سید اسحاق مقبل-مقالات

 

سید اسحاق مقبل

صفحه اشعار

مرور گذرا بر یک سال فعالیتِ رضاکارانۀ مقبل

معلومات مختصر در مورد پجېنچ (امیلک)- روشن و مقبل

متن سخن‌رانی اسحاق “مقبل” در محفل روگشایی کتاب “حکومت داری خوب”، اثر استاد نور آغا عظیمی

مهارت های ضروری برای یک مترجم- سید اسحاق مقبل

نگاه فشرده بر انقلاب روسیه و تاثیرات ناشی از وقوع آن بالای اوضاع سیاسی  و  اقتصادی افغانستان- س. اسحاق مقبل

انجمن اجتماعی جوانان پامیر با راه اندازی کنسرت و نمایش فرهنگ نوروزی ولسوالی های کنار آمو دریا، از نوروز1397 بزرگداشت نمود-مقبل

یے غـِڎه قصه یدے یُـو اس خو چید څه تویج- اسحاق مقبل

ابتکار ستودنی یک جوان شغنانی -اسحاق مقبل

بیانیۀ والاحضرت شهزاده کریم آقا خان در کنفرانس بروکسل  در مورد افغانستان- اسحاق مقبل

بزرگداشت انجمن اجتماعی جوانان پامیر از یکصدو سیزده همین سالزاد سید زمان الدین عدیم- مقبل

بزرگداشت انجمن اجتماعی پامیر از یکصدو دوازدهمین سالگرد شاعر و ادیب فرهیخته فرهنگ و ادبیات فارسی دری، سید زمان الدین “عدیم” -سحاق مقبل

نتایج کانکور شاگردان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان از بابت سال1394 -1395- مقبل

Print Friendly, PDF & Email