علی محمد آقا خان

سفر شاهزاده علی محمد آقا خان به ولایت مختار کوهستان بدخشان

رادیو آزادی-تاجیکستان

۲۶ جون ۲۰۱۹

روز سه شنبه، ۲۵ ماه جون ۲۰۱۹، شاهزاده علی محمد آقا خان، پسر خورد رهبر اسماعیلیان جهان، در یک سفر رسمی از ولایت مختار کوهستان بدخشان باز دېد بعمل آورد. ابتدا با ساکنان روشان ملاقات نمودند. بعد از آن در شهر خاروغ- مرکز ولایت مختار کوهستان بدخشان از سوی مقامات و ساکنان استقبال شد.

به گفته دفتر مطبوعات ریس شهر خاروغ، در چارچوب سفر خود شاهزاده علی محمد آقا خان از مرکز طبی آغاخان، جماعتخانه و مرکز اسماعیله دیدن نموده است.

شاهزاده علی محمد آقا خان روز ۲۵ جون با رهبریت پژوهشگاه زیست شناسی پامیر، بنام خدایار یوسف بیکف از باغ نباتات دیدن کرد.

او همچنین از نگاره های آثار های باغ و مصور های(تابلو ها) پارک ملی تاجیکستان و نمایش هنرهای دستی مردم کوهستان دیدن کرده است. شاهزاده علی محمد آقا خان همچنین در چایخانه ملی شهر خاروغ با ریس ولایت مختار کوهستان بدخشان(ВМКБ-ومکب) یادگار فیض اف دیدار کرده است.

رهبر اسماعلیان جهان شاه کریم الحسینی آقاخان چهارم چهار فرزند با نام های زهرا، رحیم آقاخان، حسین آقاخان، و علی محمد آقاخان دارند. این نخستین سفر علی محمد آقاخان به تاجیکستان است.

قرار است شاهزاده علی محمد آقا خان با ساکنان برخی از ناحیه های ولایت نیز ملاقات کند.

ولایت مختار کوهستان بدخشان بیش از ۲۰۰ هزار اهالی دارد و اکثریت آنها پیروی نذهب اسماعیلی میباشند. همه ساله پیروان مذهب اسماعیلی جشن الماسین یا سالگرد به تخت امامت نشستن شاهزاده کریم آقاخان چهارم-چهل و نهمین پیشوای روحانی خود را تجلیل میکنند.

عکس و منبع- رادیوی آزادی

در کمپوس خاروغ دانشگاه آسیای مرکزی شاهزاده علی محمد آقا خان را معاون اول ریس ولایت مختار کوهستان بدخشان علی شیر میرزا نبات اف پیشواز گرفت.

سپوتنیک- تاجیکستان

دوشنبه، ۲۵ جون ۲۰۱۹

امروز سه شنبه، ۲۵ جون ۲۰۱۹، شاهزاده علی محمد آقا خان با سفر رسمی به شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان نشریف آورد.

در این باره مقامات حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر میدهند.

بنا به اطلاع منبع، در کمپوس خاروغ دانشگاه آسیای مرکزی شاهزاده علی محمد آقا خان را معاون اول ریس ولایت مختار کوهستان بدخشان علی شیر میرزا نبات اف و ریس شهر خاروغ کشور شامیری استقبال نمودند.

منبع- سپوتنیک تاجیکستان

تشریف آوری شاهزاده علی محمد آقا خان به ولایت مختار کوهستان بدخشان

خدمات مطبوعات مقامات حاکمیت دولتی- شهر خاروغ

۲۵ جون ۲۰۱۹

امروز سه شنبه، ۲۵ جون ۲۰۱۹، شاهزاده علی محمد آقا خان با سفر رسمی به شهر خاروغ ولایت مختار کوهستان بدخشان نشریف آورد.

در کمپوس خاروغ دانشگاه آسیای مرکزی شاهزاده علی محمد آقا خان را معاون اول ریس ولایت مختار کوهستان بدخشان علی شیر میرزا نبات اف و ریس شهر خاروغ کشور شامیری با یک دلگرمی خاص استقبال نمودند.

سپس مسوولین مقامات محلی حاکمیت دولتی شهر و ولایت شاهزاده علی محمد آقا خان را تا کمپوس دانشگاه همرایی نمودند. مورد ذکر است، که در دائره سفر کاری شاهزاده علی محمد آقا خان همچنین از مرکز طبی آغاخان، جماعتخانه و مرکز اسماعیلیه و دیگر جاهای شهر بازدید بعمل خواهد آورد.

خدمات مطبوعات

منبع فیسبوک مقامات حاکمیت دولتی- شهر خاروغ

Print Friendly, PDF & Email