نظر محمد فایض

nazar-faez

نظرمحمد (فایض)

مقالات 

ارسالی: صفر محمد فایض

۵ اکتوبر ۲۰۱۶

متن بیوگرافی نظرمحمد (فایض)

نظرمحمد فایض فرزند صفرمحمد ولدیت محمدحسن در سال ۱۳۳۱ هجری شمسی در قریه شدوج، ولسوالی شغنان، ولایت بدخشان در یک خانواده دهقان چشم به جهان گشوده، در سال ۱۳۳۸ ه ش شامل مکتب سه صنفی شدوج  و درسال ۱۳۴۱ ه ش، بدرجه اعلی فارغ و شامل مکتب متوسطه لیلیه فیض آباد گردید. درسال ۱۳۴۸ بدرجه عالی از آن مکتب فارغ و شامل دارالمعلمین اساسی کابل گردیده و درسال ۱۳۵۰ موفقانه ازآن موسسه فراغت حاصل نمود. ایشان درحالیکه استعداد خوب برای تحصیلات عالی داشتند، اما نسبت شرایط ناگوار اقتصادی از ادامه تحصیل باز مانده به وظیفه مقدس معلمی رو آورد و مصدر خدمت به اولاد سرزمینش گردید. از سال ۱۳۵۱ الی ۱۳۵۲ بحیث معلم در مکتب متوسطه خواهان و از سال ۱۳۵۳ الی ۱۳۵۷ بصفت آموزگار در لیسه رحمت ولسوالی شغنان ایفای وظیفه نموده اند.  درسال ۱۳۵۸بحیث سرمعلم مکتب ابتدائیه شدوج، معاون لیسه کوکچه و مدیر لیسه غیاثی ولسوالی جرم ولایت بدخشان ایفای وظیفه نموده است. درسال ۱۳۵۹ بحیث ولسوالِ ولسوالی واخان عز تقرر حاصل نموده و در ماه دلو همان سال بخدمت عسکری سوق و بعد از دورۀ دو سال خدمت دو باره بحیث ولسوال ولسوالی شغنان برگزیده شد. درسال ۱۳۶۶ تبدیلا بحیث مدیر عمومی روابط بین ولایات (ولایت بدخشان افغانستان و بدخشان تاجکستان) اجرای وظیفه نموده، بعد از اکمال دوسال عسکری دوره احتیاط درسال ۱۳۶۹ بحیث مدیر لیسه شدوج ولسوالی شغنان مقرر والی سال ۱۳۷۷ به این وظیفه دوام داد. ایشان بنابر بعضی دلایل مدت چندی از انجام وظیفه کناره گیری نموده و درسال ۱۳۸۱ بعد از سقوط دوره طالبان در وزارت امور خارجه تقرر حاصل و درسال ۱۳۸۹ بصفت دیپلومات در سفارت افغانستان مقیم شهر دوشنبه جمهوری تاجکستان مقرر و بعد از سپری نمودن سه سال و سه ماه خدمت ازآن سفارت ختم وظیفه گردیده، فعلاً در وزارت امورخارجه اجرای وظیفه مینماید. 

یک نردبان دیگر

مجموعه شعری نظر محمد فایض

برای خواندن کتاب لطفا بالای تصویر زیر فشار بدهید یا اینجا

yak-nardabob

Print Friendly, PDF & Email