Имом;

Вед хаво абрнок лапаф зектам, царанг дидор кенам)

Чуг аммо хаво и дам , аз кадами Мавлои нав,

Я кадам зездат муна му цам сифц гахт аз дараф;

Ам равзум ам хушум, сачдаюмат лум Шохи нав,

Аз хушай хар як мурид , ху рози дил халай кенам;

Нур гумон ид фук ринохчак суч, маш мардум миен;

Кадрата киммат бинич, нисбати Мавлои Замон;

Бардуругаф фукачо фармони Мавло пахн кенам;

Ар фукафчо маш ху Мавло суратен тахирм кенам;

Беде савт хар яки маш , ху диланде ичро кенам)

Хар яки маш пайравии Шох -Карим ху рост кенам;

Ам ху диннат мазхабат, суннат эхтиет кенам!

2020/17/06

Му зикай напист а модчон , ичаф аз та суханен,

Хар яки дидори та савт муяссар ; ар му хувмен!

Во цавахт ку ивд ика мифак , вунум дуф та цамен,

Рибеюм ху кал а модчон хам ху вам ар та зонен,

Май му кал дуст давеят кене му дил пур доимаф;

Вота сам аз асараф кудак магун ,перо солен;

Накенум хоих иди и тори муи та сафед,

Та бараккат кам масавт то мудомаф ба умед,

Аз ху чон таре накенум ай му мочон а дарег;

Лак Хувой доим ху соя тате кехтат вавт тахизан му рез,

Ай Худочон воге шукрат аз хазорон бор кенум;

Тут ца ястат лак вават то охираф вавт ту маш хиз!!!

Гар ца повсан му бузургде зиндагиян чай. асос;

Мод магун нист ичидом инсон бузуртар дар чахон )))

06/15/2020

Print Friendly, PDF & Email