دگرمن حبیب الله

دگرمن متقاعد استاد حبیب الله عبیدی

بیوگرافی مختصر دگرمن متقاعد استاد حبیب الله عبیدی

دگرمن حبیب الله خان عبیدی فرزند عبیدالله خان درسال ۱۳۳۸ در قریه ده شهر ولسوالی شغنان ولایت بدخشان در یک خانواده دهقان تولد گردیده. بعد از تعلیمات ابتدائیه شامل لیسه رحمت شغنان گردید

 و بعد از اتمام دوره ثانوی در سال ۱۳۵۸ شامل پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل گردید.  در سال ۱۳۵۹ دیپارتمنت های تاریخ، فلسفه وژورنالیزم از پوهنځی زبان و ادبیات پوهنتون کابل جدا شد و پوهنځی جداگانه تحت نام پوهنځی علوم اجتماعی تشکیل گردید. استاد حبیب، بنا براساس پروتوکول وزارت دفاع وقت و وزارت تحصیلات عالی،  شامل تولی فاکولته حربی ښونځی گردیده و تحصیلاتش را در پوهنتون کابل نیز ادامه داد.  بتاریخ ۲ دلو سال ۱۳۶۲ به درجه اعلی از پوهنتون کابل فارغ و منحیث استاد تاریخ در حربی ښونځی شامل صفوف اردو قوای مسلح دیروز افغانستان گردید.

استاد حبیب بعد از دوره دو ماهه خدمت جهت فرا گیری تعلیمات نظامی به پوهنځی پیاده حربی پوهنتون معرفی گردید که بعد از سپری نمودن دوره ستاژ در حربی پوهنتون دوباره به وظیفه اصلی معلمی در حربی ښونځی ادامه دا.

 دگرمن استاد حبیب الله خان عبیدی بر علاوه تدریس ، به انستیتوت اکمال تخصص معلمان در لیسه استقلال که از طرف استادان نصاب تعلیمی و مولفان مضامین مختلف تدریس میشد معرفی گردید و با گرفتن نمرات اعلی سند فراغت را بدست آورد.

 دگرمن حبیب الله عبیدی یک تن از افسران و یک تن از استادان ورزیده شجاع، وطنپرست با ایمان و شخص وطندوست دوره خویش بوده و همیش وظایفش را با شعار خدا، وطن و وظیفه انجام میداد و در میان همسلکان و شاگردانش از محبوبیت خاص برخوردار بوده و است.

استاد حبیب شاگردانی زیاد را تقدیم اردو قوای مسلح دیروز افغانستان نموده است. ودر طول دروره پر افتخار خدمت به دریافت مدال ها و نشان های نظامی و دولتی کشور مفتخر گردیده است.

 دگرمن حبیب الله عبیدی بعد از یک دوره خدمت به تقاعد سوق گردید. این فرزند برومند و قهرمان وطن به فضل خداوند صبحان در قید حیات بوده و فعلن در کشور عزیز افغانستان با فامیلش زنده گی مینماید.

تاریخچه ای نوروز- حبیب الله عبیدی

معلومات مختصردرمورد تاريخ وامامان اسماعيلي- دگرمن حبیب الله

Print Friendly, PDF & Email