نظربیک احمدی زاده

نظربیک احمدی زاده

 

یاد بود از شهدای ولسوالی شغنان ولایت بدخشان

اسم: نظربیک

تخلص: احمدی زاده

ولد: یارعلی

ناحیه: دیراج (ڎیراج)

قریه: شدوج

ولسوالی: شغنان

دوره تحصیل

۱۳۸۱- فارغ التحصیل صنف ۱۲ لیسه ذکور شدوج

۱۳۸۲- امتحان کانکور

۱۳۸۴- فارغ التحصیل موسسه تربیه معلم شغنان

وظیفه دولتی

۱۳۸۵- معلم در مکتب ولسوالی تشکان

خدمت در قوای مسلح

۱۳۸۸- ۱۳۹۰ سرباز ریاست رجال برجسته

۱۳۹۰- ۱۳۹۷ افسر ریاست رجال برجسته

سال شهادت: ۱۳۹۷

محل شهادت: کمر بند( باغ پل) شهر فراه ولایت فراه

محل دفن: ناحیه شندار، قریه شدوج ولسوالی شغنان

کجا رفتی نظربیک له افسر

زه عقلی فهم خود بودی منور

جدا افتادیی از قوم و برادر

پدر از جهت تو گشته قلندر

گریبان تر شده از اشک مادر

له مجنون و سیاه پوش گشته همسر

زن و فرزند مانده مرغ بی پر

‌ پریدی در هوا مانند کفتر

که هر چند من بگویم سود ندارد

که شعر از درد دل گفتا (جلندر)

۲ جولای ۲۰۱۹

در سیاه شهید خونی کفنم ‌ ‌ یک بلبل پرشکسته انجمنم

این غوسه که درسینه من خانه کدی

سرمایه ومهراس پدرجان منی

من ستقه جسم وچاک چاکی تو شوم

ای کاش پدر سبزه خاکی تو شوم

در پشتکی بام خانه مان بارانی

یک دل زه الم هی تو سرگردنی

پسر به حلم های تو سرگردانی

بعدی توجهان تنگ مسالی قفسم

گل های توبی قدر تراز خارو خسم

*****

خسته ام از حجم دیواری قفس

خسته ام از بار سنگین قفس

خسته ام از خسته گی ساده گی

خسته ام از قصه های زنده گی

ترتیب کننده:مصور نظری احمدی زاد

۶ مارچ ۲۰۱۹

Print Friendly, PDF & Email