آدینه سیلاب

 

آدینه سیلاب

 

waheedullah ghalibنوشته:  وحیدالله غالب

 ۱۴ عقرب ۱۳۹۱

آدینه سیلاب یكی از مردان دلیر شغنان و نویسنده زیبای این سر زمین بود كه در قریه درمارخت ولسوالی شغنان در سال ۱۳۳۸ هجری شمسی چشم بجهان باز نمود است. دوره ابتدائیه را در زادگاه اش درمارخت خوانده و لیسه را در مركز شغنان در لیسه رحمت و در سال ۱۳۵۷ از آن مكتب فارغ گردیده است. وی در امتحان كانكور اشتراك نموده با اخذ نمرات عالی موفق به گرفتن بورس تحصیلی به خارج از كشور شده است. ولی متاسفانه بنا بر شرایط زمان از تحصیلات درداخل و خارج از کشورباز مانده، و شاید بجای وی كسی دیگری رفته یا دلیل دیگری بوده باشد. با وجود این همه او در اكادمی تخنیك نظامی شامل شد و در بخش “مهمات” ازآن اكادمی دیپلوم فراغت خویش را بدست آورد و بعدا در قوای نظامی هرات مقرر گردید. در مدت چند سالیکه در هرات بود با شاعران و نویسنده گان آن جا شناخت حاصل نموده ، انجمنی را تشکیل دادند که رئیس این انجمن شد و اشعاراو در روزنامه های هرات بچاپ رسیدند. بعد از آن بكابل آمد و در آنجا هم وظیفه دولتی خویش را پیش میبرد و هم در روزنامه “حقیقت سرباز” ایفای وظیفه مینمود كه اشعار وی در كابل نیز بچاپ رسیده اند.

 آدینه سیلاب شاعری را از سال ۱۳۵۴ به بعد آغاز كرد و اولین شعر او در سال ۱۳۵۶ در روزنامه ی “خطاب به جوانان” به چاپ رسید. وی با وجود شاعری و خدمت دولتی، خدمات زیادی به هموطنان خود انجام داده است.

سال ۱۳۷۳ چون سال پر از مشكلات و جنگ در افغانستان بود، آدینه سیلاب روزی از خانه بیرون شد و دوباره بخانه نیامد كه  تاکنون از زندگی و مرگ او معلوم نیست. آدینه سیلاب دو پسر و یك دختر دارد. 

ترجمه از :

كتاب خږنونی زﭫ ات ادبین، علیشاه صبار،  كتاب صنف هفتم چاپ ۱۳۸۹ ص ۱۳-۱۵

Print Friendly, PDF & Email