میرزاعلی واثق

miza ali wasiq-1

میرزاعلی واثق

ابتکار ستودنی یک جوان شغنانی

میرزا علی واثق

moqbelنوشته: اسحاق مقبل

۸ دسمبر ۲۰۱۶

یکی از بزرگترین مشکلات سد راه جوانان تحصیل یافته در شرایط امروزی بی کاری و عدم حصول اشتغال و کار است. هرچند نمیتوان از بی توجه یی دولت در راستای عدم  فراهم سازی کار برای طیف جوان کشور چشم پوشید؛ اما هستند نهاد ها و اداراتیکه افراد مسلکی و کار فهم را با امتیازات خوب تر میپذیرند؛ ولی  نبود ظرفیت و مهارت های مسلکی  دفتر داری، زمینه کاریابی را برای این قشر محدود و چانس موفقیت برای دست یابی به موقف های بهتر را اغلب از آنان گرفته است.

جهت رسیدگی و یا حد اقل کاهش این چالش ها، برای اولین بار در تاریخ حوزۀ  پامیر، یکی از جوانان خلاق وبا احساس این مرزوبوم، ابتکار بی پیشینه یی را بخرچ داده و نهاد مشوره دهی  یی را تحت نام “شرکت خدمات مشوره دهی ڤیر”  در شهر کابل تاسیس نموده است. این شرکت ثبت و راجستر شده وزارت تجارت وصنایع جمهوری اسلامی افغانستان و دارنده مجوز کاری از  “شرکت حمایه از سرمایه گذاری افغانستان” (AISA) می باشد. مسئولان این شرکت میکوشند تا به هر نحو ممکن ذریعه فعالیت های شان، مصدر خدمت همشهریان خویش قرار گرفته و خدمات با کیفیت و ثمربخش را برای همشهریان عزیز فراهم نمایند.   “ڤیر” اصلن کلیمه شغنانی است و معنی آن به فارسی (پر بهره، پر میوه و حاصل ده ) است. از اینکه موسسان این نهاد روی هدف ارائه خدمات باکیفیت و مثمر آن را تاسیس نموده اند، بدین نام مسمی اش ساخته اند.

 این شرکت به منظور پاسخگویی به نیازمندی ها و رشد ظرفیت کارمندان ادارات دولتی و غیر دولتی تاسیس گردیده و با جذب مشاوران مسلکی و باتجربه داخلی و خارجی درعرصه های آموزش دهی کارمندان ادارت، انکشاف ظرفیت، خدمات منابع بشری و مشوره دهی ، خدمات ترجمه با کییفیت به لسان های مختلف و نیز تدویر برنامه های آموزشی (تریننگ ها) مصدر خدمت  همدیاران واقع گردیده است. هدف اساسی این نهاد رشد ظرفیت افراد مسلکی در عرصه کاری شان جهت نایل آمدن بر اهداف کاری آنان می باشد.

  تمامی برنامه های آموزشی و مشوره دهی این  شرکت، توسط متخصصان  و آموزگاران داخلی و خارجی تهیه، ترتیب و ارائه میشوند.

بر علاوۀ ارائه خدمات با کیفیت برای ادارات انتفاعی، غیر انتفاعی و افراد مسلکی، هیئت رهبری این نهاد متعهد به خدمات رضاکارانه برای جوانان و قشر تحصیل کرده پامیر زمین در محدودۀ امکانات  شان هستند. نهاد مذکور با در آمد اندک مالی خواهان عرضه خدمات معنوی به همشهریان گرامی می باشد.

قرار گفته میرزاعلی واثق رئیس عمومی و بیانگذار این نهاد،  حین تدویر برنامه های آموزشی توسط مشاوران و آموزگاران نهاد مزبور ، برای یک عده افراد واجد شرایط به شکل رایگان چانس اشتراک به این برنامه ها داده خواهد شد تا بتوانند از مزایای آن در راستای رشد ظرفیت شان استفاده ببرند. این نهاد در تلاش است تا بتواند در آینده یک نهاد بین المللی و قابل اعتماد در عرصه خدمات مشوره دهی ، فراهم سازی برنامه های آموزشی و مسلکی و همچنان مترجمِ معیاری زبان های بین المللی  در سطح منطقه باشد. شرکت ڤیر با سازمان ها و ادارات مسلکی داخلی و خارجی  جهت بهبود برنامه های خویش و نیز ارائه خدمات بهتر، تحکیم ارتباط نموده است.

بطور خلص، این نهاد خدمات زیرین را عرضه مینماید:

  • مشوره دهی؛
  • ترجمه اسناد به شکل استتاندرد به زبان های مختلف؛
  • آموزش دهی مهارت های منابع بشری؛
  • مدیریت و اداره؛
  • تدویر برنامه های آموزشی و مسلکی.

جهت معلومات بیشتر لطفآ به وب سایت www.veer.af  و یا صفحه اجتماعی https://www.facebook.com/veerafconsultancy/?ref=aymt_homepage_panel مراجعه نمایید.

Print Friendly, PDF & Email