پالیسی نشراتی

 

 پالیسی نشراتی سیمای شغنان !

تارنمای “ سیمای شغنان ” نشریه ای است ، که درامور فرهنگی، تاریخی، اجتماعی، ادبی، اقتصادی ،خبری ، معلوماتی و سایر مسایل وموضوعات زندگی بشری نشرات مینماید. این تار نما، به هیچ جریان و حزب سیاسی وابستگی نداشته، و بازتاب دهنده مسایل و مطالب، نا همگون تاریخی، ادبی، فرهنگی ، اجتماعی ومسایل مربوط به زندگی و فعالیت جوامع بشری می باشد. تارنمای مذبور، هر گونه مظاهر تبار پرستی، دین باوری محدود اندیشانه، و سایر گونه های جزم اندیشانه فردی و گروهی را مردود دانسته و شیوه های کاری اش، بر مبنای ادای احترام به مقام شامخ انسان و آزاد اندیشی های انسانی در شیرازه اخلاقیات پذیرفته شده فرهنگ پربار و خِرد گرای مردم دیانت شعار ما، استوار می باشد.
سرور ارکان، سردبیر و ویراستار سیمای شغنان

 

اطلاعیه و یاداشتهای دیگر از طرف اداره نشرات سیمای شغنان

یاد داشت هیأت اداری سایت سیمای شغنان 

اطلاعیه مدیریت سایت سیمای شغنان

۳۱ ثور ۱۳۹۱

از تاریخ 12 می 2012، آدرسهای ایمیل همرای یاهو، شاه و فیس بوک دیگر فعال نمیباشند.از خوانندگان و علاقمندان محترم احترامانه تقاضا میگردد تا مقالات، نظریات و پیشنهادات تان را تنها به آدرس sarwar@shughnan.com ارسال نمایند.
بااحترام
سرور ارکان، مسوول نشریه سیمای شغنان


اطلاعیه مدیریت سیمای شغنان

۱۳ جدی ۱۳۹۰

خوانندگان نهایت گرامی و دوستداشتنی سلام!
فعلأ بخش نظریات و پیشنهادات فعال است و شما میتوانید نظریات نو را مطالعه و نظریات خود را علاوه نمایید.
با استفاده از فرصت به اطلاع شما عزیزان میرسانم که درمدت کمتر از یکماه مقالات جنجالی و اهانت آمیزبه آدرس مدیریت سیمای شغنان مواصلت ورزیدند و محرر شان متاسفانه ازنامهای مستعار استفاده کرده است. مدیریت سیمای شغنان تمام مقالات رسیده از دوستان را احترامانه در مدت کوتاه مورد بررسی قرار میدهد و آنهارا مطابق به پالیسی نشراتی به نشر میرساند. ولی مقالا تیکه در آنها از نامهای مستعار استفاده شده و هویت نویسنده معلوم نیست، از نشر آنها خود داری مینماید. اگرهمچو مضامین حتی به اشتباه هم نشرشوند، بعد از شناسایی از سایت حذف خواهند شد. ازدوستانیکه به این عمل عادت دارند، خواهشمندیم تا وقت گرانبهای خود تان و مارا ضایع نکنید.
بااحترام
سرور ارکان، مسوول نشریه سیمای شغنان

Print Friendly, PDF & Email