مقالات خوش نظر پامیرزاد

دکتور خوش نظر پامیرزاد

khush_nazar@yahoo.com

 ورود به صفحه اشعار

تیزسها و مقالات  

کتاب مظهر نور- مولف دکتور خوش نظر پامیرزاد

کتابے- خږنۈن نۈم- پامېرزاد خوش نظر

نگرشی بر نوشته استاد پیکار- دکتور خوش نظر پامیر زاد

کتاب “خږنۈنے ها قومی فراموش شده در حافظه تاریخ” نوشته دکتور خوش نظر پامیر زاد

همایش بین‌المللی ‘پژوهش در فرهنگ باستان’ در تاجیکستان- دکتور خوش نظر پامیرزاد

 چراغ رهنمای امید-آقا خان چطور کانادا و جهان را شکل داده است؟- پامیرزاد

ڎِېِون چیښت-داکتر خوش نظر پامیرزاد

میرعلے قصه- داکتر خوش نظر پامیرزاد

 مرحوم ملا لاچین 

قومیت چیست و چه مشخصه هایی دارد؟- دکتور خوش نظر پامیرزاد

ضرورت تفاهم و هدایات مولانا شاه کریم الحسینی حاضر امام- دکتور خوش نظر پامیرزاد

از لابـــلای «تــذکـــره فــارســـی گــویـــان هنـــزه»-دوکتورپامیرزاد
گل نوروزی ۱۳۹۲

 دو پیشآهنگ نهضت نسوان شغنان          استاد بخت بیگ                 دکتورس ماه خوبان

گفتــــگو در خـــواب (با ناصــر خســـرو)
ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنگ و زبان نیز است(بخش سوم)- دکتور خوش نظر پامیرزاد
پش بڅک (ذیوْنم بښخه)- دوکتور خوش نظر پامیر زاد
 پش بڅک (قصه برای اطفال) -دوکتور خوش نظر پامیر زاد
 ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنگ و زبان نیز است (بخش دوم)-دکتور خوش نظر پامیرزاد
 ضربه بر فولکلور دف ساز ضربه بر فرهنګ و زبان نیز است(بخش اول)- پامیرزاد
نوید خوش!
معرفی کتاب: از قید دیوار تا زیور چاپ
تأملی بر مقاله «هویت و بحران هویت چگونه صورت میپذیرد» (بخش دوم- وجه تسمیه شغنان)
گذرا نگاهی بر کتاب «سی وشش صحیفه» و مولف آن
افغـــان و افغـــانیـــان در شـــاهنـــامه
مهش نهن زڤ تیر یاذچید تلهبهم!
فصل ششم- قرابت مداح با انواع دیگر موسیقی- دکتور خوش نظر پامیرزاد
په بدخشان کی د آقاخان پروژی عمرانی پروژی دی
گرهگاه جنگ های بدخشان تاجیکستان مناسبات داخلی آن ها است
 شغنان و شغنی ها در شاهنامه

زادگاه فریدون
کش ترخرغ

Киш тар Харағ- Дуктӯр  Хӯшназар Помирзод- Сарвар

وذچک نقل- نویسندۀ متن : دکتور خوش نظر پامیرزاد
خدیر ایام یا جشن نوروز در پامیر:قسمت سوم ـ چهره تاریخی رسوم نوروز
خدیر ایام یا جشن نوروز در پامیر: قسمت دوم ـ رسوم خدیر ایام یا جشن نوروز
خدیر ایام یا جشن نوروز در پامیر: قسمت اول ـ تعیین خدیر ایام (جشن نوروز) بر اساس تقویم شغنانی
پامیر، مفهوم و چهره تاریخی آن   قسمت دوم: مشخصــات جغــرافیـــایی:
 خوذم یا پیوْم؟
پامیر، مفهوم و چهره تاریخی آن    قسمت یکم: مشخصــات جغــرافیـــایی:
برک الله

 کته بای چیر چود؟

 تأثیر متقابل دولت و جامعۀ مدنی در افغانستان

تبصره ای بر برخی کلمات آثار مولانا از دید زبان شغنانی

صدا، ښکست:  جوؤنين ارد تقدیم سؤد ادې نو شعر قالب اند خو شعر خږنؤنې زڤ تیرلؤڤين. دونجهت دم زڤ عروض تیر شعر قافیه برابر چیداو لپ قین.

 حادثه عبدالملک عبدالرحیمزی: منظومه قصه یی را از آن قصه های دردآور دختران بیان می کند که در دوران نظام شاهی حاکم بر سرنوشت مردم بود. نام اصلی اش گل نما نبود که بعد از بندی شدن عبدالملک عبدالرحیمزی برادرش او را در خان آباد به نکاح شخص دیگری درآورد و سپس شوهر دومش نیز دنیا را ترک گفت و او به شغنان برگشت و تا سال های اخیر حیات بود.

شینتاو ارد نقلین

بر صفحۀ تقــدیر اگر چیـــزی نیست      بـی هیچ نباید که به فــردا نگـریست      (مجموعه رباعیات)

څڤـار ربایې علې بېک ارد

 تاریخ باستان شغنان- تیزس دوکتورا

رواج های نوروزی پامیریها و گذشته های تاریخی آن
پروانه خان   مقصد: پروانه خان شخصيت فهمتاو
غلام على شاه نصيرى  مقصدېن: نصيرى شخصيت وزېنتاو ات وى شعر قتير بلد ستاو
فرهنگ مردم شغنان- بازی ها- شناوری یا آببازی

نظریه دکتور خوش نظر پامیرزاد در مورد الفبای زبان شغنانی

سوژه هایی از ادب شفاهی در شغنان

Print Friendly, PDF & Email