وحیدالله غالب- مقالات

ghalib-w Waheedullah ghalib waheedullah ghalib

اشعار وحیدالله عالب

مقالات وحیدالله غالب

نتایج امتحان کانکوراشتراک کنندگان ولسوالی شغنان  ولایت بدخشان -وحید الله غالب

لست کامل اشتراک کنندگان کانکور ۱۳۹۴-۹۵ولسوالی شغنان- وحیدالله غالب

آموزش برنامه اکسل 2013 همزمان با کتاب و کمپیوتر- وحیدالله غالب

احصایه نتایج کانکور شاگردان ولسوالی شغنان ولایت بدخشان از بابت سال 1394-1395 افغانستان-غالب

آموزش برنامه ی ورد ۲۰۱۳ همزمان با کتاب و کمپیوتر-وحیدالله غالب

آموزش نکاتی در ویندوز۸- وحیدالله غالب

دانستنی های مهم شبکه کمپیوتر- وحیدالله غالب

داستانهای فلکلوریک( بدر جمال)- وحیدالله غالب

داستانهای فلکوریک شغنان- پیر زن جهیل شیوه

یی باغبوْن ات شراب سوْگ    

از ساز تر سوْگ : وحیدالله “غالب” خږنوْن افغوْنستوْن

زاښچن : از استاد علیدان شاه (علیدوش) خږنوْنې ساز تیر

 یی زموْنه اند یه باغبوْن ڤذج، وی باغبوْن اند یی رزېن ات ذو پڅېن ڤیڅ، وی رزین دوْند ارد خشروی ات خش اخلاق ڤیڅ ادی فک اث جوْنینېن وم جهت قلندر ات ذیون سڅ، همیښه طلهب ایج یثچ ات یو باغبوْن از دیکې وم لپ ژیوج ڤذج ومې یچیرد اث نه ذاذج، دی باغبوْن اند داند ارد غله باغ ڤذج ادی هر رهنگ اج  میوه وې باغ اند پیذا سذج.  ادامه

مښکلېن خږنوْنې نڤشتاو اند څڤین پیذا سېن؟- وحید الله غالب

داد سخی “عرفان”

بیوگرافی و نمونه کلام خدانظر “نظرزاده” 

پروګروْم ورد ۲۰۰۷ خږنوْنې زڤ تیر

مرحوم سید نادر شاه = شخصیت مذهبی

آخوند میرزا سلیمان = شخصیت مذهبی

رحیم داد “رحیمی” = شاعر

مرحوم شاه عبدالغیاث خان اسیر

خوشقدم غالب

 داستانهای فلکلوریک مردم شغنان- پای خواجه- وحیدالله غالب

څفار خږنوْنې شعر

آموزش ابتدایی کمپیوتر- وحیدالله غالب

نشست سران سرحدي شغنان تاجكستان و شغنان افغانستان در كميساري سرحدي ولسوالي شغنان افغانستان!-گزارش وحیدالله غالب، سیمای شغنان

شغنان معلومات اندک در مورد ترانسپورت زمینی ولسوالی ولایت بدخشان- وحیدالله غالب

داستان های فلكلوريك شغنان(شیخ پرنده)- وحیدالله غالب

پیام تبریکیه بمناست تدویر سمینار” انکشاف زبان و ادبیات شغنانی”- وحیدالله غالب

قباد خان اول

زبان مادری

آدینه سیلاب

چند شعر از گل احمد شاه احمدی

شـاونـجـــی- نوشته وحید الله غالب

ملک حسین «حسینی»

شاه خدادا-شاه آستان قدیم شغنان

داستانهای عامیانه ( فلکلور ) مردم شغنان- خوجه سالار

شاه خاموش

داستانهای مردمی شغنان- شــــاه مــعـــصوم

 

Print Friendly, PDF & Email