سید نادر شاه

 

سید نادر شاه

 

وحیدالله غالبنوشته وحیدالله غالب 

۸ سرطان ۱۳۹۱

 مرحوم سید نادر شاه فرزند خلیفه ( رهبر مذهبی ) مهران شاه فرزند سید همت شاه فرزند سید شاه  نوروز فرزند سید شاه زاده فرزند سید شاه نوروز فرزند سید قدم شاه فرزند شاه نوروز فرزند شاه ولی فرزند شانوروز و به همین طور شجره ایشان به سید محمد ( شاكاشان ) میرسد. مرحوم سید نادر شاه یكی از برجسته ترین نخبه گان دوران حیات و زندگی عالم روحانی خود بود. ایشان در سال ۱۳۰۶ ه ش در یك دودمان رهبر شیعه امامی اسماعیلیه در در قریه ده شهر ولسوالی شغنان چشم به جهان گشوده اند. موصوف تحصیلات را بصورت خصوصی نزد پدرش و عمدتاً نزد مامایش مرحوم میرزاده كه یكی از دانشمندان و فضل های وقت خود بود فرا گرفت. از اینكه از آغاز طفولیت آثار نبوغ و استعداد خلاق خداداد در چهره ی وی واضح و آشكار بود، با كتب و آثار علما و دانشمندان و فلاسفه ی اسلامی آشنائی كامل پیدا كرد و همواره در مجالس و محافل دینی و مذهبی فعالانه شركت می ورزید و اشتراك كننده گان را از راه های نیك  دنیا و آخرت آگاه میساخت. مهربانی، عطوفت و اخلاق حمیده ی او ویرا در نزد همه گان محبوب القلوب گردانید.

 مرحوم سید نادر شاه علاوه بر مطالعات و خدمات اجتماعی خود بر نواختن رباب و تنبور محلی نیز دسترسی كامل داشت. او همیشه این دو آله ی موسیقی را با سوز و گداز خاص می نواخت و توام به آن با صدای گیرا و دل انگیز خود سامعین و اطرافیان خود را به وجد می آورد. مرحوم نادرشاه چون یك مداح خوان نیز بود كه در مراسم عزا داری مردم قصاید و اشعاریكه ارتباط مستقیم به حمد، بزرگواری حضرت پیغمبرۖ، علی مرتضی ك و خاندان آن جناب بزرگوار می بود با رباب به سبك خاص می سرود كه شنونده را مات و مبهوت می نمود. همیشه در مجالس خوشی و عزا مردم با دعوت مراسم داران اشتراك میكرد چون در میان مردم چنان محبت و صمیمیت را داشت كه تمام مردم به وی علاقه فراوان داشتند و  این مجالس را با تلاوت آیات قرآن كریم با لحن دل انگیز خود آغاز گر میشدند.  خلیفه نادر شاه با پیشه ی زراعت و دام پروری نیز علاقه فراوان داشت، او آب و هوا را خوب تشخیص میكرد و در این ارتباط سایره دهاقین و دام پروران قریه و همجواران از ایشان مشوره میگرفتند و از آن فایده میبردند. بنا بر خصیصه های نیكوی وی همه ایشان را دوست میداشتند و تاكنون نیز مردم به اهل خانواده ایشان احترام زیادی قائل اند. مرحوم سیدنادر شاه سه پسر دارد كه یكی بنام نیك بخت شاه،  مهران شاه (مرحوم مهران شاه) و مناسب شاه اند.

در قریه ده شهر ولسوالی شغنان بنا به مریضی كه داشت چشم از جهان فانی بست و دنیای بی بقا را ترك نموده به عالم جاوید پیوست.

 روانش شاد و یادش گرامی باد!

Print Friendly, PDF & Email