عبدالعزیزپاییز

abdulaziz-poez

عبدالعزیز پاییز

از جدایی

مجموعه اشعار انجنیر عبدالعزیز پاییز

نشر انترنتی سایت سیمای شغنان

کلگری- کانادا، ۹ جون ۲۰۱۶

عبدالعزیز پاییز در بهار سال ۱۳۳۵ هجری شمسی در شهر کابل دیده به جهان کشوده است. تحصیلات ثانوی را به سال ۱۳۵۶ هجری شمسی در تخنیک ثانوی کابل در رشته مهندسی به پایان رسانیده سپس به مدت دو سال در ریاست ساختمانی شهرداری کابل مشغول به کار شده است. تحصیلات عالی را به سال ۱۳۵۶ هجری شمسی در انستیتوت پولیتخنیک کابل در رشته ی مهندسی ساختمان به پایان برده به عنوان دیپلوم انجنیر به درجه ماستری نایل آمده است.

اکنون مدت پنج سال است که پاییزدر خارج از کشوردر حالت آوارگی به سر برده در کشور فرانسه زندگی میکند. ادامه کتاب

اداره سیمای شغنان از شما خوانندگان گرامی خواهشمند است تا اشعار تازه شاعر را به سایت به آدرس ذیل ارسال نمایید. 

sarwar@shughnan.com

Print Friendly, PDF & Email